Icoon telefoon Bel ons
Samen Thuis
Icoon telefoon
Contact met Zozijn

De Zozijn Praktijk: behandeling van psychische klachten bij volwassenen


Wat en voor wie?

De Zozijn Praktijk biedt onderzoek en behandeling voor mensen vanaf 18 jaar met een (licht) verstandelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel (NAH), die last hebben van psychische klachten, van lichte tot matige psychiatrische problematiek zoals depressieve gevoelens, angst, tics, dwang, ADHD, autismespectrumproblematiek of van traumagerelateerde klachten.

Behandelmethodieken Zozijn Praktijk

We maken gebruik van bestaande therapieën, behandelvormen en methodieken. Deze maken we passend en geschikt voor de doelgroep. Dit zijn onder meer: 

  • CGT (Cognitieve Gedragstherapie)
  • EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing)
  • ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
  • PMT (Psychomotore Therapie)

Wie werken er?

Bij de Zozijn Praktijk werken:

  • gedragswetenschappers
  • GZ-psychologen
  • orthopedagoog generalisten
  • (vak)therapeuten. 

Zij hebben kennis van en ervaring met mensen met een (licht) verstandelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel met psychische problematiek en op het gebied van (kortdurende) behandeltrajecten. Zo nodig zijn er korte lijnen met andere betrokken behandeldisciplines.

Waar is de Zozijn Praktijk gevestigd?

De Zozijn Praktijk werkt vanuit het regiokantoor in Doetinchem en andere centra van Zozijn in de regio. Afhankelijk van de woonplaats kijken we welke locatie het meest passend is.

Generalistische basis GGZ & vergoeding van de behandeling

In de Zozijn Praktijk kunnen volwassenen terecht voor generalistische basis GGZ, dit is eerstelijns psychologische zorg. Om daarvan gebruik te kunnen maken is een verwijzing nodig van de huisarts. Dit is een voorwaarde voor vergoeding vanuit het basispakket of aanvullende pakket van de Zorgverzekering.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de Zozijn Praktijk, e-mail: praktijk@zozijn.nl, telefoon: 06 21 47 81 21 (telefonisch zijn we nog beperkt beschikbaar). 

Aanmelding

Aanmelding vindt plaats middels het aanmeldformulier. Deze is te vinden op de website van Zozijn of te verkrijgen via een e-mail aan praktijk@zozijn.nl. Als de aanmeldinformatie volledig is, nemen wij de aanmelding in behandeling en nemen we contact met u op.

Meer informatie

Bekijk de uitgebreide folder voor meer informatie.

Wachtlijst Zozijn Praktijk Volwassenen

Iedere 1e werkdag van de maand wordt de wachtlijst bijgewerkt.

Actuele wachttijd

Aantal weken voor start behandeling0

Op dit moment, april 2022,  is er geen wachtlijst voor volwassenen. Dit kan snel veranderen aangezien we in opbouw zijn van de Zozijn Praktijk.