Icoon telefoon Bel ons
Samen Thuis

Metis: academische onderzoeks- en auteursgroep


Zozijn heeft een academische onderzoeks- en auteursgroep Metis. Deze groep bestudeert vakliteratuur en vertaalt deze naar de zorg en ondersteuning van mensen met een (ernstig) verstandelijke beperking. De gehandicaptenzorg mist een wetenschappelijke grondslag met een praktijkvertaling onder de zorg. Bovendien komen er in hoog tempo nieuwe wetenschappelijke inzichten. Metis beoogt de wetenschappelijke kennis te verbinden met de praktijk en expertise te verbeteren via 3 lijnen.

 • We vergroten de expertise door een structureel, intern opleidingsprogramma, dragen de expertise over aan met name de ondersteuners.
 • We adviseren onze expertise via de vakgroep van gedragswetenschapper aan de ondersteuners/zorgteams van alle doelgroepen.
 • We publiceren kennis en expertise voor de gehandicaptenzorg in Nederland.

Academische disciplines

Metis baseert zich op vakliteratuur van 1923 - heden op de volgende gebieden:

 • neuro- cognitiewetenschappen
 • filosofie
 • psychologie
 • psychiatrie
 • taalkunde & linguïstiek
 • orthopedagogiek.

Grondslag voor de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking

Als eerste heeft Metis de grondhouding van Zozijn ontwikkeld. Daarin is de ‘dialoog’ uitgewerkt in vier concrete stappen.

Vervolgens hebben 2 auteursteams de zorgprogramma’s Terts en Kwint ontwikkeld:

 • Terts is een zorgprogramma voor mensen met een beperking en intensieve gedragsvragen.
 • Kwint is een zorgprogramma voor mensen met een beperking en intensieve zorgvragen. 

De invoering en werking van deze zorgprogramma’s zijn onderzocht door Hogeschool Saxion. De onderzoeksresultaten leiden enerzijds tot door-ontwikkeling van de zorgprogramma’s en de implementatie daarvan. Anderzijds gebruiken we de resultaten voor een Grondslag voor de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking (publicatie medio 2023). Hierin wordt de aanpak van de twee genoemde zorgprogramma’s geïntegreerd.

Het uitgangspunt van Metis

Ieder mens wordt gestuurd door een innerlijke drive om te overleven en een prettig leven te leiden. Mensen met een verstandelijke beperking hebben diezelfde drijfveer. Ieder mens voelt sensaties van zijn innerlijke wereld en krijgt prikkels van zijn externe omgeving. Zowel het lichaam als het brein zijn essentieel voor ons denken. De informatieverwerking van innerlijke sensaties en externe prikkels kan vloeiend en vrijwel probleemloos verlopen via de bedrading in ons brein en zenuwstelsel. Bij mensen met een verstandelijke beperking kunnen er echter verstoringen in de informatieverwerking zijn, doordat hun breinbedrading anders is aangelegd, gevormd en gevoed.

Veiligheid en welzijn

De basis van ieder mens is dat we veiligheid en welzijn willen ervaren. Daarvoor moet iemand enerzijds in staat zijn zichzelf effectief te reguleren. Anderzijds moet hij in staat zijn steun te zoeken en vinden van vertrouwde mensen om zich heen. Mensen met een verstandelijke beperking zijn daarbij aangewezen op hun (dagelijkse) ondersteuners. Een hoopvol gegeven is dat het brein zich kenmerkt door plasticiteit. Dat betekent dat juist mensen met een verstandelijke beperking voldoende ervaringen aangereikt moeten krijgen, passend bij hun mogelijkheden, en dat negatieve ervaringen worden behandeld.

Onderdelen van onze grondslag

 1. Ontologische en neurologische uitgangspunten bij mensen met een verstandelijke beperking
 2. Het zelfsysteem van mensen met een verstandelijke beperking
 3. Het dialoogsysteem tussen 2 zelfsystemen: mensen met een verstandelijke beperking en hun ondersteuners
 4. Diagnostiek van de mens met een verstandelijke beperking in zijn omgeving/geschiedenis
 5. Ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking met behulp van accentenmethodiek en therapieën
 6. Rol van het familiesysteem bij het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking
 7. Eenduidige ondersteuning door zorgteams in het werken mensen met een verstandelijke beperking

Contact met Metis

Je kunt Metis benaderen via d.onnink@zozijn.nl.

De mensen van Metis

dr. Peter Vriesema, bestuurder en orthopedagoog

Peter Vriesema, bestuurder

Fenne Brussee, MSc, orthopedagoog en orthopedagoog-generalist in opleiding

Fenne Brussee

Marlinka Groot Nibbelink, MSc, orthopedagoog NVO

Marlinka Groot

drs. Margot Lijnse, GZ-psycholoog, orthopedagoog-generalist

drs. Diane Onnink, bestuurssecretaris en linguïst

Diane Onnink, bestuurssecretaris en bestuursbureau

Mayke Pastoors de Castor, MSc, orthopedagoog

Mayke Pastoors