Icoon telefoon Bel ons

Informatieavonden 24 en 26 maart gaan NIET door


De avonden voor verwanten, over de Wet zorg en dwang en de nieuwe wet voor medezeggenschap, op 24 maart in Doetinchem én 26 maart in Wilp gaan niet door.

U heeft ongetwijfeld kennis genomen van de laatste richtlijnen van de overheid m.b.t. het Coronavirus.  Zozijn hanteert uiteraard de maatregelen zoals die door het kabinet zijn afgekondigd op 12 maart en 15 maart 2020. Dit betekent dat we deze avonden niet kunnen laten doorgaan. 

Het is nog niet duidelijk of en zo ja, wanneer de avonden in een later stadium alsnog zullen plaatsvinden. Zodra dit bekend is, ontvangt u wederom een uitnodiging.

Informatie over de Wet zorg en dwang en de WMCZ 2018 wordt deze week geplaatst op de website voor de medezeggenschap cliënten en verwanten van Zozijn.


Terug naar nieuwsoverzicht