Icoon telefoon Bel ons
Coronavirus rood

Informatie en maatregelen Zozijn rond corona (bijgewerkt t/m 24 november 2020)


Gelukkig zijn er deze week geen cliënten met een coronabesmetting gemeld, en lijkt het aantal besmette medewerkers nauwelijks toe te nemen.

Eén cliënt die is besmet in de week van 17 november, is helaas opgenomen in het ziekenhuis.

Er zijn veel variabelen bij de maatregelen die worden genomen bij verdachte klachten. Het uitbraakteam houdt daarbij steeds rekening met de lokale situatie. 
Er zijn helaas veel locaties die moeten omgaan met de genomen maatregelen. 

Bekijk de toelichting op quarantaine en isolatie.

Bij een besmetting worden de betrokken teams, verwanten en vrijwilligers zo snel mogelijk geïnformeerd, evenals de teams in de buurt. Je kunt erop vertrouwen dat er in jouw woning geen coronabesmetting is, als je niet bent geïnformeerd.

Wekelijks maakt het uitbraakteam van Zozijn een overzicht van het aantal corona-verdachte en positief geteste cliënten en positief geteste medewerkers bij geheel Zozijn. Zozijn publiceert geen namen van cliënten.

Cliënten en medewerkers met (verdenking van) Corona per 24-11-2020

Aantal cliënten in week eindigend op genoemde datum

cliënten met ver­den­king van be­­smet­ting
cliënten met vast­ge­stel­de be­smet­ting
cliënten met ver­den­king (getest)
cliënten hersteld van vast­ge­stel­de be­smet­ting
cliënten overleden aan corona
20-102744850
27-103343940
03-112422840
10-1170820
17-111121100
24-111402320

Totaal aantal t/m week eindigend op genoemde datum (gerekend vanaf 13 maart)

cliënten ge­­volgd door Uit­­braak­­team
medewerkers met vastgestelde besmetting
20-1033547
27-1036859
03-1139267
10-1139968
17-1141075
24-1142476

Actuele lijst van maatregelen en besluiten (bijgewerkt t/m 24 november 2020)

De belangrijkste wijziging in de lijst is:

 • Per 1 december is het dragen van een mondkapje verplicht in publieke ruimtes bij Zozijn.

(Woon)zorg en dagbesteding

 • De landelijke richtlijn Reanimatie is aangepast. Het reanimatiebeleid is aangepast: geen mond-op-mondbeademing, wel borstcompressies.
 • Zodra er klachten van verkoudheid en koorts worden opgemerkt bij een cliënt, dan wordt er contact opgenomen met het centrale uitbraakteam van Zozijn (arts, verpleegkundige, preventiemedewerker en directeur behandeldienst). De desbetreffende locatie voert de instructie van het centrale uitbraakteam uit. Het centrale uitbraakteam komt frequent bij elkaar. De arts van het centrale uitbraakteam heeft contact met de GGD. Het uitbraakteam volgt de GGD die soms een advies geeft dat niet geheel aansluit op landelijke informatie; Dat kan wat verwarrend zijn, maar is wél afgestemd op de lokale situatie.
 • Testen van cliënten: Testaanvragen voor cliënten gaan altijd via het uitbraakteam. De AVG van het uitbraakteam vraagt aan, waarna er verschillende GGD’s de test afnemen. Het uitbraakteam beschikt zo nodig over een eigen testteam. Ook bij een negatieve coronatest, of een herstellende cliënt, besluit uitsluitend het uitbraakteam de start en stop van isolatie en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Dit is namelijk per cliënt en per situatie verschillend. 
 • Vanaf 7 oktober heeft Zozijn een eigen teststraat bij het Vierhuis in Wilp voor zorgmedewerkers en leerkrachten van de Daniël de Brouwerschool.
 • Testen op immuniteit: voor de vraag ‘heb ik nou corona gehad of niet?’ bestaat nog geen landelijk betrouwbare test. We volgen dat nauwlettend. Zodra die beschikbaar is biedt Zozijn die aan.
 • We hebben vanaf mei een bezoekregeling met ontmoetingsafspraken, die per locatie is uitgewerkt. In de persconferentie van 28 september is opgeroepen het aantal contacten te beperken. Daarom kan een locatie de bezoekregeling moeten aanscherpen. De locatie informeert de verwanten daarover. Alle locatieregelingen zijn gebaseerd op de volgende spelregels:
  • Bezoekers en cliënten zijn gezond – hebben geen verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid.
  • Bezoekers en cliënten wassen handen, hoesten en niezen in de elleboog. 
  • Bezoekers en cliënten houden 1,5 meter afstand van elkaar en van andere cliënten, bezoekers en medewerkers. 
  • Bezoekers en cliënten hebben geen lichamelijk contact, overhandigen niets, lopen niet hand-in-hand en knuffelen niet. 
  • Bezoekers maken afspraken met de begeleiding op welke manier, wie, wanneer en hoe lang zij de cliënt zien. 
  • Bezoekers houden zich aan de specifieke afspraken van de locatie. 
  • Als er onverhoopt een besmetting op de woning is, trekt de manager de bezoek-/ontmoetingsregeling (tijdelijk) in. Download de spelregels.
 • De landelijke overheid heeft het dringend advies gegeven voor het dragen van mondmaskers in publieke ruimtes en bij Zozijn geldt dit ook als dringend advies. Met ingang van 1 december 2020 is het dragen van een mondmasker verplicht in publieke ruimtes, ook bij Zozijn.
  • Dienstencentra en (regio)kantoren beschouwen we als publieke ruimtes. Medewerkers en alle bezoekers van publieke ruimtes dragen (stoffen) of plastic mondmaskers; zo nodig delen we die uit. Zodra je op een plek zit, kan het mondmasker af. Bij de ingang van een publieke ruimte word je geattendeerd op het dragen van een masker door een mondmasker-afbeelding en de medewerkers van de receptie. Waar mogelijk dragen zorgmedewerkers die cliënten begeleiden en verzorgen, chirurgische mondmaskers (verstrekt Zozijn) bij alle contacten en verzorgingsmomenten binnen 1,5 meter.
  • Het uitbraakteam geeft instructies aan zorgmedewerkers en cliënten als het nodig is FFP2-maskers te dragen. De mondmaskers (FFP2) die Zozijn beschikbaar stelt zien er soms verschillend uit, maar voldoen allemaal aan de Nederlandse normen van mondmaskers.
  • In de woningen dragen verwanten en bezoekers een mondkapje als zij zich bewegen door de woning tot aan het moment dat zij gaan zitten. Ook voor verwanten geldt dus het dringend advies mondkapjes te dragen zolang zij niet op één plaats zitten. Bedenk hierbij dat er een verschil kan zijn tussen medewerkers en verwanten/bezoekers. Medewerkers die op 1,5 meter afstand van cliënten kunnen blijven, dragen niet een hele dienst een mondmasker, vanwege hun arbeidsomstandigheden. Medewerkers dragen wél een mondkapje als zij binnen 1,5 meter van de cliënt komen.
 • De dagbesteding voor de thuiswonende en zelfstandig wonende cliënten is vanaf juni stapsgewijs hervat. De dagbesteding wordt voor sommige groepen op de eigen woning georganiseerd, voor anderen in een nabijgelegen dagbestedingslocatie, maar altijd met dezelfde groep. Dit is afhankelijk van de zorgvragen van de cliënten en de (on)mogelijkheden van de locaties.
  Vooralsnog blijven het wonen en de dagbesteding gecombineerd, met name bij de dagbesteding in Wilp, Raalte en twee locaties in Duiven. Als de situatie in de woning dwingt tot een alternatief, dan is een uitzondering hierop mogelijk. De diensten zullen ook op deze wijze geroosterd worden.
 • Activiteiten via externe plekken voor dagbesteding (zoals bijvoorbeeld een zorgboerderij en restaurants) worden in overleg met de cliënt ook opgestart. Met cliënten die buiten Zozijn dagbesteding volgen zijn individuele afspraken gemaakt. Daarbij monitort Zozijn zorgvuldig of de aangeboden dagbesteding voldoet aan de landelijke richtlijnen.
  Met vragen over dagbesteding kun je altijd terecht bij de begeleiding of manager.
 • De lijn voor het gebruik van mondkapjes voor medewerkers van Zozijn trekken we door naar onze cliënten op de dagbesteding. Wij realiseren ons dat dit niet fijn is. Cliënten dragen een mondkapje als zij zich bewegen door het gebouw of de dagbestedingslocatie. Hierbij volstaat een stoffen mondkapje. Zodra zij op hun plek zitten kan het mondkapje af. Het is aan de betreffende dagbestedingslocaties (manager/CO-ers) om met dit advies als uitgangspunt te bepalen wat voor hun groep haalbaar is en dat uit te voeren.
 • Individuele cliënt-behandelingen gaan door, zo nodig op afstand.
 • De komende 3 weken worden er geen activiteiten en evenementen georganiseerd.
 • Cliënten die met openbaar vervoer reizen, zijn verplicht een mondmasker te dragen. Zozijn kan niet-medische, wasbare of zelfgemaakte mondmaskers verstrekken (voor rekening van Zozijn). 
 • Zozijn volgt de landelijke regel voor taxivervoer. Cliënten kunnen weer reizen met de taxi met maximaal 8 personen. Alleen 18-plussers moeten een mondkapje dragen.
 • Iedereen die dat wil, kan mondkapjes gebruiken, los van de instructies wanneer het een verplichting is (bij klachten, besmetting, geen-afstand etc). Er is vooralsnog voldoende voorraad.
 • Vakantie in een code-oranje of rood land? Cliënten die uit een oranje of rood gekleurd land terugkomen van vakantie moeten 10 dagen in thuis-quarantaine, voordat ze kunnen terugkomen bij Zozijn. Dit geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar.
 • De corona-unit in Wilp is ingericht in één van de logeerhuizen van Kind- & Jeugdhulp met bedden, middelen (waaronder zuurstofvoorziening), sluizen en er is een beschikbaar team samengesteld (interne medewerkers) incl. de nachtdienst. Ook de externe huisarts staat paraat. In geval van nood kan de unit per meteen gebruikt worden met 10 bedden. Het tweede logeerhuis ernaast is weer in gebruik voor het logeren voor kinderen.
 • Vrijwilligers zijn gelukkig weer welkom. Per cliënt kunnen afspraken gemaakt worden met hun vrijwilliger. De woning of een Zozijn-coördinator neemt contact op met de vrijwilliger. De vrijwilligers hebben hierover een brief van de coördinator vrijwilligerswerk ontvangen.
 • Trainingen en opleidingen zijn vanaf september 2020 weer opgestart.
 • De bijeenkomsten van cliënten-, verwantenraden en infobijeenkomsten gaan via Teams of worden opgeschort. Bij urgente onderwerpen kan de voorzitter een bijeenkomst door laten gaan.
 • Zorgmedewerkers die contacten kunnen vervangen door bijvoorbeeld WhatsApp, Facetime, Skype of Teams, zetten dat in. Dit geldt met name voor ambulante medewerkers.
 • Schoonmaak: in de meeste woningen zijn extra schoonmaakrondes, zoveel mogelijk door de zelfde medewerkers per woning. En aangevuld door cliënten die als dagbesteding onder begeleiding ook schoonmaken volgens het RIVM-schoonmaakprotocol. 
 • Ventilatie en airco’s: er geldt een instructie voor het gebruik van mechanische ventilatie, staande (tafel)ventilatoren, mobiele en vaste airco’s.
 • Voor cliënten is Samen thuis ontwikkeld met leuke ideeën, bewegingsoefeningen, spelletjes, etc.
 • De Gasterij in Wilp sluit de deuren tot nader order.
 • De werving van ondersteuners (algemeen) en verpleegkundigen (corona-unit) verloopt via verschillende kanalen: de website Extra handen voor de zorg, oproep, benaderen gepensioneerde Zozijn’ers en natuurlijk de reguliere werving met extra oproepen via social media. Het interne uitzendbureau ZoProf is gestart.

Ambulante ondersteuning

 • Vakantie in een code-oranje of rood land? Cliënten met ambulante ondersteuning die uit een oranje of rood gekleurd land terugkomen van vakantie moeten 10 dagen in thuis-quarantaine, voordat ze ondersteuning krijgen van Zozijn. Dit geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar.
 • De ambulante dienstverlening bij cliënten thuis wordt weer hervat volgens de beleidslijn: ‘ja, mits’. Daarbij staat mits voor contact met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen en cliënten en medewerkers zonder ziekteverschijnselen.

Kind & Jeugdhulp (K&J)

 • K&J met kinderen van 0-12 jaar
  K&J heeft de dienstverlening in mei 2020 opgestart. K&J werkt volgens de richtlijnen die gesteld zijn voor het speciaal-basisonderwijs. Er is opgestart in: Begeleiding in onderwijs, Dagbehandeling 0-12, Buitenschoolse opvang, Logeren en Gezinsondersteuning.
 • K&J met kinderen vanaf 12 jaar
  Tot 2 juni werd bij toepassing van de 1,5 meter afstand onderscheid gemaakt tussen kinderen t/m 12 jaar en jongeren van 13 jaar en ouder. De overheid heeft deze regel verruimd: voor jongeren van 13 t/m 18 jaar die jeugdhulp ontvangen, is de strikte eis van 1,5 meter afstand tussen jongeren onderling minder van toepassing. De beschikbare ruimten bepalen mede hoe we invulling aan onze dienstverlening kunnen geven. Dit kan betekenen dat we op een bepaalde locatie niet genoeg ruimte hebben om alle jongeren dezelfde hoeveelheid ondersteuning te bieden als voorheen.
 • Het dragen van mondmaskers door ondersteuners en begeleiders is niet gebonden aan een leeftijd. Als de afstand geen 1,5 meter is, is voor iedereen het dringend advies een mondmasker te dragen, ook voor wie werkt met kinderen.

Cliënten (naast bovengenoemde maatregelen)

 • Pedicures, kappers en podologen kunnen nog niet bij de cliënten in de woningen. We zijn ook terughoudend met bezoeken aan de kapper, pedicure etc. in de buurt door cliënten die (begeleid) zelfstandig wonen onder de vleugels van Zozijn. Het is daarbij de taak van de begeleider dat de cliënt daar ‘gedoseerd’ naartoe gaat.
 • Wij vragen ook onze cliënten om zich aan de hygiëne-richtlijnen te houden. Er zijn posters beschikbaar over hoe besmetting met het virus zoveel mogelijk voorkomen kan worden en over handen wassen. Deze posters hangen veelal in de woningen en locaties voor dagbesteding.

Verwanten en contactpersonen (naast bovengenoemde maatregelen)

 • Twijfel je of een bezoek verstandig is? Heb je vragen over eventuele risico’s? Neem contact op met Zozijn via: pandemie@zozijn.nl.

Voor medewerkers van Zozijn gelden aanvullende maatregelen. Deze maatregelen zijn intern gecommuniceerd.

We beseffen dat deze maatregelen voor zowel cliënten, medewerkers, verwanten en vrijwilligers grote gevolgen hebben. De situatie rond corona is uitzonderlijk en vraagt om uitzonderlijke maatregelen.

Wat kan je zelf doen om besmetting te voorkomen?

Zorg voor een goede basishygiëne:

 • was regelmatig je handen met zeep, en let vooral op de binnenkant van vingers en handpalm. Doe dit in ieder geval na ieder toiletbezoek en voordat je gaat eten;
 • schud geen handen, maar kies eventueel een andere manier van begroeting;
 • hoest of nies in je elleboog;
 • gebruik papieren zakdoekjes;
 • maak zelf contactpunten regelmatig schoon. Denk hierbij aan: deurkrukken, smartphones, toetsenborden, Ipads, kranen, trapleuningen etc.

Deze hygiëneregels gelden overigens voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken.

Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid en op de website van het RIVM.

Specifieke vragen aan Zozijn over corona kun je stellen via pandemie@zozijn.nl