Icoon telefoon Bel ons
Samen Thuis
Waverlo Didam - client met medewerker
Inloggen en declareren

Vrijwilligerscoördinator

Marjolijn Ober

Marjolijn Ober

06 52 76 60 92

[javascript protected email address]

Veel gestelde vragen vrijwilligerswerk


Kan ik vrijwilligerswerk doen bij Zozijn vanuit mijn beroepsopleiding?

Veel MBO-, HBO- en WO studies vragen hun studenten om tijdens de studie een aantal uren vrijwilligerswerk te doen. Doel hiervan is een kennismaking met het werk en de doelgroep cliënten. Wat leuk dat je hiervoor bij Zozijn aan de slag wilt gaan! Binnen Zozijn valt dit niet onder vrijwilligerswerk, maar onder beroepsoriëntatie. Klik hier voor de webpagina voor school en stage of stuur een e-mail met je vraag en gegevens naar dit e-mailadres.

naar alle vragen

Hoeveel tijd kost vrijwilligerswerk?

Net zoveel tijd als jij wilt! We bekijken wat passend en haalbaar is per vrijwilliger en cliënt. Dat kan zijn een uurtje per week, een dagdeel in de week, eens per maand of misschien maar een paar keer per jaar. We stemmen het af op jouw mogelijkheden en wensen.

naar alle vragen

Wat is het verschil tussen vrijwilligerswerk bij 'wonen' of bij 'werken'?

Bij wonen vindt het vrijwilligerswerk meestal 's avonds of in het weekend plaats. 
Bij werken/dagbesteding doe je vrijwilligerswerk overdag door de week.

naar alle vragen

Doe je vrijwilligerswerk voor/met één cliënt of met meerdere cliënten?

Dat is afhankelijk van wat jij wilt. Zowel bij 'wonen' als bij 'dagbesteding' kun je aan de slag gaan als groepsvrijwilliger en/of als vrijwilliger voor een individuele cliënt.
Het is ook mogelijk om vrijwilligerswerk te doen voor in plaats van met cliënten. Voor cliënten of een locatie kun je bijvoorbeeld tuinieren, klussen, strijken ed.

naar alle vragen

Is ervaring of een opleiding nodig?

Nee, dat is niet nodig. Belangrijk is dat je open staat voor en interesse hebt in een ander, dat je geduld hebt en inlevingsvermogen. Dat je sfeer en betrokkenheid kunt geven. En dat je de regie bij de cliënt kunt laten en zo nodig ondersteuning biedt.  Je wordt altijd begeleid en geïnformeerd door een medewerker van die locatie.
Pipi Langkous zei: "Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het kan!" en zo kijken wij ook naar vrijwilligerswerk; niet ervaring maar hart voor onze cliënten in het belangrijkst!

naar alle vragen

Ik heb een uitkering, kan ik dan vrijwilligerswerk doen?

Jazeker kan dat. Maar het is wel belangrijk dat je toestemming hebt van je uitkeringsinstantie (sociale dienst of UWV). Vraag aan je contactpersoon daar wat jouw mogelijkheden zijn.
Wij voldoen aan de eisen van een ANBI-instelling. Dit is een vereiste aan de werkplek om vrijwilligerswerk te mogen doen als je een uitkering hebt. Kijk voor meer informatie op de website van het UWV.

naar alle vragen

Word ik gekort op mijn uitkering bij vergoeding van onkosten?

Nee, je wordt niet gekort. De reis- en onkosten die Zozijn vergoed zijn daadwerkelijk gemaakte kosten.

naar alle vragen

Hoe groot is de kans op doorstroom naar betaald werk?

In de praktijk blijkt de doorstroom gering. Actuele vacatures staan op onze website.  Belangrijk is om te weten dat we altijd vragen om een voor de functie relevant diploma.

naar alle vragen

Kan ik het vrijwilligerswerk op mijn CV zetten?

Jazeker kan dat. Je toekomstige werkgever zal je inzet voor vrijwilligerswerk zeker waarderen.

naar alle vragen

Ik ben op zoek naar betaald werk in de zorg, kan ik ook vrijwilligerswerk doen?

Ja, dat kan zeker! Je kunt je bij ons inzetten in de zorg en daarbij een meerwaarde zijn voor cliënten en tegelijkertijd ervaring opdoen. Ondanks dat er duidelijke verschillen zijn in taken tussen van vrijwilligers en het werk door professionals. Het staat zeker goed op je CV.

naar alle vragen

Is er een leeftijd gebonden aan het vrijwilligerswerk?

Nee, die is er niet. We heten iedereen welkom. We bekijken per aanmelding en vacature of er een match is. Voor jongeren onder de 18 en schoolgaanden gelden dezelfde regels als voor betaald werk. Dat betekent dat jij en wij ons aan de arbeidstijdenwet moeten houden: een aantal uur per week op een aantal momenten van de week.

naar alle vragen

Kan ik vrij nemen of met vakantie gaan?

Ja, vanzelfsprekend. We gaan er vanuit dat je je afwezigheid bijtijds doorgeeft aan (de contactpersoon van) de locatie waar je je vrijwilligerswerk doet. Ga je regelmatig weg, overleg dan tijdens het kennismakingsgesprek of dit past bij de vrijwilligersvacature waar je interesse voor hebt.

naar alle vragen

Hoe gaat de aanvraag van de VOG (verklaring omtrent gedrag)?

De VOG-aanvraag wordt door Zozijn in gang gezet, maar moet door jou persoonlijk worden geactiveerd.
Wij geven de voorkeur er aan om de VOG digitaal aan te vragen. Dit gaat sneller en is voor jou makkelijker omdat het kan wanneer het jou uitkomt. Wanneer we de aanvraag doen, laten we je weten welke informatie we nodig hebben. 
Kan of wil je niet digitaal een VOG aanvragen, laat het dan weten aan je contactpersoon van de locatie of onze vrijwilligerscoördinator. De door jou gemaakte kosten voor de aanvraag worden volledig vergoed door Zozijn.

naar alle vragen

Wanneer kan ik starten met vrijwilligerswerk bij Zozijn?

Je mag starten met je vrijwilligerswerk zodra wij jouw VOG ontvangen hebben.

naar alle vragen