Icoon telefoon Bel ons
 • Icoon telefoon 088 - 5753000
 • Icoon envelop [javascript protected email address]

Observatie, advies en behandeling voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)


Na een ongeval, hersenbloeding of door een hersentumor kan je leven enorm veranderen. Gevolgen van hersenletsel zijn soms zichtbaar maar vaak ook niet. En niet alle gevolgen zijn direct merkbaar maar komen later. Je kunt het gevoel krijgen dat je de grip op je leven kwijt bent. Dat kan zowel voor jezelf gelden als voor je omgeving. NAH kan complexe problemen voortbrengen. Het zoeken naar de juiste hulp kan dan lastig zijn.

'Door mijn NAH als gevolg van een hersentumor, kan ik mijn gedachten niet wegzetten. Mijn probleem is dat ik alles onthoud. dat lijkt handig, maar het is erg belastend. Ik kan de dingen gebeurd en gezegd zijn, en de emoties die daarbij horen, niet ergens wegstoppen zoals mensen zonder hersenletsel dat wel kunnen. mijn gedachten blijven stromen'

Vraagverheldering

Wat aan begeleiding en ondersteuning nodig kan zijn, is soms niet meteen duidelijk. Zozijn - Op Pad biedt dan een kortdurend, afgebakend traject van vraagverheldering. Samen met betrokkende(n) wordt de vraag verduidelijkt, zodat gericht begeleiding kan worden gezocht.

Ligt het complexer dan één concrete hulpvraag, dan biedt Zozijn - Op Pad een traject van onderzoek en diagnostiek. Dit kan bijvoorbeeld door middel van observaties of door een kort begeleidingstraject. 

Zozijn - Op Pad is een vraagbaak voor iedereen die te maken heeft met NAH. In veel gevallen kan Zozijn - Op Pad zelf de vraag beantwoorden. Is dat niet mogelijk, dan weet Zozijn - Op Pad naar welke deskundige zij de vraagsteller het beste kan doorverwijzen. We bieden maatwerk door samenwerking.

Behandeling 

Zozijn - Op Pad biedt meerdere vormen van behandeling en werkt met diverse methodieken. Zo werken we met het begeleidingsmodel 'Hooi op je vork'. Dit model is speciaal ontwikkeld voor mensen met NAH. Voor kinderen werken we met 'Eigen weg' en 'Brainstars'. Binnen de dagbesteding wordt gewerkt met de Ronnie Gardiner Methode (RGM) een bewegingsmethodiek om de hersenen te trainen. 

Behandeling bieden we in de vorm van cognitieve revalidatie. Hier gaat het om het leren omgaan met cognitieve beperkingen bijvoorbeeld op het gebied van geheugen, aandacht, taal en aanleren van vaardigheden. Een andere vorm van begeleiding richt zich op psychische, psychiatrische en gedragsmatige problemen die door het hersenletsel zijn ontstaan of zijn verergerd. Het kan dan o.a. gaan over de psychische verwerking van NAH, psycho-educatie, het opnieuw aanleren van sociale vaardigheden en behandeling gericht op het veranderen van gedrag en emotie als gevolg van het hersenletsel. Ook bieden we behandeling gericht op de omgeving van de persoon met hersenletsel. 

Zozijn biedt het behandelprogramma Hersenz. 

Hersenz

Hersenz is een behandelprogramma voor mensen met hersenletsel van 18 jaar en ouder die niet (meer) in aanmerking komen voor revalidatiebehandeling. Als je beter wilt leren omgaan met de gevolgen van jouw hersenletsel kun je bij Zozijn terecht. Of als jouw partner of andere familieleden beter willen leren omgaan met de gevolgen ervan. We kunnen Hersenz individueel of in groepsverband aanbieden.

De behandeling van Hersenz bestaat uit de bouwstenen:

 • emoties en gedrag
 • energie
 • denken en doen
 • beweging
 • thuis
 • communicatie

Wil je meer weten over het volgen van een Hersenz behandelprogramma bij Zozijn? Neem dan contact op met Jos Berends, 06-10903449. 

Kijk voor algemene informatie over Hersenz naar onderstaand filmpje.

Hooi op je vork

Met hulp van de methode 'Hooi op je vork' helpen we je met de antwoorden op vragen als: 

 • Hoe krijg ik mijn leven weer op orde?
 • Wat wil ik bereiken en wat kan ik nog?
 • Hoe houd ik zelf grip op mijn leven?

Ronnie Gardiner Methode

De Ronnie Gardiner Methode, kortweg RGM, is een oefenmethode voor de hersenen. Hierbij maak je op het ritme van de muziek eenvoudige bewegingen. Bij elke beweging hoor je een symbool en een klank, die je op een groot scherm ziet. Deze bewegingen leveren meerdere verbeteringen op bij:

 • concentratie
 • coördinatie
 • geheugen
 • stemming
 • zelfvertrouwen
 • spreken
 • energieniveau
 • conditie

De RGM wordt gegeven door beoefenaars die hiervoor zijn opgeleid en gecertificeerd. RGM kan in een groep beoefend worden maar ook individueel.

Krijg een indruk van de Ronnie Gardiner Methode in Doetinchem:

Meer informatie?

Wil je meer weten over niet-aangeboren hersenletsel en onze dienstverlening of over methoden die wij gebruiken? Neem gerust contact met ons op. Wij informeren je graag. 

Of download de brochure 'Grip op je leven' met uitgebreide informatie over onze complete dienstverlening voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Folder Ronnie Gardiner Methode (RGM)