Icoon telefoon Bel ons

Maatregelen en besluiten rond corona


(Woon)zorg en dagbesteding

 • Zodra er klachten van verkoudheid en koorts worden opgemerkt bij een cliënt, dan wordt er contact opgenomen met het centrale uitbraakteam van Zozijn (arts, verpleegkundige, preventiemedewerker en directeur behandeldienst). De desbetreffende locatie voert de instructie van het centrale uitbraakteam uit. Het centrale uitbraakteam komt frequent bij elkaar. De arts van het centrale uitbraakteam heeft contact met de GGD. Het uitbraakteam volgt de GGD die soms een advies geeft dat niet geheel aansluit op landelijke informatie; Dat kan wat verwarrend zijn, maar is wél afgestemd op de lokale situatie.
 • Een cliënt heeft lichte verkoudheidsklachten, en dan?
  Voor cliënten volgen we dezelfde gedachtegang als voor medewerkers (zie verder op deze pagina):
  • een niet-gevaccineerde cliënt doet een PCR-test en blijft thuis/in zijn appartement tot de uitslag van de test
  • een gevaccineerde cliënt doet een PCR-test en wordt gevraagd ook een zelftest te doen: bij een negatieve zelftest hoeft de cliënt niet in kamerisolatie, en kan hij veelal naar de dagbesteding (zie hieronder)
  • bij een gevaccineerde cliënt met lichte verkoudheidsklachten: betrokken medewerkers gaan niet in volledige PBM, maar dragen een mondmasker en zorgen voor goede handhygiëne (geen schort/spatbril dus)
 • Een gevaccineerde cliënt met lichte verkoudheidsklachten en een negatieve zelftest kan meestal naar de dagbesteding
  We onderscheiden 4 situaties van dagbesteding:
  • de ‘bubbel’: de groep wonen heeft met die groep dagbesteding: er zijn geen aanvullende maatregelen
  • gemengde dagbesteding binnen Zozijn: cliënt gaat naar Zozijn Dagbesteding met cliënten uit andere groepen EN zij houden 1,5 mtr. afstand, dan zijn er geen aanvullende maatregelen
  • gemengde dagbesteding binnen Zozijn: cliënt gaat naar Zozijn Dagbesteding met cliënten uit andere groepen EN zij kunnen geen afstand houden. Bij een negatieve zelftest maakt de manager individueel de afwegingen (kwaliteit van bestaan versus risico’s) of dagbesteding kan. Het uitbraakteam kan advies gevraagd worden.
  • externe dagbesteding: cliënten gaan naar een locatie buiten Zozijn en dus worden de regels van die werkplek gevolgd.

   Ook hier gelden de voorwaarden:
   • cliënt heeft geen koorts en is niet kortademig
   • geen corona in de buurt
   • vaccinatiegraad is hoog
   • geen kwetsbare cliënten
 • Testen van cliënten: Testaanvragen voor cliënten gaan altijd via het uitbraakteam. De AVG van het uitbraakteam vraagt aan, waarna eigen testers of de verschillende GGD’s de test afnemen.
 • Testen op immuniteit: voor de vraag ‘heb ik nou corona gehad of niet?’ bestaat nog geen landelijk betrouwbare test. We volgen dat nauwlettend. Zodra die beschikbaar is biedt Zozijn die aan.
 • Zozijn vertaalt het landelijke en VGN-beleid over isolatie en quarantaine naar Zozijn. Zie ook de cliënten- en verwantenversie van de richtlijn voor quarantaine en isolatie.
 • Regels rond bezoek aan cliënten:
  • Bezoekers en cliënten zijn gezond – hebben geen verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid.
  • Bezoekers en cliënten wassen handen, hoesten en niezen in de elleboog.
  • Bezoekers en cliënten houden voldoende afstand van elkaar en van andere cliënten, bezoekers en medewerkers.
  • Bezoekers en cliënten hebben geen lichamelijk contact, overhandigen niets, lopen niet hand-in-hand en knuffelen niet.
  • Bezoekers (maximaal 2) maken afspraken met de begeleiding op welke manier, wie, wanneer en hoe lang zij de cliënt zien.
  • Bezoekers houden zich aan de specifieke afspraken van de locatie.
  • Als er onverhoopt een besmetting op de woning is, trekt de manager de bezoek-/ontmoetingsregeling (tijdelijk) in. Bekijk de spelregels
 • Richtlijnen voor het dragen van mondmaskers:
  We werken in de zorg met mondmaskers bij:
  • verzorgingsmomenten
  • bij contacten binnen de 1,5 m die langer dan 15 minuten duren
  • bij contacten met hoog risico op aanhoesten/spugen, enz.

   We werken preventief (continu) met mondmaskers als het risico op corona in de buurt hoog is. De manager besluit (in samenspraak met het uitbraakteam) per locatie wat van toepassing is. Dit kan dus ook aan bezoek worden verzocht.

   Er worden ook weer mondmaskers gedragen in de publieke ruimtes: zodra je loopt in kantoren, gangen in de dagbesteding, de Gasterij en bezoek in de woning.
 • Zozijn hanteert de landelijke richtlijn Reanimatie.
 • De komende periode kijken wij op welke wijze we tot het best haalbare en wenselijke aanbod van dagbesteding kunnen komen. Managers bespreken dit met de lokale cliënten- en verwantenraden.
 • Activiteiten via externe plekken voor dagbesteding (zoals bijvoorbeeld een zorgboerderij en restaurants) zijn in overleg weer opgestart. De ‘extramurale dagbesteding’ bij Zozijn voor de thuiswonende en zelfstandig wonende cliënten is weer opgebouwd naar 100%. Daarbij gelden: 1,5 meter-regel, voorzorgsmaatregelen bij elkaar passeren (in de gang), toiletgebruik, en pauzes en vervoer volgens de richtlijnen.
 • In het geval van lokale afspraken, kan cliënten gevraagd worden om een mondmasker te dragen. 
 • Individuele cliënt-behandelingen gaan door, zo nodig op afstand.
 • Cliënten die met openbaar vervoer reizen, zijn verplicht een mondmasker te dragen. Zozijn kan niet-medische, wasbare of zelfgemaakte mondmaskers verstrekken (voor rekening van Zozijn). 
 • Zozijn volgt de landelijke richtlijn voor taxivervoer en zo nodig worden routes aangepast en meer taxi’s ingezet. 
 • Iedereen die dat wil, kan mondkapjes gebruiken, los van de instructies wanneer het een verplichting is (bij klachten, besmetting, geen-afstand etc). Er is vooralsnog voldoende voorraad.
 • Vakantie in een code-oranje of rood land? Er worden veel vragen gesteld over vakanties. Zozijn volgt het landelijke reisadvies, dus: reis niet naar een oranje of rood land. Cliënten die uit een oranje of rood gekleurd land terugkomen van vakantie moeten 10 dagen in thuis-quarantaine, voordat ze kunnen terugkomen bij Zozijn. Dit geldt niet voor kinderen tot en met 3 jaar. De quarantaine vervalt als de cliënt is getest op 5e dag met een negatieve uitslag. Bekijk het landelijke advies over het bezoek aan het buitenland.
 • Geen registratie van vaccinaties van medewerkers
  Zozijn doet geen registratie van vaccinaties van medewerkers en er is ook geen uitvraag door de bedrijfsartsen om een beeld te krijgen van de vaccinatiegraad van medewerkers. Managers kunnen in bijzondere situaties -voornamelijk bij acute roosterverstoringen- wel vragen naar de vaccinatie bij medewerkers. Een medewerker hoeft geen antwoord te geven, en wordt dan beschouwd als niet gevaccineerd.

  Bij verstoringen in roosters wordt doorgevraagd. Bijvoorbeeld: een medewerker heeft een positieve huisgenoot (nauw contact) en zelf geen klachten en is die dag ingeroosterd. In principe gaat deze medewerker in quarantaine, echter bij roosterverstoringen wordt doorgevraagd.
  • Is de medewerker (zonder klachten) gevaccineerd? Dan kan hij werken en laat hij zich de 5e dag testen
  • Is de medewerker (zonder klachten) niet gevaccineerd? Dan kan hij werken met steeds een mondmasker type 2R en adequate handhygiëne en laat hij zich de 5e dag testen.
 • Medewerkers met lichte verkoudheidsklachten
  Zozijn volgt de landelijke richtlijn van ziekenhuizen ‘Covid-19 Testbeleid en inzet zorgmedewerkers in het ziekenhuis’. 

  Bij lichte verkoudheidsklachten betekent dit:
  • Medewerker niet gevaccineerd? Dan doet hij een PCR-test en blijft thuis in isolatie tot de uitslag
  • Medewerker gevaccineerd? Dan is de ‘gouden standaard’ dat hij een PCR-test doet en blijft thuis in isolatie gaat tot de uitslag van de test. Via de zorg-teststraat is de uitslag meestal binnen 24 uur binnen.
  • Voor zorgmedewerkers die zodanig ingeroosterd zijn dat acute vervanging nodig is (dan spreken we over een roosterverstoring die de zorg continuïteit onder druk zet) EN gevaccineerd zijn, geldt het volgende: de zorgmedewerker doet een PCR test en de manager vraagt de medewerker ook een zelftest te doen. Bij een negatieve zelftest kan hij, tot de uitslag van de PCR test, werken met steeds een type 2R mondmasker en goede handhygiëne onder 4 voorwaarden:
   • de medewerker heeft geen koorts en is niet kortademig
   • er is geen corona in de buurt (geen mogelijke contacten met corona, geen hoge prevalentie in de omgeving)
   • de vaccinatiegraad van de werklocatie wordt hoog ingeschat
   • cliënten op de locatie behoren niet tot een kwetsbare categorie (gevaccineerde cliënten behoren niet tot de kwetsbare groep, behalve ouderen met onderliggend lijden)
 • Vrijwilligers zijn welkom. Per cliënt kunnen afspraken gemaakt worden met hun vrijwilliger. De woning of een Zozijn-coördinator neemt contact op met de vrijwilliger. De vrijwilligers hebben hierover een brief van de coördinator vrijwilligerswerk ontvangen.
 • Ventilatie en airco’s: er geldt een instructie voor het gebruik van mechanische ventilatie, staande (tafel)ventilatoren, mobiele en vaste airco’s.
 • Voor cliënten is Samen thuis ontwikkeld met leuke ideeën, bewegingsoefeningen, spelletjes, etc.
 • De Gasterij in Wilp is gesloten.
 • De zwembaden zijn gesloten voor recreatie. Behandelingen in de zwembaden gaan wel door.

Naar overzicht

Ambulante ondersteuning

 • Vakantie in een code-oranje of rood land? Cliënten die uit een oranje of rood gekleurd land terugkomen van vakantie moeten 10 dagen in thuis-quarantaine, voordat ze kunnen terugkomen bij Zozijn. Dit geldt niet voor kinderen tot en met 3 jaar. De quarantaine vervalt als de cliënt is getest op 5e dag met een negatieve uitslag. Bekijk het landelijke advies over het bezoek aan het buitenland

Naar overzicht

Kind & Jeugd (K&J)

 • K&J met kinderen van 0-12 jaar
  K&J werkt volgens de richtlijnen die gesteld zijn voor het speciaal-basisonderwijs.
 • Voor kinderen en jongeren die jeugdhulp ontvangen geldt niet de strikte eis van 1,5 meter afstand. De beschikbare ruimten bepalen mede hoe we invulling aan onze dienstverlening kunnen geven. Dit kan betekenen dat we op een bepaalde locatie niet genoeg ruimte hebben om alle jongeren dezelfde hoeveelheid ondersteuning te bieden als voorheen.
 • Het dragen van mondmaskers door ondersteuners en begeleiders is niet gebonden aan een leeftijd. Als de afstand geen 1,5 meter is, is voor iedereen het dringend advies een mondmasker te dragen, ook voor wie werkt met kinderen.

Naar overzicht

Cliënten (naast bovengenoemde maatregelen)

 • Wij vragen ook onze cliënten om zich aan de hygiëne-richtlijnen te houden. Er zijn posters beschikbaar over hoe besmetting met het virus zoveel mogelijk voorkomen kan worden en over handen wassen. Deze posters hangen veelal in de woningen en locaties voor dagbesteding.
 • Stel: een cliënt is het weekend thuis geweest en daar blijkt corona uit te breken. Wat gebeurt er dan?
  Als de cliënt corona krijgt, dan moet hij in isolatie; Als de huisgenoten corona hebben, dan gaat de cliënt in quarantaine. Er worden afspraken met de woning gemaakt over de plaats waar de isolatie of quarantaine plaatsvindt. Dat kan thuis zijn of in de woning, waarbij het uitbraakteam kan meedenken.

Naar overzicht

Verwanten en contactpersonen (naast bovengenoemde maatregelen)

 • We hebben een toelichting opgesteld op quarantaine en isolatie. Bekijk de toelichting quarantaine en isolatie

  Zozijn vertaalt het landelijke en VGN-beleid over quarantaine naar Zozijn. Als de volledige groep cliënten 2x is gevaccineerd, kan in sommige situaties de quarantaine verkort worden na een negatieve test op de 5e dag. Het uitbraakteam blijft besluiten over het wel of niet beëindigen van de quarantaine.
 • Twijfel je of een bezoek verstandig is? Heb je vragen over eventuele risico’s? Neem contact op met Zozijn via: pandemie@zozijn.nl.

Naar overzicht

Voor medewerkers van Zozijn gelden aanvullende maatregelen. Deze maatregelen zijn intern gecommuniceerd.

We beseffen dat deze maatregelen voor zowel cliënten, medewerkers, verwanten en vrijwilligers grote gevolgen hebben. De situatie rond corona is uitzonderlijk en vraagt om uitzonderlijke maatregelen.

Wat kan je zelf doen om besmetting te voorkomen?

Zorg voor een goede basishygiëne:

 • was regelmatig je handen met zeep, en let vooral op de binnenkant van vingers en handpalm. Doe dit in ieder geval na ieder toiletbezoek en voordat je gaat eten;
 • schud geen handen, maar kies eventueel een andere manier van begroeting;
 • hoest of nies in je elleboog;
 • gebruik papieren zakdoekjes;
 • maak zelf contactpunten regelmatig schoon. Denk hierbij aan: deurkrukken, smartphones, toetsenborden, Ipads, kranen, trapleuningen etc.

Deze hygiëneregels gelden overigens voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken.

Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid en op de website van het RIVM.

Specifieke vragen aan Zozijn over corona kun je stellen via pandemie@zozijn.nl