Icoon telefoon Bel ons
Samen Thuis
Woning De Lathmer Wilp

De Dijksweiden - beschermd wonen voor mensen met een verstandelijke beperking


De Dijksweiden is een woonlocatie in Wilp op het Lathmerterrein, een groot en groen beschermd terrein met zowel woon- als dagbestedingslocaties. De Dijksweiden is een van de laatste oudbouwlocaties op het terrein en zal daarom binnen een aantal jaar gesloopt worden en plaats maken voor nieuwbouw.

De woning

De woning is opgedeeld in twee kanten, met elk een eigen woon/eetkamer. Beide kanten delen een keuken, die centraal gelegen is in de woning. Beide kanten hebben een centrale gang met daaraan de slaap-/zitkamers van de cliënten, hier kunnen de cliënten zich terugtrekken. De cliënten hebben allen een eigen badkamer tot hun beschikking. Beiden kanten hebben een (besloten) tuin aan de achterzijde van de woning, aan de voorkant is er een grote open tuin.

Specialistische ondersteuning

Binnen de Dijksweiden bieden we specialistische ondersteuning aan 10 cliënten. Deze cliënten hebben, naast een matige verstandelijke beperking, een complexe en bijzondere zorgvraag. Veelal is er sprake van autisme, hechtingsproblematiek en psychische klachten, met vaak een disharmonieus ontwikkelingsprofiel. Aan veel cliënten bieden we meerzorg. De medewerkers zijn gespecialiseerd in complexe ondersteuningsvragen en gedragsproblematiek.

Duidelijkheid en structuur

We bieden zowel groepsgerichte als individuele ondersteuning, de begeleiding is gericht op een zo normaal mogelijk leefklimaat. Wat kun je zelf en waar kunnen we je bij helpen? We maken gebruik van (individuele) dagprogramma’s om duidelijkheid en structuur te creëren. De medewerkers zorgen ervoor dat ze altijd in de directe nabijheid van de cliënten zijn. Dat geeft de cliënten een veilig gevoel.

Diensten

De hele dag is er begeleiding aanwezig binnen de Dijksweiden. De medewerkers van de Dijksweiden gaan met een aantal cliënten mee naar dagbesteding. Zo hebben ze zoveel mogelijk dezelfde vertrouwde gezichten om zich heen. In de nacht worden de cliënten ingeluisterd middels akoestische bewaking. De nachtdienst zit op een centrale plek op het terrein en komt in actie op basis van individuele afspraken per cliënt met de nachtdienst.

Gedragswetenschappers en (para)medici

Alle woningen hebben een eigen team van zorgprofessionals dat de cliënten goed kent. Elke cliënt heeft bijvoorbeeld een eigen gedragswetenschapper. Samen met het team kijken we naar alle belangrijke factoren rondom de cliënt. Dit helpt ons bij het formuleren van zorgvragen, doelen en bijbehorende acties. En dus bij hoe in de nabije toekomst de ondersteuning ingevuld wordt. Deze ondersteuning gebeurt vanuit onze grondhouding, in dialoog, met een duidelijke visie en methodieken. Daarnaast heeft iedere cliënt zijn eigen gedragsinterventieplan van waaruit wordt gewerkt. Zo kan op deze woningen de passende zorg worden geboden die de cliënt nodig heeft.

Ook bevindt zich op het landgoed een behandelcentrum met onder andere fysio-, logo- en ergotherapeuten, een gespecialiseerde tandarts, Artsen Verstandelijk Gehandicapten, diëtisten en speltherapeuten. Allemaal toegespitst op mensen met een verstandelijke beperking. Alle kennis op één landgoed dus!

  • Woning De Lathmer Wilp