Icoon telefoon Bel ons
Woning De Lathmer Wilp

De Pelmolen - beschermd wonen voor mensen met een verstandelijke beperking


In de Pelmolen (Kasteelweg 114 en 116) wonen volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking die intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben. Vaak is er sprake van multiproblematiek zoals een combinatie van autisme, hechtingsproblematiek of een psychiatrisch aspect. Aan veel bewoners bieden we meerzorg.

In een groep of op jezelf

We bieden zowel groepsgerichte als individuele ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Deze ondersteuning is gericht op een zo normaal mogelijk leefklimaat. Wat kun je zelf en waar kunnen we bij helpen? We streven daarbij naar "samen leven": als groep of subgroep, maar ook als individu met de mogelijkheid aan te sluiten bij een (sub-)groep. We maken gebruik van (individuele) dagprogramma's om duidelijkheid en structuur te creëren. Het normaliseren van de dagelijkse ritmes staan hierbij centraal.

Klik in de foto om rond te lopen in De Pelmolen!

Ontwikkelen met passie

Op De Pelmolen werkt een jong en enthousiast team dat volop in ontwikkeling is met de bewoners. Zo werken we sinds kort met zorgprogramma's om de bewoners beter te begrijpen en te helpen ontwikkelen. In 2020 verhuizen de bewoners naar eigentijdse, levensloopbestendige nieuwbouw op het landgoed. 

Combinatiediensten

De medewerkers van De Pelmolen gaan met de bewoners mee naar dagbesteding. Zo hebben zij zoveel mogelijk dezelfde vertrouwde gezichten om zich heen.

Eigen gedragswetenschappers en (para)medici

De woningen hebben allen een eigen team van zorgprofessionals dat de bewoners goed kent. Elke bewoner heeft bijvoorbeeld een eigen gedragswetenschapper. Samen met het team kijken we naar alle belangrijke factoren rondom de bewoner. Dit helpt ons bij het formuleren van zorgvragen, doelen en bijbehorende acties. En dus bij hoe in de nabije toekomst de ondersteuning ingevuld wordt. Deze ondersteuning gebeurt vanuit onze grondhouding, in dialoog, met een duidelijke visie en methodieken. Daarnaast heeft iedere bewoner zijn eigen gedragsinterventieplan van waaruit wordt gewerkt. Zo kan op deze woningen de passende zorg worden geboden die de bewoner nodig heeft. 

Ook bevindt zich op het landgoed een behandelcentrum met onder andere fysio-, logo- en ergotherapeuten, een gespecialiseerde tandarts, Artsen Verstandelijk Gehandicapten, diëtisten en speltherapeuten. Allemaal toegespitst op mensen met een verstandelijke beperking. Alle kennis op één landgoed dus!

  • Woning De Lathmer Wilp