088- 5753000

Onderzoek zorgprogramma Terts: 2e meting

9 november 2017
Saxion logo

Zorgprogramma Terts is ontwikkeld voor cliënten die gedragingen vertonen die zijzelf en/of hun omgeving als problematisch ervaren, zoals agressie, destructie, extreem terugtrekken en automutilatie. Deze week start de tweede meting van het onderzoek naar dit zorgprogramma. Dat is precies een jaar na de nulmeting.

Klik hier voor meer informatie over Zorgprogramma Terts

 

Wetenschappelijk onderzoek

Het zorgprogramma Terts is bedoeld voor cliënten met een intensieve ondersteuningsvraag. Omdat we zeker willen weten dat dit zorgprogramma zorgt voor een betere kwaliteit van leven is Hgeschool Saxion in Enschede gevraagd dit te onderzoeken. Onderzoekers van Saxion hebben hiervoor, in samenwerking met Zozijn, een onderzoeksopzet gemaakt.

Bij deze 2e meting vraagt Saxion verwanten en coördinerend ondersteuners een vragenlijst in te vullen voor deelnemende cliënten. Daarnaast worden in de loop van november groepsinterviews gehouden met verwanten. Tenslotte zal Saxion een aantal coördinerend ondersteuners, managers en gedragswetenschappers interviewen over hun ervaringen het afgelopen jaar.

Invoeren zorgprogramma Terts

Zozijn voert de zorgprogramma's stapsgewijs in en per regio/sector. Afgelopen januari is gestart met de implementatie van dit zorgprogramma op een aantal locaties in de regio's Oost-Veluwe, Salland-Graafschap en sector Kind & Jeugd (wonen Wilp en Raalte). Na deze meting zullen de overige locaties in het onderzoek starten met implementatie van het zorgprogramma.

Voor meer informatie over het Zorgprogramma en het onderzoek kunt u contact opnemen met:

Diane Onnink, bestuurssecretaris
d.onnink@zozijn.nl
088 - 575 3000

Zozijn
Postbus 10
7390 AA Twello
T 088- 5753000
Hoofdkantoor: Molenallee 50, 7384 AN Wilp