Icoon telefoon Bel ons

Maatregelen Zozijn rond het coronavirus (update 25 maart 2020)


Er is veel aandacht voor de verspreiding van het coronavirus. Het aantal besmettingen in Nederland stijgt nog steeds. Zozijn werkt voor en met een kwetsbare doelgroep. We doen er alles aan om risico’s voor onze cliënten, hun verwanten, onze medewerkers en vrijwilligers zoveel mogelijk te beperken. We bereiden ons goed voor op de mogelijke gevolgen die het coronavirus ook op Zozijn kan hebben.

In lijn met de vergaande maatregelen die de overheid heeft opgelegd en de RIVM-richtlijn, hebben ook wij nieuwe besluiten genomen. We nemen maatregelen waardoor er zo weinig mogelijk menselijke interactie nodig is én we zorgen voor zoveel mogelijk spreiding van risico’s over de locaties.

Actuele lijst van maatregelen en besluiten (update 25 maart)

 • Bekijk de informatie voor verwanten over de bezoekregeling van cliënten
 • Cliënten en medewerkers hebben zo min mogelijk sociale contacten met de buitenwereld.
 • We sluiten een belangrijk deel van de gebouwen voor dagbesteding uiterlijk op woensdag 18 maart. We vangen cliënten op in de eigen woningen en organiseren alternatieve programma's voor dagbesteding in de woningen. Dit is maatwerk. 
 • Als de situatie thuis of bij de woning dwingt tot een alternatief, dan is een uitzondering hierop mogelijk. Dit geldt ook als beide ouders van een cliënt werkzaam zijn in één van de cruciale beroepen. Hiervoor is 17 maart een informatiebrief aan verwanten en aan cliënten opgesteld.
 • De komende tijd worden medewerkers van de dagbesteding ingezet binnen de woningen. Zo kunnen we de cliënten in hun woning begeleiden. We werken er hard aan om deze nieuwe situatie voor de cliënten en medewerkers van dagbesteding en wonen goed te organiseren.
 • Activiteiten via externe plekken voor dagbesteding (zoals bijvoorbeeld een zorgboerderij) gaan alleen door als:
  • beide ouders in cruciale beroepen werken (gaat Zozijn soepel mee om)
  • er urgentie is op basis van het zorgplan (complexe cliëntvragen).
 • Voor vrijwilligers gelden dezelfde richtlijnen als voor externen: zij kunnen voorlopig geen contacten met cliënten hebben. Vrijwilligers hebben hierover bericht ontvangen.
 • Individuele cliënten-behandelingen gaan in principe door.
 • Alle activiteiten en evenementen van Zozijn zijn afgelast, in elk geval tot 1 juni.
 • Activiteiten voor cliënten gaan in de woning zoveel mogelijk door, begeleid door medewerkers en zonder externen. Dus geen vieringen extern, open dagen etc. 
 • Alle trainingen en opleidingen (inclusief die van de Zozijn school aan cliënten) zijn tot nader order geannuleerd. 
 • Alle bijeenkomsten van cliënten-, verwantenraden en infobijeenkomsten worden tot nader order geannuleerd.
 • Zorgmedewerkers die contacten kunnen vervangen door bijvoorbeeld WhatsApp, Facetime of Skype, zetten dat in. Dit geldt met name voor ambulante medewerkers.
 • Er worden alleen noodzakelijke cliëntenbezoeken afgelegd als een cliënt geen ziekteverschijnselen heeft.
 • (Assistent-)Managers zijn aanwezig vanwege de nabijheid die noodzakelijk is.
 • De Gasterij in Wilp sluit de deuren tot nader order.
 • Als er klachten rondom verkoudheid en koorts worden bemerkt bij een cliënt dan wordt er contact opgenomen met het centraal uitbraakteam van Zozijn (arts, verpleegkundige, preventiemedewerker en directeur behandeldienst). De desbetreffende locatie voert de instructie van het centrale uitbraakteam uit. Het centrale uitbraakteam komt dagelijks bij elkaar. De arts van het centrale uitbraakteam heeft contact met de GGD. 
 • De pilot met het cliëntenportaal gaat door, met uitzondering van De Heege (vanwege de noodzakelijke contactscholing van het team).
 • Volgens de richtlijn van het kabinet vraagt Zozijn dringend aan de zorgmedewerkers om niet naar het buitenland te reizen. 
 • Er zal worden schoongemaakt volgens RIVM-richtlijnen. Er wordt extra schoonmaak ingezet.

Voor ambulante ondersteuning geldt:

 • Er worden alleen noodzakelijke cliëntenbezoeken afgelegd (op basis van het zorgplan) en alleen als een cliënt geen ziekteverschijnselen heeft. 
 • Zorgmedewerkers die contacten kunnen vervangen door bijvoorbeeld WhatsApp, bellen of door beeldbellen, zetten dat in.

Voor Kind & Jeugdhulp geldt:

 • De dagcentra en kindercentra volgen de scholen: vanaf dinsdag 17 maart sluiten de dagcentra en kindercentra. Ouders zijn geïnformeerd over de aangepaste opvang. Er wordt op (circa) 7 locaties opvang geboden als:
  • beide ouders in cruciale beroepen werken (gaat Zozijn soepel mee om)
  • er urgentie is op basis van het zorgplan (complexe cliëntvragen)
 • Logeerhuizen zijn alleen open als:
  • beide ouders in cruciale beroepen werken (gaat Zozijn soepel mee om)
  • er urgentie is op basis van het zorgplan (complexe cliëntvragen)
 • Ambulante ondersteuning aan gezinnen volgen ook deze criteria.

Voor cliënten gelden, naast bovengenoemde maatregelen, de volgende specifieke maatregelen:

 • Cliënten hebben zo min mogelijk sociale contacten met de buitenwereld.
 • Wij vragen ook onze cliënten om zich aan de hygiëne-richtlijnen te houden. Er zijn posters beschikbaar over hoe besmetting met het virus zoveel mogelijk voorkomen kan worden en over handen wassen. Deze posters hangen veelal in de woningen en locaties voor dagbesteding.

Voor verwanten en contactpersonen gelden naast bovengenoemde maatregelen:

 • We volgen de bezoekregeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN): ‘nee, tenzij’. Dat betekent: cliënten mogen geen bezoek ontvangen (nee), tenzij het contact met de familie/vrijwilliger van essentieel belang is voor de cliënt. Deze mensen worden ‘cruciale personen’ genoemd. Cruciale personen moeten klachtenvrij zijn. Bekijk de informatie voor verwanten over de bezoekregeling.
 • Cliënten worden niet opgehaald door verwanten. Als een cliënt wordt meegenomen, dan blijft die bij zijn familie totdat de bezoekregeling is opgeheven.
 • Twijfel je of een bezoek verstandig is? Heb je vragen over eventuele risico’s? Neem contact op met Zozijn via: pandemie@zozijn.nl.

Voor medewerkers van Zozijn gelden aanvullende maatregelen. Deze maatregelen zijn intern gecommuniceerd.

We beseffen dat deze maatregelen voor zowel cliënten, medewerkers, verwanten en vrijwilligers grote gevolgen hebben. De situatie is uitzonderlijk en vraagt om uitzonderlijke maatregelen.

Wat kan je zelf doen om besmetting te voorkomen?

Zorg voor een goede basishygiëne:

 • was regelmatig je handen met zeep, en let vooral op de binnenkant van vingers en handpalm. Doe dit in ieder geval na ieder toiletbezoek en voordat je gaat eten;
 • schud geen handen, maar kies eventueel een andere manier van begroeting;
 • hoest of nies in je elleboog;
 • gebruik papieren zakdoekjes;
 • maak zelf contactpunten regelmatig schoon. Denk hierbij aan: deurkrukken, smartphones, toetsenborden, Ipads, kranen, trapleuningen etc.

Deze hygiëneregels gelden overigens voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.

Specifieke vragen aan Zozijn over corona kun je stellen via pandemie@zozijn.nl