Icoon telefoon Bel ons

Innovatie: Zorglab, academische groep en een innovatiefonds


Zozijn is actief bezig met innovatie. Op deze pagina lees je meer over: 

Zorglab-LOGO.jpg

Handige apps, slimme technologie; elke dag komen er nieuwe toepassingen bij die het leven van mensen met een beperking leuker en zelfstandiger kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan een app die de iPad verandert in een spraakcomputer, een robot die je stimuleert te bewegen of een computerprogramma dat structuur brengt in je dag. Het Zozijn Zorglab wil er voor zorgen dat zoveel mogelijk cliënten van zulke innovaties profiteren. Daarom zoekt, test en deelt het Zorglab (zorg)technologie met cliënten, verwanten en medewerkers.

Zo werkt het Zorglab

Zo-werkt-het-Zorglab-Zozijn.png

Het Zozijn Zorglab bestaat uit

 • een innovatieteam dat binnen én buiten Zozijn op zoek gaat naar innovatieve oplossingen 
 • een uitleenservice waar cliënten en ondersteuners gratis kunnen kennismaken met die oplossingen
 • een testteam in Doetinchem

Voordelen van het Zorglab

 • je kunt nieuwe technologie gratis proberen
 • we helpen elkaar met het vinden van slimme oplossingen
 • de technologie komt breed beschikbaar door de uitleenservice

Uitleen Zorglab weer open

De uitleen van het Zorglab was tijdelijk gesloten vanwege besmettingsrisico door het coronavirus. Sinds 19 juni is het weer mogelijk om veilig spullen te kunnen lenen. Wel letten we extra goed op de hygiëne en houden we afstand bij het afleveren of ophalen van de spullen. We hebben de afspraken op een rij gezet in het Hygiëneprotocol Zorglab uitleen (juni 2020).

Uitleen Zorglab

Vraag of suggestie?

Loop je als cliënt, verwant of medewerker bij Zozijn tegen een probleem aan en denk je dat er een technologische oplossing is? Of heb je al een concrete wens? Neem contact op met het Zozijn Zorglab! 
Ivo Veldman (contactpersoon/coördinator)
E: Zorglab@zozijn.nl 
T: 06 25453503

Medewerker Zorglab

Academische groep Metis

Zozijn heeft twee methodiek-zorgprogramma’s ontwikkeld, die uitgaan van onder meer hedendaagse orthopedagogische en neuropsychologische kennis. We hebben binnen Zozijn een academische groep Metis opgericht om wetenschappelijke ontwikkelingen te volgen en toegankelijk te maken voor de gedragswetenschappers, ondersteuners en zorgmanagers.

Innovatiefonds

Misschien heb je een goed idee of plan, maar kun je dat niet uitvoeren door gebrek aan budget. De Stichting Hulpfonds Ge­handicapten geeft financiële ondersteuning bij innovatieve projecten voor mensen mensen met een beperking. Het doel van de Stichting is: "Het financieel ondersteunen van activiteiten die gericht zijn op het welzijn van gehandicapten, in het bijzonder in de regio Oost Nederland".  Het gaat er om dat zoveel mogelijk cliënten profijt hebben van hetgeen wordt aangeschaft, onderzocht of georganiseerd.

Onze criteria

Je aanvraag moet passen in binnen onze doel­stelling, dat betekent:

 • projecten zijn voor meerdere cliënten en verwanten
 • het project heeft een vernieuwend karakter voor cliënten en/of verwanten
 • bijdrage aan met name de aanloopkosten van een groter project

De Stichting schenkt in principe een deelbijdrage aan de kosten. Daarmee wil ze stimuleren dat ook andere bronnen van financiering worden aangeboord, zoals eigen middelen of andere donaties.
Het toegekende bedrag wordt overgemaakt na ontvangst van de factuur.

Ook een aanvraag indienen?

Je kunt je aanvraag schriftelijk indienen bij Y. Bos@zozijn.nl (secretaris) met een goede onderbouwing, een begroting en een handtekening voor akkoord van de eindverantwoordelijke.

Bestuur Stichting Hulpfonds Gehandicapten

Het bestuur vergadert tenminste twee keer per jaar en bestaat uit:

 • De heer R. Hekman, voorzitter
 • De heer T. Liebrand, penningmeester
 • De heer W. Bakker
 • Mevrouw R. Reijmer
 • De heer F. Van 't Sant
 • Mevrouw M. van Toor
 • Mevrouw D. Onnink woont de vergadering bij als inhoudelijk adviseur van Zozijn. 

Download de Jaarrekening 2020 van de Stichting Hulpfonds Gehandicapten.
Het fiscaal nummer van de stichting is: 8050.31.121.