Icoon telefoon Bel ons
Icoon telefoon
Contact met Zozijn

Vragen, advies en behandeling voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)


Vraagverheldering en advies

Iedereen met NAH kan met zijn of haar vragen terecht bij Zozijn - Op Pad. Dat geldt ook voor de naasten met iemand met NAH. Soms is een vraag niet meteen duidelijk. Zozijn - Op Pad biedt dan een kortdurend, afgebakend traject van vraagverheldering. Samen met jou en andere betrokkenen wordt de vraag verduidelijkt, zodat gericht begeleiding kan worden gezocht.

Ligt het complexer dan één concrete hulpvraag, dan biedt Zozijn - Op Pad een traject van onderzoek en diagnostiek. Dit kan bijvoorbeeld door middel van observaties of door een kort begeleidingstraject. 

Zozijn - Op Pad is een vraagbaak voor iedereen die te maken heeft met NAH. In veel gevallen kan Zozijn - Op Pad zelf de vraag beantwoorden. Is dat niet mogelijk, dan weet Zozijn - Op Pad naar wie het beste doorverwezen kan worden. 

Zozijn - Op pad heeft een expertiseteam dat andere organisaties adviseert bij de begeleiding van mensen met NAH. Zozijn - Op pad ziet samenwerking met andere organisaties als een belangrijke voorwaarde om maatwerk te leveren.

Een kind met NAH vraagt specifieke begeleiding. Zozijn - Op Pad biedt deze specifieke begeleiding. En heeft zelfs een landelijk opererend expertiseteam. Het is een team van deskundigen dat landelijk opereert en kan worden ingeschakeld voor advies en begeleiding rond kinderen met NAH. 

Werkwijze

Binnen Zozijn - Op Pad werken we met het begeleidingsmodel 'Hooi op je vork'. Dit model is speciaal ontwikkeld voor mensen met NAH. Met deze methodiek, krijg je onder andere antwoorden op vragen als 'Hoe krijg ik mijn leven weer op orde, wat wil ik bereiken en hoe houd ik grip op mijn leven'? Voor kinderen werken we met 'Eigen weg' en 'Brainstars'. Dit zijn methodieken die speciaal gericht zijn op kinderen.

Binnen de dagbesteding wordt gewerkt met de Ronnie Gardiner Methode, kortweg RGM. Het is een oefenmethode voor de hersenen. Hierbij maak je op het ritme van de muziek bewegingen. Bij elke beweging hoor je een symbool en een klank, die te zien zijn op een scherm. Deze bewegingen leveren meerdere verbeteringen op bij bijvoorbeeld concentratie, coördinatie, geheugen, zelfvertrouwen energieniveau en conditie. 

'Wie aan RGM doet, kan er in het dagelijks leven baat bij hebben'.

De RGM wordt gegeven door beoefenaars die hiervoor zijn opgeleid en gecertificeerd. RGM kan in een groep beoefend worden maar ook individueel. Krijg een indruk van de Ronnie Gardiner Methode:

Behandelprogramma Hersenz

Zozijn - Op Pad biedt het behandelprogramma Hersenz. Een programma voor mensen met NAH én hun omgeving. Dit programma wordt meestal ingezet na een revalidatietraject. Dat kan aansluitend zijn maar ook daarna. Ook jaren na revalidatie is dit vaak nog zinvol. De behandeling heeft een aantal bouwstenen waaraan modulen zijn gekoppeld.
We kunnen Hersenz individueel of in groepsverband aanbieden. De behandeling van Hersenz bestaat uit de bouwstenen:

  • emoties en gedrag
  • energie
  • denken en doen
  • beweging
  • thuis
  • communicatie

Het programma biedt cognitieve behandeling. Dit is het leren omgaan met cognitieve beperkingen door het hersenletsel. Daarnaast biedt het programma modulen die gericht zijn op onder andere omgaan met vermoeidheid, het opnieuw aanleren van sociale vaardigheden en het veranderen van gedrag en emotie als gevolg van het hersenletsel. Ook aan bewegen wordt veel aandacht besteed. Bijvoorbeeld hoe je weer meer vertrouwen kunt krijgen wanneer je boodschappen wilt doen en door het huis kan bewegen. Hersenz heeft ook een partnermodule, bedoeld voor de naasten van iemand met NAH. Deze module geeft naasten inzicht in de gevolgen van NAH en hoe daar mee om te gaan.

Meer informatie over Hersenz, het programma, veel gestelde vragen en meer, kunt je lezen in de magazine van Hersenz

Verhalen van ervaringsdeskundigen over hun zoektocht naar de juiste hulp, kunt je lezen in de brochure van Leg de link met Hersenletsel

Hieronder zijn ook een drietal filmpjes te bekijken.

Wil je meer weten wat het volgen van een Hersenz behandelprogramma bij Zozijn voor jou betekent? Neem dan contact op met Jos Berends hoofdbehandelaar Hersenz en gedragsdeskundige.

Telefoon: 06-10903449 of e-mail: j.berends@zozijn.nl

Lees over Jos Berends 'Enthousiast over Hersenz'

Jos Berends, gedragswetenschapper

Bekijk onderstaand filmpje voor algemene informatie over Hersenz.

Bekijk onderstaande filmpjes over het verhaal van Petra en van lucinda, dochter van Petra

Meer informatie?

Wil je meer weten over niet-aangeboren hersenletsel en onze dienstverlening of over methoden die wij gebruiken? Neem gerust contact met ons op. 

Of download de brochure 'Grip op je leven' met uitgebreide informatie over onze complete dienstverlening voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Meer over RGM kunt lezen in onze folder Ronnie Gardiner Methode (RGM) en op deze site bij  werk en dagbesteding voor mensen met een niet - aangeboren hersenletsel.