Icoon telefoon Bel ons

Maatregelen en besluiten rond corona


(Woon)zorg en dagbesteding

 • De landelijke richtlijn Reanimatie is aangepast. Het reanimatiebeleid is aangepast: geen mond-op-mondbeademing, wel borstcompressies.
 • Zodra er klachten van verkoudheid en koorts worden opgemerkt bij een cliënt, dan wordt er contact opgenomen met het centrale uitbraakteam van Zozijn (arts, verpleegkundige, preventiemedewerker en directeur behandeldienst). De desbetreffende locatie voert de instructie van het centrale uitbraakteam uit. Het centrale uitbraakteam komt frequent bij elkaar. De arts van het centrale uitbraakteam heeft contact met de GGD. Het uitbraakteam volgt de GGD die soms een advies geeft dat niet geheel aansluit op landelijke informatie; Dat kan wat verwarrend zijn, maar is wél afgestemd op de lokale situatie.
 • Testen van cliënten: Testaanvragen voor cliënten gaan altijd via het uitbraakteam. De AVG van het uitbraakteam vraagt aan, waarna eigen testers of de verschillende GGD’s de test afnemen. Vervalt > Het uitbraakteam beschikt zo nodig over een eigen testteam.
 • Testen op immuniteit: voor de vraag ‘heb ik nou corona gehad of niet?’ bestaat nog geen landelijk betrouwbare test. We volgen dat nauwlettend. Zodra die beschikbaar is biedt Zozijn die aan.
 • Zozijn vertaalt het landelijke en VGN-beleid over quarantaine naar Zozijn. Zie ook de cliënten- en verwantenversie van de richtlijn voor quarantaine en isolatie.
 • Regels rond bezoek aan cliënten:
  • Het maximum aantal bezoekers thuis is opgeheven, de corona-gerelateerde beperkingen in de woning vervallen, informeer bij de woningen naar de geldende afspraken over bezoek. 
  • Bezoekers blijven mondmaskers dragen als ze in de woning lopen, totdat ze in de kamer van de cliënt zijn. Woningen zijn immers zorglocaties en geen publieke ruimtes, en binnen woningen lopen medewerkers, cliënten en verwanten door elkaar.
  • Bezoekers en cliënten zijn gezond – hebben geen verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid.
  • Bezoekers en cliënten wassen handen, hoesten en niezen in de elleboog.
  • Bezoekers en cliënten houden 1,5 meter afstand van elkaar en van andere cliënten, bezoekers en medewerkers.
  • Bezoekers en cliënten hebben geen lichamelijk contact, overhandigen niets, lopen niet hand-in-hand en knuffelen niet.
  • Bezoekers maken afspraken met de begeleiding op welke manier, wie, wanneer en hoe lang zij de cliënt zien.
  • Bezoekers houden zich aan de specifieke afspraken van de locatie.
  • Als er onverhoopt een besmetting op de woning is, trekt de manager de bezoek-/ontmoetingsregeling (tijdelijk) in. Bekijk de spelregels
 • Richtlijnen voor het dragen van mondmaskers:
  • Er geldt in alle gebouwen van Zozijn een mondmaskerplicht voor medewerkers, cliënten en bezoekers - zoals we gewend waren -: zolang je loopt en bij verzorgingsmomenten.
  • Zorgmedewerkers die cliënten begeleiden en verzorgen dragen type 2R mondmaskers (verstrekt Zozijn) bij alle contacten en verzorgingsmomenten binnen 1,5 meter. Bovendien kan de manager per locatie beoordelen of de mondmaskerplicht anders ingevuld kan worden.
  • Verwanten vragen we dringend mondmaskers te dragen zolang zij niet op één plaats zitten. ‘Vast’ bezoek in de kamer van de cliënt mag in die kamer het mondmasker afdoen.
 • De komende periode kijken wij op welke wijze we tot het best haalbare en wenselijke aanbod van dagbesteding kunnen komen. Managers bespreken dit met de lokale cliënten- en verwantenraden.
 • Activiteiten via externe plekken voor dagbesteding (zoals bijvoorbeeld een zorgboerderij en restaurants) zijn in overleg weer opgestart. De ‘extramurale dagbesteding’ bij Zozijn voor de thuiswonende en zelfstandig wonende cliënten is weer opgebouwd naar 100%. Daarbij gelden: 1,5 meter-regel, voorzorgsmaatregelen bij elkaar passeren (in de gang), toiletgebruik, en pauzes en vervoer volgens de richtlijnen.
 • De lijn voor het gebruik van mondkapjes voor medewerkers van Zozijn trekken we door naar onze cliënten op de dagbesteding. Wij realiseren ons dat dit niet fijn is. 
  • Cliënten dragen een mondkapje als zij zich bewegen door het gebouw of de dagbestedingslocatie. Zodra zij op hun plek zitten kan het mondkapje af. Hierbij volstaat een stoffen mondkapje.
  • Als in de gangen de anderhalve meter afstand gegarandeerd kan worden, kan het management per locatie beoordelen of de mondmaskerplicht anders ingevuld kan worden.
  • Het is aan de betreffende dagbestedingslocaties (manager/CO-ers) om met dit advies als uitgangspunt te bepalen wat voor hun groep haalbaar is en dat uit te voeren.
 • Individuele cliënt-behandelingen gaan door, zo nodig op afstand.
 • Cliënten die met openbaar vervoer reizen, zijn verplicht een mondmasker te dragen. Zozijn kan niet-medische, wasbare of zelfgemaakte mondmaskers verstrekken (voor rekening van Zozijn). 
 • Zozijn volgt de landelijke richtlijn voor taxivervoer en zo nodig worden routes aangepast en meer taxi’s ingezet. 
 • Iedereen die dat wil, kan mondkapjes gebruiken, los van de instructies wanneer het een verplichting is (bij klachten, besmetting, geen-afstand etc). Er is vooralsnog voldoende voorraad.
 • Vakantie in een code-oranje of rood land? Er worden veel vragen gesteld over vakanties. Zozijn volgt het landelijke reisadvies, dus: reis niet naar een oranje of rood land. Cliënten die uit een oranje of rood gekleurd land terugkomen van vakantie moeten 10 dagen in thuis-quarantaine, voordat ze kunnen terugkomen bij Zozijn. Dit geldt niet voor kinderen tot en met 3 jaar. De quarantaine vervalt als de cliënt is getest op 5e dag met een negatieve uitslag. Bekijk het landelijke advies over het bezoek aan het buitenland.
 • Vrijwilligers zijn gelukkig weer welkom. Per cliënt kunnen afspraken gemaakt worden met hun vrijwilliger. De woning of een Zozijn-coördinator neemt contact op met de vrijwilliger. De vrijwilligers hebben hierover een brief van de coördinator vrijwilligerswerk ontvangen.
 • Ventilatie en airco’s: er geldt een instructie voor het gebruik van mechanische ventilatie, staande (tafel)ventilatoren, mobiele en vaste airco’s.
 • Voor cliënten is Samen thuis ontwikkeld met leuke ideeën, bewegingsoefeningen, spelletjes, etc.
 • De Gasterij in Wilp is op zondagen weer open (met registratie per tafel).

Naar overzicht

Ambulante ondersteuning

 • Vakantie in een code-oranje of rood land? Cliënten die uit een oranje of rood gekleurd land terugkomen van vakantie moeten 10 dagen in thuis-quarantaine, voordat ze kunnen terugkomen bij Zozijn. Dit geldt niet voor kinderen tot en met 3 jaar. De quarantaine vervalt als de cliënt is getest op 5e dag met een negatieve uitslag. Bekijk het landelijke advies over het bezoek aan het buitenland

Naar overzicht

Kind & Jeugd (K&J)

 • K&J met kinderen van 0-12 jaar
  K&J werkt volgens de richtlijnen die gesteld zijn voor het speciaal-basisonderwijs.
 • Voor kinderen en jongeren die jeugdhulp ontvangen geldt niet de strikte eis van 1,5 meter afstand. De beschikbare ruimten bepalen mede hoe we invulling aan onze dienstverlening kunnen geven. Dit kan betekenen dat we op een bepaalde locatie niet genoeg ruimte hebben om alle jongeren dezelfde hoeveelheid ondersteuning te bieden als voorheen.
 • Het dragen van mondmaskers door ondersteuners en begeleiders is niet gebonden aan een leeftijd. Als de afstand geen 1,5 meter is, is voor iedereen het dringend advies een mondmasker te dragen, ook voor wie werkt met kinderen.

Naar overzicht

Cliënten (naast bovengenoemde maatregelen)

 • Wij vragen ook onze cliënten om zich aan de hygiëne-richtlijnen te houden. Er zijn posters beschikbaar over hoe besmetting met het virus zoveel mogelijk voorkomen kan worden en over handen wassen. Deze posters hangen veelal in de woningen en locaties voor dagbesteding.
 • Stel: een cliënt is het weekend thuis geweest en daar blijkt corona uit te breken. Wat gebeurt er dan?
  Als de cliënt corona krijgt, dan moet hij in isolatie; Als de huisgenoten corona hebben, dan gaat de cliënt in quarantaine. Er worden afspraken met de woning gemaakt over de plaats waar de isolatie of quarantaine plaatsvindt. Dat kan thuis zijn of in de woning, waarbij het uitbraakteam kan meedenken.

Naar overzicht

Verwanten en contactpersonen (naast bovengenoemde maatregelen)

 • We hebben een toelichting opgesteld op quarantaine en isolatie. Bekijk de toelichting quarantaine en isolatie

  Zozijn vertaalt het landelijke en VGN-beleid over quarantaine naar Zozijn. Als de volledige groep cliënten 2x is gevaccineerd, kan in sommige situaties de quarantaine verkort worden na een negatieve test op de 5e dag. Het uitbraakteam blijft besluiten over het wel of niet beëindigen van de quarantaine.
 • Twijfel je of een bezoek verstandig is? Heb je vragen over eventuele risico’s? Neem contact op met Zozijn via:pandemie@zozijn.nl.

Naar overzicht

Voor medewerkers van Zozijn gelden aanvullende maatregelen. Deze maatregelen zijn intern gecommuniceerd.

We beseffen dat deze maatregelen voor zowel cliënten, medewerkers, verwanten en vrijwilligers grote gevolgen hebben. De situatie rond corona is uitzonderlijk en vraagt om uitzonderlijke maatregelen.

Wat kan je zelf doen om besmetting te voorkomen?

Zorg voor een goede basishygiëne:

 • was regelmatig je handen met zeep, en let vooral op de binnenkant van vingers en handpalm. Doe dit in ieder geval na ieder toiletbezoek en voordat je gaat eten;
 • schud geen handen, maar kies eventueel een andere manier van begroeting;
 • hoest of nies in je elleboog;
 • gebruik papieren zakdoekjes;
 • maak zelf contactpunten regelmatig schoon. Denk hierbij aan: deurkrukken, smartphones, toetsenborden, Ipads, kranen, trapleuningen etc.

Deze hygiëneregels gelden overigens voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken.

Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid en op de website van het RIVM.

Specifieke vragen aan Zozijn over corona kun je stellen via pandemie@zozijn.nl