Icoon telefoon Bel ons
Samen Thuis
Icoon telefoon
Contact met Zozijn

Begeleiding in de eigen omgeving voor kinderen


Maak je je al langer zorgen over het gedrag van je kind? Wil je weten wat je kunt doen om je kind op een goede manier te helpen met de moeilijkheden die het thuis, op school of in de buurt ervaart? We kunnen je kind en je gezin zowel thuis, op school als  op een andere locatie begeleiden. Dit noemen we ambulante begeleiding of ambulante zorg. Hierbij werken we samen met andere (zorg)organisaties en ook vaak met een wijkteam. 

Gezinsondersteuning

Gezinsondersteuning zorgt ervoor dat jij en je gezin ontlast worden in de dagelijkse praktijk. We richten ons dan op de opvoeding of verzorging van je kind binnen je gezin. Een gezinsondersteuner komt bij je thuis. Soms is dat meer een regisseur dan een ondersteuner. Dan organiseert en coördineert de gezinsondersteuner de hulp en zorg rond je gezin. Je hebt dan te maken met één hulpverlener in plaats van meerdere. 

Gezinsbegeleiding voor je kind met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Wanneer je kind een niet-aangeboren (NAH) hersenletsel heeft, kan dat om speciale begeleiding vragen. Door hersenletsel kan de ontwikkeling trager verlopen en soms in een andere volgorde. Daardoor komen bepaalde vaardigheden soms pas veel later tot ontwikkeling. Bij Zozijn is er een gespecialiseerd team voor je kind en voor jou als ouder/verzorger.

Lees meer over begeleiding van kinderen en jongeren met NAH

Begeleiding op school of kinderopvang 

Bij Zozijn vinden we dat ieder kind recht heeft om zo normaal mogelijk op te groeien, in z’n eigen omgeving. Heeft je kind extra hulp nodig op de kinderopvang, peuterspeelzaal of op school? Wij bieden begeleiding op maat en helpen je kind bij het oefenen van dagelijkse handelingen of de omgang met anderen. Ook helpen we graag de leerkracht of begeleider aldaar met het stimuleren of begeleiden van je kind in de klas. Lees hier meer informatie over behandeling en ondersteuning in het onderwijs. 

Buitenschoolse opvang (of: Begeleiding buiten schooltijden) 

Buiten schooltijden kunnen we je kind begeleiden of opvangen op één van de locaties van Zozijn of een locatie op een school. De begeleiding buiten schooltijden van je kind is vaak mogelijk voor en na schooltijd, op woensdag- en zaterdagmiddagen, hele zaterdagen en tijdens vakanties. We zorgen dat de activiteiten aansluiten bij wat je kind leuk vindt en kan. Zoals spelletjes doen, sporten, samen koken, muziek maken of wandelen.

Brochures