Icoon telefoon Bel ons
Samen Thuis

Floorplay, interactieve spelmethode voor kinderen om ontwikkeling te stimuleren


Spel en dagelijkse situaties

Floorplay is een methode die er op gericht is om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Dat gebeurt spelenderwijs, door ouders, ondersteuners en therapeuten. Spel is belangrijk, maar Floorplay wordt ook gebruikt tijdens dagelijkse situaties als naar bed gaan, tijdens het eten of wassen. De methode is ontwikkeld voor kinderen van 0-7 jaar met (kenmerken van) autisme, spraak-taal problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking.

Waar staat het kind in zijn ontwikkeling?

Voordat ouders en professionals spelenderwijs aan de slag gaan, vindt het nodige voorwerk plaats. Het multidisciplinair team en de ouders kijken naar waar het kind staat in zijn ontwikkeling. Hoe verwerkt het prikkels, hoe ver is het in zijn motorische ontwikkeling, in welke fase van emotionele mijlpalen bevindt het zich en hoe is de relatie met zijn ouders of verzorgers? Op basis van dit beeld worden handvatten en technieken geboden om de ontwikkeling te stimuleren. 

Contact door een stoeispelletje met papa

Een voorbeeld? Brian van drieënhalf jaar zat erg in zijn eigen wereld, sprak niet en liet nauwelijks spel zien; hij lag uren lang op grond en reed een speelgoedautootje heen en weer. Het contact met zijn ouders was vooral functioneel. Hij gaf het aan als hij iets nodig had, maar maakte bijvoorbeeld geen oogcontact. Het bleek dat Brian juist alert werd van diepe, harde prikkels zoals stevig vastpakken en hardere geluiden. Ze zijn toen stoeispelletjes gaan introduceren, waarbij zijn vader met Brian ging spelen en stoeien. Na 2 sessies wachtte Brian zijn vader bij de deur als hij uit zijn werk kwam. Vanuit de stoeispelletjes ontstond gevarieerd spel op de grond, waarin hij en zijn vader veel plezier hadden. Ook kwam de taalontwikkeling en het probleemoplossend vermogen op gang bij Brian.

Floorplay is gebaseerd op het gedachtegoed van de Amerikaanse wetenschappers Stanley Greenspan en Rick Solomon. De effectiviteit van FloorPlay/Floortime is op verschillende manieren onderzocht in Nederland en het buitenland en laat gunstige effecten zien.

Klik op onderstaande kaart voor meer informatie:

Floorplay A5 kaart

Bekijk wat Zozijn allemaal voor kinderen en jongeren kan doen.