088- 5753000

Wilp - Landgoed De Lathmer

Beschermd wonen op een landgoed

In Wilp ligt landgoed De Lathmer. Op het landgoed wonen bijna 400 mensen die zich thuis voelen in een beschermende leefomgeving. Op het autoluwe landgoed zijn allerlei voorzieningen zoals woningen, dagcentra, een medisch centrum, een ZMLK-school, een Cruyff Court, een zwembad, een kinderboerderij en een kasteel. Er is lucht, ruimte en natuur in overvloed. Zowel onze woningen als dagbestedingslocaties zijn levensloopbestendig. Dat wil zeggen dat je, ongeacht je leeftijd of zorgvraag, bij ons terecht kunt voor 24-uurszorg. En kunt blijven!

Loop in onderstaand filmpje mee over het landgoed!

 

 

 

Intensieve ondersteuning

Ingrid -16.01.12-0354

Onze zorgprofessionals bieden (zeer) intensieve ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking met bijkomende somatische, psychiatrische en/of gedragsproblemen. Te denken valt aan autisme, hechtingsproblemen, persoonlijkheidsstoornissen, schizofrenie, dementie, angststoornissen of eetstoornissen. Deze mensen bieden wij liefdevolle en vakkundige ondersteuning en zorg.

We zijn deskundig op het gebied van BOPZ (bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen), IBS (inbewaringstelling) en RM (rechterlijke machtiging). Bij Zozijn kun je terecht met ZZP 4 t/m 8 en meerzorg.

Als je werkt met mensen met een intensieve ondersteuningsvraag, dan maak je regelmatig mee dat ze…:

-        niets willen, alles afweren, protesteren, zich verzetten
-        niet reageren, zich extreem terugtrekken
-        schreeuwen, schelden, vloeken, constant roepen
-        slaan, schoppen, bijten
-        gooien, voorwerpen kapot maken
-        zichzelf slaan, krabben, bijten
-        veel bewegen, constant heen en weer lopen
-        ontremd liefkozen, contact afdwingen
-        herhaald dwangmatig handelen of klanken uiten
-        in paniek raken, snel overstuur raken, veel
         piekeren     
-        suïcidaal handelen.

Dit kan bij instellingen of in de thuissituatie leiden tot handelingsverlegenheid en vastgelopen situaties. Bij Zozijn maken we gebruik van zorgprogramma Terts als oplossing voor dit soort situaties. Dit zorgprogramma is opgezet voor alle cliënten met een intensieve ondersteuningsvraag: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. De gehandicaptenzorg duidt deze cliënten wel als SGEVB/SGEVG (Sterk Gedragsgestoord Ernstig Verstandelijk Beperkt/Gehandicapt). Als u ons zorgprogramma leest, begrijpt u waarom we deze termen bij Zozijn niet gebruiken.

U kunt ook contact met ons opnemen voor logeren, een overbrugging of crisisopvang. 

Klik hier om de woningen voor deze doelgroep te bekijken

Intensieve zorg

Eduard -04.01.12-0600

Mensen met een intensieve zorgvraag worden ook wel mensen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB) of meervoudig complex gehandicapt (MCG) genoemd. De ernst en combinatie van de beperking(en) varieert per persoon. De zorgprofessionals van Zozijn bieden liefdevolle en vakkundige zorg aan mensen met:

-        een ernstige tot zeer ernstige verstandelijke
         beperking; Onder "ernstig" verstaan we een IQ tussen
         20 en 35 en een ontwikkelingsleeftijd tussen 2 en 4 jaar.
         Onder "zeer ernstig" verstaan we een IQ onder 20 en een
         ontwikkelingsleeftijd tussen 0 en 2 jaar

-        vaak zeer ernstige bewegingsbeperkingen; zelfstandig
         voortbewegen is vaak niet of nauwelijks mogelijk;

-        vaak zintuiglijke beperkingen en/of problemen in de
          prikkelverwerking;

-        meerdere gezondheidsproblemen tegelijkertijd,
         zoals bijvoorbeeld epilepsie, slaapstoornissen, slik- en
         voedingsproblemen, reflux-problematiek, risico van
         doorliggen (decubitus), orthopedische problemen,
         luchtwegproblematiek, maag- en darmproblemen,
         urinewegproblematiek en endocriene problematiek.

Ondanks dat al deze beperkingen en problemen aanwezig kunnen zijn, gaan we er bij Zozijn van uit dat er bij deze mensen met een intensieve zorgvraag altijd sprake kan zijn van een zinvol leven. Wij willen er tenminste heel veel aan doen om dit waar te maken. Dit doen we door te (gaan) werken met zorgprogramma Kwint dat Zozijn zelf heeft ontwikkeld.

U kunt ook bij Zozijn terecht voor bijvoorbeeld psychogeriatrie en gerontopsychiatrie.  

Klik hier om de woningen voor deze doelgroep te bekijken

 

 

Zozijn
Postbus 10
7390 AA Twello
T 088- 5753000
Hoofdkantoor: Molenallee 50, 7384 AN Wilp