088- 5753000

Doetinchem - De Loopplank

Voor wie

De Loopplank is een samenwerkingsverband tussen Laborijn en Zozijn. Wij begeleiden deelnemers tijdens trajecten en adviseren bij het maken van vervolgstappen. Een belangrijk doel van De Loopplank is dat deelnemers met afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid krijgen om (weer) te participeren in het arbeidsproces.

Bij De Loopplank kennen we verschillende deelnemersgroepen, waaronder:

 • Deelnemers met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische problematiek
 • Deelnemers met een onderzoeksvraag, dit kunnen leerlingen zijn van praktijkonderwijs of VSO scholen
 • Re-integratie- en activeringstrajecten vanuit WMO, NAH, UWV of participatiewet
 • Deelnemers uit het doelgroepenregister

Begeleiding

De Loopplank biedt een veilige gestructureerde werkomgeving waarbij ondersteuning wordt geboden die gericht is op de ontwikkeling van competenties en vaardigheden. De nadruk ligt op de ontwikkeling en het welbevinden van de deelnemer(s) en het beantwoorden van de onderzoeksvraag.

De werkondersteuner kent verschillende werk/begeleiding methodieken en middelen, zoals:

 • Profielen en daaraan gekoppelde vragenlijsten,
 • Inventarisatie leefgebieden
 • Arbeidsinteressetest
 • Workshops (m.b.t. competenties o.a. sociale vaardigheden)
 • EIM (Eigen Initiatief Model =meedoen naar vermogen)
 • IVB (Individueel Vraaggerichte Benadering)
 • Inzet Zozijn School
 • Individuele en groepsgerichte gesprekken

Daarnaast bestaan er diverse opleidingsmogelijkheden voor de deelnemer.

Situatie

We bieden een kleinschalige, veilige werkomgeving. We werken niet met tijdsdruk en deadlines. De werkzaamheden bestaan uit verschillende activiteiten / werkzaamheden. De werkzaamheden zijn afwisselend zodat deelnemers optimaal aan hun ontwikkeling van competenties en vaardigheden kunnen werken.

Traject bij De Loopplank

Afhankelijk van de onderzoeksvraag bieden wij verschillende trajecten aan. De deelnemers volgen een traject van ongeveer 3 maanden. Na die drie maanden is er een eindgesprek met de deelnemer, een trajectondersteuner, de jobcoach en andere betrokkenen. Hier wordt het advies voor het vervolgtraject besproken. Het vervolg kan voor iedere deelnemer anders zijn, afhankelijk van de individuele situatie.

Jobcoach

De jobcoaches van Zozijn hebben een UWV-certificering en kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toeleiden naar werk.

Zozijn
Postbus 10
7390 AA Twello
T 088- 5753000
Hoofdkantoor: Molenallee 50, 7384 AN Wilp