Icoon telefoon Bel ons
Icoon telefoon
Contact met Zozijn

Observatie, advies en behandeling voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)


Na een ongeval, hersenbloeding of door een hersentumor kan je leven enorm veranderen. Gevolgen van hersenletsel zijn soms zichtbaar maar vaak ook niet. En niet alle gevolgen zijn direct merkbaar maar komen later. Je kunt het gevoel krijgen dat je de grip op je leven kwijt bent. Dat kan zowel voor jezelf gelden als voor je omgeving. NAH kan complexe problemen voortbrengen. Het zoeken naar de juiste hulp kan dan lastig zijn.

'Door mijn NAH als gevolg van een hersentumor, kan ik mijn gedachten niet wegzetten. Mijn probleem is dat ik alles onthoud. dat lijkt handig, maar het is erg belastend. Ik kan de dingen gebeurd en gezegd zijn, en de emoties die daarbij horen, niet ergens wegstoppen zoals mensen zonder hersenletsel dat wel kunnen. mijn gedachten blijven stromen'

Vraagverheldering

Wat aan begeleiding en ondersteuning nodig kan zijn, is soms niet meteen duidelijk. Zozijn - Op Pad biedt dan een kortdurend, afgebakend traject van vraagverheldering. Samen met betrokkende(n) wordt de vraag verduidelijkt, zodat gericht begeleiding kan worden gezocht.

Ligt het complexer dan één concrete hulpvraag, dan biedt Zozijn - Op Pad een traject van onderzoek en diagnostiek. Dit kan bijvoorbeeld door middel van observaties of door een kort begeleidingstraject. 

Zozijn - Op Pad is een vraagbaak voor iedereen die te maken heeft met NAH. In veel gevallen kan Zozijn - Op Pad zelf de vraag beantwoorden. Is dat niet mogelijk, dan weet Zozijn - Op Pad naar welke deskundige zij de vraagsteller het beste kan doorverwijzen. We bieden maatwerk door samenwerking.

Werkwijze

Binnen Zozijn - Op Pad werken we met het begeleidingsmodel 'Hooi op je vork'. Dit model is speciaal ontwikkeld voor mensen met NAH.  Met deze methodiek, krijg je onder andere antwoorden op vragen als 'Hoe krijg ik mijn leven weer op orde, wat wil ik bereiken en hoe houd ik grip op mijn leven'? Voor kinderen werken we met 'Eigen weg' en 'Brainstars'. Dit zijn methodieken die speciaal gericht zijn op kinderen.

Binnen de dagbesteding wordt gewerkt met de Ronnie Gardiner Methode, kortweg RGM. Het is een oefenmethode voor de hersenen. Hierbij maak je op het ritme van de muziek bewegingen. Bij elke beweging hoor je een symbool en een klank, die te zien zijn op een scherm. Deze bewegingen leveren meerdere verbeteringen op bij bijvoorbeeld concentratie, coördinatie, geheugen, zelfvertrouwen energieniveau en conditie. 

'Wie aan RGM doet, kan er in het dagelijks leven baat bij hebben'.

De RGM wordt gegeven door beoefenaars die hiervoor zijn opgeleid en gecertificeerd. RGM kan in een groep beoefend worden maar ook individueel. Krijg een indruk van de Ronnie Gardiner Methode:

Hersenz

Zozijn - Op Pad biedt het behandelprogramma Hersenz. Een programma voor mensen met NAH én hun omgeving. Dit programma wordt meestal ingezet na een revalidatietraject. Dat kan aansluitend zijn maar ook daarna. Ook jaren na revalidatie is dit vaak nog zinvol. De behandeling heeft een aantal bouwstenen waaraan modulen zijn gekoppeld.
We kunnen Hersenz individueel of in groepsverband aanbieden. De behandeling van Hersenz bestaat uit de bouwstenen:

  • emoties en gedrag
  • energie
  • denken en doen
  • beweging
  • thuis
  • communicatie

Het programma biedt cognitieve behandeling. Dit is het leren omgaan met cognitieve beperkingen door het hersenletsel. Daarnaast biedt het programma modulen die gericht zijn op psychische verwerking van NAH, het opnieuw aanleren van sociale vaardigheden en het veranderen van gedrag en emotie als gevolg van het hersenletsel. Hersenz heeft ook een partnermodule, bedoeld voor de naasten van iemand met NAH. deze module geeft naasten inzicht in de gevolgen van NAH en hoe daar mee om te gaan.

Wil je meer weten over het volgen van een Hersenz behandelprogramma bij Zozijn? Neem dan contact op met Jos Berends hoofdbehandelaar Hersenz en gedragsdeskundige.

Kijk voor algemene informatie over Hersenz naar onderstaand filmpje.

Bekijk onderstaande filmpjes over het verhaal van Petra en van lucinda, dochter van PetraMeer informatie?

Wil je meer weten over niet-aangeboren hersenletsel en onze dienstverlening of over methoden die wij gebruiken? Neem gerust contact met ons op. Wij informeren je graag. 

Of download de brochure 'Grip op je leven' met uitgebreide informatie over onze complete dienstverlening voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Folder Ronnie Gardiner Methode (RGM)