Icoon telefoon Bel ons

Kinderen en jongeren met niet aangeboren hersenletsel (NAH)


Door een val of klap op het hoofd, zuurstofgebrek, tumor of een infectie kan ook bij kinderen hersenletsel ontstaan. Hierdoor kan er sprake zijn van verandering in lichamelijk functioneren, leren, gedrag of emoties. 

Begeleiding gericht op de omgeving

Een kind met NAH vraagt specifieke begeleiding, die anders is dan de begeleiding van volwassenen. Dat komt doordat de hersenen van een kind nog in ontwikkeling zijn en een kind vrijwel altijd onderdeel is van een gezin en nog naar school gaat. Begeleiding is daardoor ook duidelijk gericht op de omgeving van het kind. Om een goed beeld te krijgen van het gedrag van het kind en de interactie met zijn of haar omgeving, observeren wij in verschillende situaties. Bijvoorbeeld hoe gaat het thuis aan tafel of wanneer het kind naar bed gaat? Of hoe is de sociale omgang van het kind op school? Zowel binnen het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs kunnen wij adviseren hoe het onderwijs passend te maken. 

Onze dienstverlening kan bestaan uit: 

  • uitleg geven over het niet aangeboren hersenletsel van het kind aan leerkrachten en docenten
  • observaties in de klas 
  • meedenken en adviseren over wat nodig is op het gebied van begeleiding en faciliteiten
  • eventueel op zoek gaan naar een betere, meer passende school
  • overleggen met partners in het werkveld 

Expertiseteam

Zozijn - Op Pad heeft een gespecialiseerd team voor kinderen en jongeren met NAH en hun ouders/verzorgers. De betrokken begeleiders hebben kennis en ervaring van zowel NAH als kinderen, jongeren en gezinssystemen. Er wordt gewerkt met methodieken speciaal voor kinderen en jongeren met NAH zoals Brainstars en Eigen weg. 

Zozijn - Op Pad is ook betrokken bij veel onderzoeksprojecten en bevindt zich daarmee in de voorhoede als het gaat om nieuwe kennis over NAH. Geheel uniek is dat Zozijn - Op Pad een landelijk opererend expertiseteam heeft, dat kan worden ingeschakeld voor advies.

Het verhaal van Jordy

Jordy was zestien toen hij hersenletsel kreeg in het stadion van SC Cambuur. In onderstaande filmpje vertelt hij hoe hij zijn leven weer op de rit heeft gekregen :