Icoon telefoon Bel ons
Samen Thuis

Veel gestelde vragen


Wat betaalt Zozijn? Wat betaal ik?

Als je woont in een woning van Zozijn, dan gelden de richtlijnen van Zozijn die een aanvulling zijn op de landelijke regels. Je kunt deze richtlijnen hier downloaden:   

naar alle vragen

Wat zijn de tarieven van het wassen van mijn eigen kleding?

Volgens de Zozijn Tarievenlijst 2024 zijn de waskosten per maand € 79,80. Er zijn nog een aantal locaties met een afwijkend tarief. Het gaat om het wassen van je eigen kleding, Zozijn betaalt het wassen van lakens, dekbedhoezen en handdoeken.

naar alle vragen

Wat zijn de tarieven van extra begeleiding?

Volgens de Zozijn Tarievenlijst 2024 zijn de extra begeleidingskosten per uur € 43,85. Het gaat dan om extra begeleiding bij activiteiten die niet onder de Wlz vallen.

naar alle vragen

Hoe wordt mijn eigen bijdrage berekend?

Je eigen bijdrage kan worden berekend voor twee verschillende vormen van zorg:

  • Zorg met verblijf
  • Zorg zonder verblijf

Zorg met verblijf

Je betaalt een eigen bijdrage als je in een Wlz-instelling verblijft. Zozijn is zo'n instelling. Je woont bij Zozijn en krijgt er zorg. De kosten van het wonen in een Wlz-instelling worden betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz) of uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met de eigen bijdrage betaal je een deel van de kosten zelf. Dit is wettelijk bepaald.

Je betaalt de eigen bijdrage vanaf de eerste dag dat je bij Zozijn woont en 18 jaar of ouder bent. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van:

  • je inkomen. Met inkomen wordt je verzamelinkomen of belastbaar loon bedoeld. Heb je een partner? Dan hangt je eigen bijdrage af van jullie gezamenlijke inkomen.
  • je gezinssituatie
  • je leeftijd
  • je indicatie van het CIZ

Het CAK berekent en int deze eigen bijdrage, in opdracht van het ministerie van VWS.
Jullie verzamelinkomen wordt vastgesteld door de Belastingdienst. Deze gegevens vraagt het CAK op.
Wanneer het CAK je eigen bijdrage berekend heeft, sturen zij je een beschikking. Hierin staat wat je eigen bijdrage is. Hierin staan ook jouw inkomensgegevens van waaruit de berekening is gedaan.

Er zijn 2 soorten eigen bijdragen: een lage en een hoge eigen bijdrage.

De eerste vier maanden van je verblijf bij Zozijn betaal je de lage eigen bijdrage. Op www.hetcak.nl kun je berekenen welke eigen bijdrage je moet betalen.

Of je daarna een lage of een hoge bijdrage moet betalen, hangt af van jouw situatie. Ben je gehuwd of ongehuwd, en zijn bepaalde situaties van toepassing/. Welke situaties dit zijn kun je lezen op www.hetcak.nl.

Wil je alvast weten wat je ongeveer gaat betalen? Je kunt het CAK bellen voor een berekening. Via het gratis informatienummer 0800-0087. Je moet dan jouw (gezamenlijke) inkomensgegevens bij de hand hebben.
Op www.hetcak.nl staat een eenvoudig rekenprogramma om zelf je eigen bijdrage te berekenen. Je weet dan wat je ongeveer gaat betalen.

De betaling kan gaan via een factuur die je ontvangt. Het kan ook zijn wanneer je een uitkering heeft dat jouw eigen bijdrage ingehouden wordt door de uitkeringsinstantie. Hoe het bij jou zal gaan, kun je te weten komen door het CAK te bellen of xtagstartzhref="https:

Indicaties, hoe werkt het?

Om in aanmerking te komen voor zorg bij Zozijn is een indicatie vereist. Een indicatie is het bewijs dat je recht hebt op zorg. Dit kan vanuit de Wet Langdurige Zorg ( Wlz), of vanuit het gemeentelijke domein (Wmo of Jeugdwet). 

Wlz-indicatie

Een Wlz-indicatie kun je aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Meer informatie hierover vind je op www.ciz.nl. Het kan 6 weken duren voordat je een brief krijgt met het indicatiebesluit. Deze is meestal levenslang geldig. 

Zodra je de indicatie hebt, kun je contact opnemen met het zorgloket van Zozijn.

Wmo-of Jeugdwetbeschikking

Voor een Wmo- of Jeugdwetbeschikking moet naar de gemeente in je eigen woonplaats, vaak is dit het Wmo-loket. De Wmo/jeugdwetbeschikking wordt afgegeven door de gemeente, deze heeft een contract met Zozijn. Samen met de gemeente ga je je melden bij Zozijn. De beschikking is voor bepaalde tijd geldig. Zozijn kan je helpen bij het aanvragen van een herindicatie, dit gaat vaak in een 'keukentafelgesprek'. Soms blijkt er na verloop van tijd meer zorg of begeleiding nodig en wordt een aanvraag gedaan voor de Wlz, hierbij kan een zorgbemiddelaar van het zorgloket helpen.

Nog geen indicatie?

Ook als je nog geen indicatie hebt kun je je zelf aanmelden bij het zorgloket. Onze medewerkers kunnen je vertellen over de mogelijkheden bij Zozijn en kijken samen met jou welke indicatie nodig is.

naar alle vragen

Levert Zozijn zorg aan cliënten met een PGB?

Zozijn levert nog wel zorg aan bestaande cliënten met een PGB. We nemen geen nieuwe cliënten aan die hun zorg financieren op basis van een PGB.

naar alle vragen

Welke zorg valt onder Wet langdurige zorg (Wlz)?

Informatie over zorg volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) kun je vinden in het Wlz-kompas van het Zorginstituut Nederland. Relevante informatie uit de vroegere AWBZ-publieksbrochure 'Uw zorg in een AWBZ-instelling' heeft het Zorginstituut Nederland overgenomen in het WLZ-kompas. Ze staan in de rubriek 'Overige voorzieningen'.  Het Wlz-kompas duidt de zorg die valt onder de Wlz.
Er wordt ook ingegaan op hoe de Wlz-aanspraken zich verhouden tot andere wettelijke regelingen. De informatie in het Wlz-kompas wordt geregeld aangevuld en geactualiseerd aan de hand van signalen en vragen die het Zorginstituut bereiken over de Wlz. Het kompas is bestemd voor burgers en voor professionals in de zorg, zoals zorgaanbieders, zorgkantoren, indicatiestellers, branche- en cliëntenorganisaties.

naar alle vragen

Wat is de wachttijd (wachtlijst) bij Zozijn?

De wachttijd per locatie is afhankelijk van diverse factoren. Zozijn hanteert geen lijst met wachttijden. Voor overbrugging van de wachttijd proberen wij een andere passende oplossing te vinden. Je zorgbemiddelaar kan je informeren over de stand van zaken in jouw situatie.

naar alle vragen

Hoe gaat Zozijn om met orgaandonatie door cliënten?

Per 1 juli 2020 geldt de donorwet. Deze wet regelt dat iedereen vanaf 18 jaar geregistreerd wordt in het Donorregister voor orgaan- en weefseldonatie. Iedere cliënt of wettelijk vertegenwoordiger bepaalt voor zichzelf of hij wel of geen toestemming geeft voor donatie, of die beslissing overlaat aan iemand anders. 

Download de antwoorden op de meest gestelde vragen over de donorwet.

naar alle vragen