088- 5753000

Organisatie en Bestuur

Organisatie

Onze visie komt tot uiting in de manier waarop we de organisatie vormgeven. De cliënt staat daarin centraal. Medezeggenschap van cliënten, verwanten en medewerkers is belangrijk. Evenals de centrale regierol van de coördinerend ondersteuner. Download hier het organogram (PDF).

Raad van Bestuur

Peter Vriesema

De Raad van Bestuur (de bestuurder) van Zozijn Beheer, Zozijn Zorg en de Daniël de Brouwerschool bestaat uit één persoon: Peter Vriesema. Peter Vriesema bestuurt Zozijn sinds november 2007. Hij is gepromoveerd orthopedagoog en heeft in verschillende organisaties voor mensen met een beperking gewerkt. 

Accreditatie zorgbestuurder
Zozijn heeft een geaccrediteerde zorgbestuurder, toegekend door de Vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg (NVZD).

NVZD

De NVTZ heeft daartoe 5 expertisegebieden getoetst: technisch-inhoudelijk, proces-architect, maatschappelijke inbedding, communicatie en verantwoording afleggen en persoonlijke professionaliteit.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Voorzitter: Dhr. drs. C.B. (Cees) van Boven, directeur-bestuurder Woonzorg Nederland
  • Mw. dr. P. Assmann (Patricia), specialist ouderengeneeskunde Zorggroep Zuid Gelderland
  • Dhr. R. Collé (René) RC, directeur Conservatrix Groep
  • Mw. prof. dr. C. de Ruiter (Corine), hoogleraar Forensische Psychologie, Universiteit Maastricht
  • Mw. drs. C.A.M.P. Scholman (Corrie), directeur P&O AMC Utrecht

De Raad van Toezicht komt tenminste 5 keer per jaar bijeen.

Toezichtskader
De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht over de onderwerpen die zijn opgenomen in het jaarlijks vast te stellen Toezichtskader Zozijn.

U kunt het Toezichtskader Zozijn hier downloaden.

Zozijn
Postbus 10
7390 AA Twello
T 088- 5753000
Hoofdkantoor: Molenallee 50, 7384 AN Wilp