Icoon telefoon Bel ons

Informatie over Zozijn en corona (update 2 juni 2020)


De informatie op deze website over Zozijn en corona is aangepast op de volgende onderwerpen:

  • Ontmoetingsregelingen
  • Versoepeling van bezoekregelingen, vrijetijds- en vakantieactiviteiten en contactberoepen
  • Bijeenkomsten clienten- en verwantenraden
  • Aantal (verdenkingen van) besmettingen binnen Zozijn

Bekijk de informatie en maatregelen van Zozijn rond corona.

Zozijn werkt voor en met een kwetsbare doelgroep. We doen er alles aan om risico’s op besmetting met corona voor onze cliënten, hun verwanten, onze medewerkers en vrijwilligers zoveel mogelijk te beperken. We bereiden ons goed voor op de mogelijke gevolgen die corona ook op Zozijn kan hebben. Dit geldt voor woningen, locaties voor dagbesteding, kindercentra etc.

In lijn met de vergaande maatregelen die de overheid heeft opgelegd en de RIVM-richtlijn, hebben ook wij besluiten genomen. We nemen maatregelen waardoor er zo weinig mogelijk menselijke interactie nodig is én we zorgen voor zoveel mogelijk spreiding van risico’s op besmetting met corona over de locaties.


Terug naar nieuwsoverzicht