Icoon telefoon Bel ons
Samen Thuis
Jobcoach Bernadet Van Dijk

"Een zinvolle daginvulling is voor iedereen anders. Het is echt maatwerk"

NAH en het vinden van een zinvolle daginvuling: de jobcoach kan daarbij helpen

Bij Zozijn werken elf jobcoaches, waarvan twee binnen Op Pad. Zij zoeken samen met cliënten naar een zinvolle daginvulling. Dat kan variëren van dagbesteding tot vrijwilligerswerk en soms betaald werk. Jobcoach Bernadet van Dijk vertelt wat zij en haar collega’s voor cliënten kunnen betekenen.

Jobcoach Bernadet Van Dijk

Bernadet werkt vooral in het oostelijk deel van het werkgebied van Op Pad. Haar collegajobcoach Margreet Smith vooral in Nijmegen en omgeving. ‘Voor cliënten een zinvolle daginvulling vinden’ is de kernachtige omschrijving van hun werk. "Als het gaat om die zinvolle daginvulling zijn er veel mogelijkheden", vertelt Bernadet. “Dat kan variëren tot regelmatig een kopje koffie drinken buiten de deur tot betaald werk. En alles wat daartussen zit.”

Enorm netwerk

Een zinvolle daginvulling is voor iedereen anders. “Het is echt maatwerk”, zegt Bernadet. “Het mooie is dat wij als jobcoaches een enorm netwerk hebben, zowel binnen als buiten Zozijn. Dat helpt bij het vinden van een daginvulling voor onze cliënten.”

Een zinvolle daginvulling'is voor iedereen anders. Het is echt maatwerk

Welke mogelijkheden zijn er? “Denk vooral aan verschillende vormen van dagbesteding, vrijwilligerswerk en in een enkel geval betaald werk”, antwoordt Bernadet. “Op het gebied van vrijwilligerswerk zijn er veel mogelijkheden. Bijvoorbeeld werken bij een kringloopcentrum, een verzorgingshuis, een zorgboerderij, een fietsenmaker, een bibliotheek, een zwembad. Ik heb zelfs een cliënt die bij een mondhygiëniste werkt. Met wat creatief denken, rondvragen en benutten van ons netwerk kunnen we eigenlijk altijd wel iets vinden wat bij een cliënt past.”

Gelukkig worden

Hoe gaat Bernadet te werk? “Het begint uiteraard met een kennismaking. Wie heb ik voor me? Wat heeft hij of zij gedaan vóór het hersenletsel? Wat vindt deze persoon leuk om te doen? Daarbij houden we geen rekening met de beperking: ik wil eerst graag weten wat je echt leuk vindt, dus waar je gelukkig van wordt. Daarin laten we ons in eerste instantie niet beperken door het hersenletsel.” Bij veel mensen die met hersenletsel worden geconfronteerd, gebeurt dit in een levensfase waarin ze nog aan het werk zijn.

De meeste mensen willen graag deelnemen aan de samenleving

“Vaak dwingt NAH je om te stoppen met het werk dat je deed. Een enkele keer kan iemand zijn of haar betaalde werk behouden, maar valt het werk wel zwaarder. In dat geval kijken we samen met de werkgever en de cliënt welke aanpassingen nodig zijn om ervoor te zorgen dat de cliënt het werk kan blijven doen. Als dat eenmaal loopt, neemt een andere instantie de begeleiding over. Bijvoorbeeld het UWV. Daarbij zorgen we uiteraard voor een goede overdracht.”

Deelnemen aan samenleving

Wanneer ervaart iemand een daginvulling als zinvol? “Je moet de activiteit leuk vinden en verreweg de meeste mensen willen graag deelnemen aan de samenleving. Het is menseigen dat je het gevoel wil hebben dat je er toe doet. Dat geldt zeker voor mensen die veel hebben gedaan voordat ze NAH kregen. Ook dagbesteding kan dat gevoel bieden", benadrukt Bernadet. “Op dagbesteding worden vaak creatieve dingen gemaakt. Dat geeft voldoening. Zeker als je iets maakt wat je aan anderen kunt geven. Zo ken ik een cliënt die het heerlijk vindt om voor anderen beelden te maken uit speksteen. Maar vaak is het voldoende om even uit huis te zijn en onder de mensen te zijn. Ook dat is wat dagbesteding biedt.”

Opbloeien

Uiteraard waakt Bernadet ervoor dat haar cliënten zichzelf niet overschatten en dan tegen teleurstellingen lopen. “Toch weet ik uit ervaring dat je daar ook weer niet te voorzichtig in moet zijn. Ik heb al meerdere keren meegemaakt dat een cliënt graag iets wilde doen waarvan ik dacht dat het niet mogelijk was. En dat dit toch goed uitpakte. Dus soms is het maar gewoon proberen en kijken waar het schip strandt. Zeker als een cliënt iets heel graag wil doen.” 

Gespecialiseerd in NAH

Bernadet ziet het als een voordeel dat zij en haar collega Margreet zijn gespecialiseerd in NAH. “We weten tegen welke problemen de meeste mensen met NAH aan lopen in werksituaties. We weten ook dat NAH onvoorspelbaar kan zijn en dat er dagen zijn dat je maar beter thuis kan blijven. Die kennis nemen we mee in het zoeken van een goede daginvulling. Heb je die eenmaal gevonden, dan zie je iemand helemaal opbloeien. Daar doen we het voor.”

De jobcoach: voor wie?

Wie een indicatie heeft voor begeleiding en/of dagbesteding, mag van een jobcoach gebruik maken. Stel dagbesteding lijkt een goede daginvulling voor u, maar u hebt geen indicatie voor dagbesteding? Dan kunt u daarvoor een aanvraag doen bij de gemeente. Zozijn kan u hierbij adviseren of u kunt het samen met uw ambulant begeleider aanvragen. Denkt u dat een jobcoach iets voor u kan betekenen? Vraag er dan gerust naar bij uw ambulant begeleider.

Lees meer over werk en dagbesteding voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel

Meer verhalen