Icoon telefoon Bel ons
Samen Thuis
Cliënten aan tafel Zozijnschool

Zozijn School: informatie voor familie, vrienden, vrijwilligers en ondersteuners


De cliënt leert en zijn netwerkt helpt daarbij

We willen graag bereiken dat de cliënt kan (blijven) gebruiken in zijn dagelijks leven wat hij geleerd heeft. Samenwerking tussen de trainers van de Zozijn School en het netwerk van familie, vrienden, vrijwilligers en ondersteuners is de succesfactor. 
Om deze samenwerking mogelijk te maken, biedt de Zozijn School cursussen aan op de woning, op het werk en de dagbesteding (naast die op Zozijn School-locaties).
We werken op verschillende manieren samen met ondersteuners, familie, vrienden en vrijwilligers. Ieder heeft zijn eigen rol en bijdrage.

Rol van familie, vrienden en vrijwilligers

  • Samen met zijn netwerk kan de cliënt zijn leervragen benoemen aan zijn ondersteuners 
  • Mensen uit het netwerk kunnen een les bijwonen om te zien wat er gedaan wordt tijdens de cursus en te helpen dit te oefenen in de thuissituatie
  • De resultaten van het geleerde bespreken jullie in het jaargesprek van de cliënt met de coördinerend ondersteuner

Rol van ondersteuner

  • Signaleert leermogelijkheden, bespreekt die met de cliënt en neemt contact op met de Zozijn School
  • Draagt informatie over aan de trainer
  • Is in overleg aanwezig bij de les(sen) en zorgt ervoor dat het geleerde wordt geoefend
  • oefent en herhaalt wat is geleerd na afloop van de cursus waarbij de trainer zorgt voor de ovrdracht