088- 5753000

Informele zorg bij Zozijn

Mantelzorgers en vrijwilligers vormen een groeiende groep belangrijke betrokkenen bij de cliënten van Zozijn. Samen geven zij vorm aan wat wat we nu informele zorg, noemen. Zozijn vindt de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers voor hun cliënten een zeer waardevolle aanvulling op de professionele ondersteuning.

Ons beleid is er enerzijds op gericht dat ondersteuning door mantelzorgers en vrijwilligers en de werkzaamheden van professionele zorgverleners elkaar aanvullen. Deze complementaire ondersteuning komt ten goede aan zowel de kwaliteit van leven van de cliënt als aan het leveren van goede zorg.

Anderzijds is ons beleid erop gericht dat zorgprofessionals de mantelzorgers en vrijwilligers stimuleren een aandeel te leveren aan de kwaliteit van het bestaan van de cliënt. Medewerkers nemen geen zorg of ondersteuning over die cliënten zelf of met inzet van hun mantelzorgers kunnen organiseren. Volgens de nieuwe wet- en regelgeving mogen we dat ook niet overnemen en moet steeds de vraag gesteld worden wat het sociaal netwerk kan betekenen.

Voorwaarde voor beide doelen is een goede samenwerking.

Zozijn doet mee aan het project Invoormantelzorg. Kennisinstituut Vilans stuurt dit project aan en veel zorgorganisaties doen mee in dit project. Met elkaar ontdekken en ontwikkelen we tools en handvatten waarmee we op een goede en efficiënte manier invulling geven aan mantelzorg. Het project is gestart in de zomer van 2014 en wordt eind 2015 afgerond.

Visie Zozijn op informele zorg 

  • Zorg is een samenspel van cliënt, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals.
  • Informele zorgers leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het bestaan van hun familielid of vriend(in) en Zozijn sluit hierop aan.
  • De professional neemt niet meer taken over dan nodig is en stimuleert juist dat het sociale netwerk van de cliënt in stand blijft of zich uitbreidt.
  • Zozijn ziet de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers niet als een vervanging voor beroepskrachten maar als een aanvulling.
  • Informele zorgers worden ondersteund bij het uitvoeren van zorg- en ondersteuningstaken en vrijwilligerswerk.
  • Informele zorgers kennen en respecteren de professionele verantwoordelijkheden van de Zozijn-medewerkers.
Zozijn
Postbus 10
7390 AA Twello
T 088- 5753000
Hoofdkantoor: Molenallee 50, 7384 AN Wilp