Icoon telefoon Bel ons

Vaccinatie tegen corona


Bijgewerkt t/m 04-05-2021

Iedereen verlangt naar een leven zonder coronaregels. Vaccineren is hierin de belangrijkste stap. Als we ons laten vaccineren, kan corona niet meer zomaar om zich heen grijpen. Zo krijgen we stapje voor stapje meer vrijheid terug. Vaccinatie is gratis en niet verplicht. 

Via deze pagina houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het vaccineren bij Zozijn. Daarin zijn we o.a. afhankelijk van informatie vanuit onder andere de Rijksoverheid, het RIVM en de VGN. 

Vaccineren cliënten

Niet alle cliënten bij Zozijn kunnen tegelijk worden gevaccineerd. Dat heeft onder andere te maken met de beschikbaarheid van de vaccins, voor verschillende groepen cliënten. Die groepen zijn bepaald door de Rijksoverheid. 

We maken onderscheid in drie groepen cliënten:

  • Groep 1: cliënten die bij Zozijn wonen èn onder behandeling zijn van een Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (verblijf met behandeling). Deze groep is via Zozijn gevaccineerd (met het vaccin van Pfizer/BioNTech). De eerste ronde vaccinaties voor deze groep was van 2-5 februari. De tweede ronde was van 2-5 maart. Ruim 97% van (de wettelijk vertegenwoordigers van) deze groep gaf toestemming voor vaccinatie.
  • Groep 2: cliënten die bij Zozijn wonen en waarvan het medisch dossier bij een huisarts ligt (verblijf zonder behandeling). Deze groep is of wordt via de huisarts gevaccineerd (met het vaccin van Moderna). Na de belronde met wettelijk vertegenwoordigers, tussen 20 en 22 januari, blijkt dat 92% van groep 2 wil laten vaccineren.
  • Groep 3: cliënten die niet bij Zozijn wonen. Vaccinatie van deze groep vindt plaats via de huisarts als men tot een risicogroep behoort. Behoort de cliënt niet tot een risicogroep, dan vindt vaccinatie plaats tegelijk met de rest van Nederland. Ouders en (verwanten van) deze groep ontvingen een informatiebrief of mondelinge toelichting.

Veeglijst

De mensen op de zogenaamde 'veeglijst' zijn gevaccineerd op 7 en 8 april. De 2e ronde wordt verwacht in de week van 11 -15 mei. Betrokkenen zijn geïnformeerd. Vrijwel alle woon-cliënten zijn nu 2x gevaccineerd, de ambulante cliënten worden de komende maanden opgeroepen door de huisarts of GGD (zoals iedereen in Nederland).

Gevaccineerd en klachten

De werkwijze voor testen en quarantaine/isolatie is nog steeds hetzelfde, dus ook gevaccineerde cliënten met klachten worden getest. En gevaccineerde medewerkers met klachten roepen we op zich te laten testen.

Gevaccineerd, maar nog wel coronaregels?!

Voor veel mensen is het lastig te begrijpen dat als je gevaccineerd bent, er toch nog coronaregels voor jou gelden. In de flyer ‘na de prikken tegen corona’ leggen we in begrijpelijke taal en met behulp van picto’s uit wat cliënten kunnen verwachten nadat zij gevaccineerd zijn tegen corona. De uitleg is bedoeld voor cliënten, ondersteuners en familie om hierover samen in gesprek te gaan. We attenderen ook graag op het filmpje 'Na de prik' van Ons Tweede Thuis.

De vaccinatierondes geven nu ook geen reden tot versoepelingen in bijvoorbeeld de bezoekregeling of dagbesteding. Ook in dit opzicht volgen we de landelijke besluiten hierover.

Ondanks de vaccinaties blijven in Nederland en bij Zozijn alle maatregelen gelden, zoals mondkapjes, de 1½ meter-maatregel, gering bezoek en de dagbesteding op 1 locatie.

Kinderen onder de 18 jaar worden niet gevaccineerd. Er is nog onvoldoende onderzoek gedaan naar het effect van de coronavaccinatie bij kinderen.

> Naar overzicht

Vaccineren medewerkers

Het ministerie van volksgezondheid heeft besloten dat medewerkers in de gehandicaptenzorg, die in aanmerking komen voor een coronavaccinatie, vanaf nu gevaccineerd worden met het vaccin van Pfizer.

Medewerkers die een uitnodigingsbrief van Zozijn hebben ontvangen en nog geen eerste afspraak hebben gemaakt, zijn opgeroepen dit alsnog te doen. Zorgmedewerkers die al een eerste keer zijn gevaccineerd met AstraZeneca, kunnen ook de tweede keer met dit vaccin worden geprikt. Meer informatie hierover staat o.a. in de FAQ op de website van de rijksoverheid.

Wij benadrukken bij zorgmedewerkers dat zij een type 2R-masker blijven gebruiken en zich houden aan de hygiënemaatregelen om besmetting binnen het team en privé te voorkomen.

De werkgroep Vaccinaties heeft een e-mailadres voor vragen over vaccinaties: coronavaccinatie@zozijn.nl.

> Naar overzicht

Meer informatie via handige websites

> Naar overzicht