Icoon telefoon Bel ons

Observatie- en Adviescentrum Winterswijk - voor vragen over de ontwikkeling van je kind


Denk je dat de ontwikkeling van je kind anders verloopt dan verwacht? Dan kun je met je vragen terecht bij het Observatie- en Adviescentrum Winterswijk. Ook kan hier een uitgebreide observatie of een lichamelijk of diagnostisch onderzoek worden gedaan. Gaat je kind naar school, de peuterspeelzaal of de kinderopvang? Daar kunnen we je kind ook observeren om vast te stellen wat er met je kind aan de hand is. Het gehele observatie- en adviestraject duurt ongeveer drie maanden.

Voor jonge kinderen en voor kinderen die al wat ouder zijn 

Afhankelijk van je vraag kijken we bij je jonge kind heel gericht naar het gedrag, de spraak en de taal, de intelligentie, de medische- en lichamelijke ontwikkeling, de grove en fijne motoriek, de communicatie en het spel. Is je kind al wat ouder, dan ligt de focus vooral op het gedrag, de intelligentie en de communicatie. De observatie- en onderzoeksgegevens kunnen leiden tot een diagnose en een advies over verder te nemen stappen. Eventuele problemen kunnen door een team van deskundige medewerkers van Zozijn snel in kaart worden gebracht. Dit team kan bestaan uit een kinderarts, een orthopedagoog, een psycholoog, een pedagogisch medewerker, een fysio- of ergotherapeut en/of een logopedist. Welke deskundigheid wordt ingezet, bepalen we samen met jou als ouder en in aansluiting op je kind en je gezinssituatie.

Meer informatie?

Over wat Observatie- en Adviescentrum Winterswijk voor je kind en voor jou kan betekenen? Neem contact met ons op. Het centrum is gelegen in De Korenburg, school voor speciaal basisonderwijs.