Icoon telefoon Bel ons
Samen Thuis
Icoon telefoon
Contact met Zozijn

Trainingshuis helpt mensen met NAH op weg naar zo zelfstandig mogelijk wonen


Op Pad heeft al bijna twintig jaar een trainingshuis, dat sinds enkele jaren is gevestigd aan de Meestersstraat in Doetinchem. Hier wonen, ieder in een eigen appartement, acht cliënten die een training volgen. "De training is vooral gericht op zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen en op het leren leven met hersenletsel", zegt Marjolein Lucassen, zorgbemiddelaar bij Op Pad. "Maar ook andere zaken die met hersenletsel te maken hebben, komen aan de orde. Bijvoorbeeld inzicht in het hersenletsel: wat zijn de gevolgen en hoe ga je hiermee om. Of rouwverwerking: afscheid nemen van je leven vóór het hersenletsel en verdergaan in het veranderde leven, met al zijn beperkingen. Ook sociale vaardigheden krijgen aandacht. Mede om te voorkomen dat iemand door zelfstandig wonen in een isolement komt."

Trainingshuis-in-Doetinchem.jpg

Leerbaarheid en motivatie

"Voordat iemand aan de training begint, kijken we of de training haalbaar is", legt Marjolein uit. "Daarbij proberen we goed in beeld te krijgen wat het lerend vermogen van iemand is. En zeker zo belangrijk: hoe gemotiveerd iemand is. Er moet enige intrinsieke motivatie zijn voor de training. Iemand moet het graag willen, er is geen moeten. Lijkt er een reële kans op een goed resultaat, dan wordt de procedure voor de benodigde indicatiestelling in gang gezet."

Toch nog veel kunnen leren

Als een cliënt start met training, volgt eerst een periode van observatie om een beeld te krijgen van de aanwezige vaardigheden. "De trainers kijken hoe iemand de dingen doet die bij zelfstandig wonen horen. Zo wordt duidelijk wat de cliënt al kan en in hoeverre dat goed gaat. En ook waar de cliënt moeite mee heeft. Veel dingen die voor mensen zonder hersenletsel dagelijkse routine zijn, kunnen voor mensen met hersenletsel erg ingewikkeld zijn. Daarna formuleren we samen met de cliënt een aantal doelstellingen waar we aan gaan werken en een plan van aanpak. Hoe moeilijk of hoe onmogelijk bepaalde dingen ook lijken, vaak kan men toch veel leren. De juiste aanpak en motivatie zijn daarbij essentieel."

Na de training

Tijdens en na afloop van de training wordt samen met de cliënt naar het vervolg van wonen gekeken. Dit kan wonen met ambulante begeleiding zijn of bij een woonvoorziening van Op Pad.

Marjolein schat in dat er nog veel mensen met hersenletsel zijn die baat zouden hebben bij training en daardoor zo zelfstandig mogelijk zouden kunnen wonen. Of die na een training vervolgstappen kunnen maken en verder kunnen in het leven. "Door de training leer je wat jouw hersenletsel voor jou betekent. Het helpt je om je te richten op je mogelijkheden, om grip te krijgen op je leven."

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het trainingshuis op de pagina van de Meestersstraat. Of neem contact op met Zozijn Op Pad via zorgloket@zozijn.nl of 088 575 30 00.

Joey van Dijk (27) woont nu ruim een jaar in het trainingshuis: "Ik ervaar training als een grote ontdekkingstocht: wat zijn mijn mogelijkheden en wat kan ik allemaal nog leren? Ik heb hier al veel geleerd en ik voel dat er nog meer in zit." 
Lees het interview met Joey: 'Training is voor mij een ontdekkingstocht'.

Joey van Dijk in keuken