Icoon telefoon Bel ons

Veld en Weide - wonen in een beschermende omgeving voor mensen met een verstandelijke beperking


De wijk Veld en Weide bestaat uit 12 woningen met elk 10 zit-/slaapkamers. Er zijn kamers met eigen sanitair en kamers met gedeeld sanitair (1 badkamer voor 2 kamers). Veld en Weide is met name bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking die intensieve zorg nodig hebben. Momenteel wonen er volwassen van middelbare tot hoge leeftijd. Vanwege hun leeftijd of beperking hebben zij vaak (volledige) lichamelijke zorg en soms verpleging nodig. Op enkele woningen komt het ook voor dat er mensen wonen met (intensieve) ondersteuningsvragen.

Zo normaal mogelijk

De ondersteuning is gericht op een zo normaal mogelijk leefklimaat. Wat kun je zelf en waar kunnen we bij helpen? We streven daarbij naar "samen leven": als groep of subgroep, maar ook als individu met de mogelijkheid aan te sluiten bij een (sub-)groep. De ondersteuners bieden actieve hulp aan mensen met een verstandelijke beperking bij de alledaagse levensbehoeften (ADL) zoals douchen, aankleden of eten. Ze zorgen ook dat ze zoveel mogelijk in directe nabijheid zijn.

Gespecialiseerde ouderenzorg

Binnen de wijk Veld en Weide bieden we specialistische ouderenzorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Zo zijn er woningen waar ze alles weten van het ondersteunen van ouderen met dementie. Ook kunnen we met onze dagbesteding goed aansluiten op de wensen en behoeften van oudere mensen met een verstandelijke beperking. 

Klik in de foto hierboven om rond te lopen in één van de woningen op Veld en Weide

24-uurs zorg zo lang als nodig

Op landgoed De Lathmer kun je wonen zo lang als nodig is. Dat komt omdat onze woningen levensloopbestendig zijn gebouwd. Daarbij is rekening gehouden met veiligheid en toegankelijkheid voor jongeren en ouderen met een verstandelijke beperking. Ook hechten we veel waarde aan een zinvolle daginvulling zoals dagbesteding of werk, en vrije tijd. Allemaal passend bij jou en je wensen. 

Eigen gedragswetenschappers en (para)medici

De woningen binnen Veld en Weide hebben allen een eigen team van zorgprofessionals dat de bewoners goed kent. Elke bewoner heeft bijvoorbeeld een eigen gedragswetenschapper. Samen met het team kijken we naar alle belangrijke factoren rondom de bewoner. Dit helpt ons bij het formuleren van zorgvragen, doelen en bijbehorende acties. En dus bij hoe in de nabije toekomst de ondersteuning ingevuld wordt. Deze ondersteuning gebeurt vanuit onze grondhouding, in dialoog, met een duidelijke visie en methodieken. 

Ook bevindt zich op het landgoed een behandelcentrum met onder andere fysio-, logo- en ergotherapeuten, een gespecialiseerde tandarts, Artsen Verstandelijk Gehandicapten, diëtisten en speltherapeuten. Allemaal toegespitst op mensen met een verstandelijke beperking. Alle kennis op één landgoed dus!