Icoon telefoon Bel ons

De Grote Weerd - wonen in een beschermende omgeving voor mensen met een verstandelijke beperking


Op Kasteelweg 106/108 (De Grote Weerd) wonen volwassenen met een verstandelijke beperking tussen de 30 en 60 jaar oud die intensieve ondersteuning nodig hebben. Vaak is er sprake van bijkomende problematiek zoals autisme, hechtingsproblematiek en psychische klachten.

Duidelijkheid en structuur

We bieden zowel groepsgerichte als individuele ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Deze ondersteuning is gericht op een zo normaal mogelijk leefklimaat. Wat kun je zelf en waar kunnen we bij helpen? We streven daarbij naar "samen leven": als groep of subgroep, maar ook als individu met de mogelijkheid aan te sluiten bij een (sub-)groep.

We maken gebruik van (individuele) dagprogramma's om duidelijkheid en structuur te creëren. Het normaliseren van de dagelijkse ritmes staan hierbij centraal. 

Klik in de foto om rond te lopen in ons huis!

Gezellig en gastvrij

De woningen kenmerken zich door gezellige, gastvrije teams die elkaar goed aanvullen. Ze houden van aanpakken en zijn innovatief. De bewoners staan centraal: zij worden zoveel mogelijk betrokken bij de gang van zaken binnen de woning. Neem contact op om een kijkje te nemen! Elke bewoner heeft een eigen zit-/slaapkamer met eigen sanitair.

Eigen gedragswetenschappers en (para)medici

De woningen hebben allen een eigen team van zorgprofessionals dat de bewoners goed kent. Elke bewoner heeft bijvoorbeeld een eigen gedragswetenschapper. Samen met het team kijken we naar alle belangrijke factoren rondom de bewoner. Dit helpt ons bij het formuleren van zorgvragen, doelen en bijbehorende acties. En dus bij hoe in de nabije toekomst de ondersteuning ingevuld wordt. Deze ondersteuning gebeurt vanuit onze grondhouding, in dialoog, met een duidelijke visie en methodieken. 

Daarnaast heeft iedere bewoner zijn eigen gedragsinterventieplan van waaruit wordt gewerkt. Zo kan op deze woningen de passende zorg worden geboden die de bewoner nodig heeft. 

Ook bevindt zich op het landgoed een behandelcentrum met onder andere fysio-, logo- en ergotherapeuten, een gespecialiseerde tandarts, Artsen Verstandelijk Gehandicapten, diëtisten en speltherapeuten. Allemaal toegespitst op mensen met een verstandelijke beperking. Alle kennis op één landgoed dus!