088- 5753000

Ondernemingsraad

Formele medewerkersmedezeggenschap bij Zozijn is geregeld via de Wet op de OndernemingsRaden. Er is een actieve Ondernemingsraad (OR) die bestaat uit 15 gekozen medewerkers.

Drie commissies

De OR Zozijn werkt met drie commissies: 

  • Commissie BOS (Beleid, Organisatie en Strategie)

Deze commissie richt zich op de veranderende maatschappelijke omgeving (WMO, AWBZ etc.) in het algemeen en op de interne veranderingen van de Zozijn-organisatie in het bijzonder.

  • Commissie PZ  (Personele Zaken)

Deze commissie houdt zich bezig met de effecten van de veranderingen voor het personeel Zij houdt contact met de medewerkers via het OR Nieuws en bijeenkomsten voor de  achterban.

  • Commissie VGWM (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu) en Financiën

Deze commissie heeft speciale aandacht voor alle onderwerpen op dit terrein en bekijkt de financiële effecten van voornemens en besluiten.

Zozijn
Postbus 10
7390 AA Twello
T 088- 5753000
Hoofdkantoor: Molenallee 50, 7384 AN Wilp