088- 5753000

Klachten en meldingen

> Wat doe je als je een klacht hebt?

Soms gaat iets niet goed.
Soms ben je niet tevreden.
Zozijn wil dat graag weten.
Dan kan de hulp aan jou verbeteren.
Het beste is om eerst te gaan praten met de persoon over wie je niet tevreden bent.
Dat kan bijvoorbeeld je ondersteuner zijn.
Of de manager.
Soms lukt het niet om elkaar te begrijpen.
Soms is er geen oplossing.
Dan kun je hulp vragen.

 

> Bij Zozijn kunnen de volgende mensen je helpen:

 

Vertrouwenspersonen

Je kunt vragen of problemen hebben.
Jij wilt daar misschien over praten.
Dat kan met een vertrouwenspersoon voor cliënten.
Een vertrouwenspersoon helpt je bij het zoeken naar oplossingen. Een vertrouwenspersoon gaat vertrouwelijk om met jouw vragen en problemen.
Dat betekent dat de vertrouwenspersoon alleen met jou erover praat en niet met anderen zoals jouw ondersteuners of huisgenoten.


Arthur van der Woude en Mieke Gondrie zijn bij Zozijn de vertrouwenspersoon voor cliënten en hun verwanten.

Arthur van der Woude                                                      

Arthur van der Woude


Telefoon: 06 - 46 62 38 29
E-mail: a.vanderwoude@zozijn.nl

                                                             

 Mieke Gondrie

Mieke Gondrie

Telefoon: 06 - 82 60 54 78
E-mail: m.gondrie@zozijn.nl

 

  

Klachtenfunctionaris

Is er geen oplossing gevonden, dan kan de klachtenfunctionaris je misschien helpen.

Peter van Leusden is de klachtenfunctionaris. Je kunt hem bellen of mailen.

  Peter van Leusden                                                

Peter van Leusden

Telefoon:06 - 51 14 05 51
E-mail:
meldpuntklachten@zozijn.nl

                                           

Je kunt je klacht ook op een formulier invullen.

Of print het formulier, vul het in en verstuur het per post naar Zozijn. Het adres staat op het formulier.

 

> Klachtenregeling

De manier waarop Zozijn omgaat met klachten van cliënten en verwanten is vastgelegd in de klachtenregeling. Klik hieronder om de klachtenregeling te openen:

 

> Klachten van derden

Als buurtbewoners of andere mensen klachten hebben over werkzaamheden, cliënten of medewerkers van Zozijn dan kunnen zij contact opnemen met de klachtenfunctionaris, Peter van Leusden

Telefoon:       06 - 51 14 05 51
E-mail:          meldpuntklachten@zozijn.nl

 

> Clientgegevens

Zozijn heeft voor de uitoefening van haar werkzaamheden persoonsgegevens nodig. Denk bijvoorbeeld aan naam, adres, geboortedatum  en Burgerservicenummer (BSN). In onderstaande document 'Rechten van Betrokkenen' leest u hoe we met deze gegevens omgaan:

Rechten van Betrokkenen

 

> Als we er samen niet uitkomen: Geschillencommissie Zorg

Heeft u een klacht over Zozijn en komen we er samen niet uit, dan kunt u terecht bij De Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. Dit geldt (nog) niet voor de Wmo en de Jeugdwet. Zozijn is aangesloten bij deze commissie, die is ingesteld door VGN, Ieder(In) en LSR.

Klik op onderstaande link voor meer informatie over het indienen van een klacht bij deze commissie:

https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/gehandicaptenzorg/

Zozijn
Postbus 10
7390 AA Twello
T 088- 5753000
Hoofdkantoor: Molenallee 50, 7384 AN Wilp