Icoon telefoon Bel ons
  • Icoon telefoon 088 - 5753000
  • Icoon envelop [javascript protected email address]

Jaarverslag & kwaliteitsrapport


Zozijn is een maatschappelijke organisatie die werkt met publiek geld. Wij willen op transparante wijze informeren en verantwoording afleggen van ons functioneren. Ons verslag voldoet aan vereisten van alle wet- en regelgeving. We maken in het jaarverslag inzichtelijk waaraan het zorggeld wordt besteed en met welke resultaten. Vanzelfsprekend begint ons jaarverslag met onderwerpen die belangrijk zijn voor cliënten, zoals het tevredenheid, vrijetijdsactiviteiten, medezeggenschap, verhuizingen, leren zelfstandig(er) te worden.



Kwaliteitskader van de gehandicaptenzorg

Zozijn werkt volgens het Kwaliteitskader van de VGN. Kwaliteitskader van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

Dit kader is opgebouwd uit vier bouwstenen.

  • Zorgproces rond de individuele cliënt
  • Onderzoek naar cliëntervaringen. De resultaten lees je hier. 
  • Zelfreflectie in teams
  • Kwaliteitsrapport en visitatie

Kwaliteitsrapport

Sinds 2018 stellen we ook een kwaliteitsrapport op. Het concept-kwaliteitsrapport 2017 is besproken met de Raad van Toezicht, de OR, de CCR en CVR en het is ter externe visitatie voorgelegd. 

Lees het Kwaliteitsrapport Zozijn 2018 of lees de cliëntversie van het Kwaliteitsrapport.

HKZ gecertificeerd

Bij Zozijn wordt methodisch gewerkt, volgens heldere afspraken die te vinden zijn in ons Kwaliteitshandboek. We werken met een kwaliteitssysteem om onze werkprocessen te beheersen en zo nodig te verbeteren. Op alle niveaus in de organisatie voeren we risico-inventarisaties uit, analyseren we klachten, incidenten en calamiteiten en gebruiken de resultaten voor verbetering. 

Zozijn heeft een HKZ-certificaat wat betekent dat het kwaliteitssysteem jaarlijks door een extern bureau wordt getoetst.