088- 5753000

Nieuwe folder grondhouding Zozijn: voor clienten

15 februari 2018
Peter Vriesema en clienten folder grondhouding

Er is een nieuwe folder over de grondhouding, in eenvoudige taal.  Deze folder is ontwikkeld op initiatief van, en in overleg met de centrale raad. Op 13 februari is de folder aangeboden aan de bestuurder, Peter Vriesema.

De folder kunt u  hier downloaden. 
Papieren folders worden verstuurd naar alle cliëntenraden en managers. De folder komt ook beschikbaar bij de recepties van het regiokantoor in Doetinchem en Zutphen en het hoofdkantoor in Wilp.

 folder clientenraad

Folders zijn te bestellen bij:

Repro Doetinchem
E-mail: Repro@zozijn.nl
Telefoon:

 088 - 575 1100

Heb je vragen over de folder, dan horen we het graag!

Mail naar medezeggenschap@zozijn.nl 
Of bel: 088 - 575 3295 

Hennie Bannink, voorzitter centrale cliëntenraad

Angela Steenbreker, Freeke Claessens, Debora van Vliet, Monique Mulder, medewerkers bureau medezeggenschap cliënten en verwanten

Zozijn
Postbus 10
7390 AA Twello
T 088- 5753000
Hoofdkantoor: Molenallee 50, 7384 AN Wilp