Icoon telefoon Bel ons
Samen Thuis

Innovatiefonds (hulpfonds)


Misschien heb je een goed idee of plan, maar kun je dat niet uitvoeren door gebrek aan budget. De Stichting Hulpfonds Ge­handicapten geeft financiële ondersteuning bij innovatieve projecten voor mensen met een beperking. Het doel van de Stichting is: 'Het financieel ondersteunen van activiteiten die gericht zijn op het welzijn van gehandicapten, in het bijzonder in de regio Oost Nederland.' Het gaat er om dat zoveel mogelijk cliënten profijt hebben van hetgeen wordt aangeschaft, onderzocht of georganiseerd.

Onze criteria

Je aanvraag moet passen binnen onze doel­stelling. Dat betekent:

 • projecten zijn voor meerdere cliënten en verwanten
 • het project heeft een vernieuwend karakter voor cliënten en/of verwanten
 • bijdrage aan met name de aanloopkosten van een groter project

De Stichting schenkt in principe een deelbijdrage aan de kosten. Daarmee wil ze stimuleren dat ook andere bronnen van financiering worden aangeboord, zoals eigen middelen of andere donaties. Het toegekende bedrag wordt overgemaakt na ontvangst van de factuur.

Ook een aanvraag indienen?

Je kunt je aanvraag schriftelijk indienen via stichtinghulpfondsgehandicapten@zozijn.nl t.a.v. Yvonne Bos (secretaris) met een goede onderbouwing, een begroting en een handtekening voor akkoord van de eindverantwoordelijke.

Bestuur Stichting Hulpfonds Gehandicapten

Het bestuur vergadert tenminste twee keer per jaar en bestaat uit:

 • De heer R. Hekman, voorzitter
 • De heer T. Liebrand, penningmeester
 • De heer W. Bakker
 • Mevrouw R. Reijmer
 • De heer M. de Roo
 • De heer F. Timmerman
 • Mevrouw M. van Toor
 • Mevrouw D. Onnink woont de vergadering bij als inhoudelijk adviseur van Zozijn. 

Download de meest recente jaarrekening van de Stichting Hulpfonds Gehandicapten.
Het fiscaal nummer van de stichting is: 8050.31.121.

Inkomsten

Inkomsten zijn afkomstig uit:

 • legaten
 • schenkingen
 • beleggingen

Je kunt de Stichting Hulpfonds ook opnemen in je testament.

Beheer en besteding vermogen

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de stichting. Besteding vindt plaats naar aanleiding van aanvragen bij het stichtingsbestuur.

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen beloning vanuit de stichting.