Icoon telefoon Bel ons
Samen Thuis
Icoon telefoon
Contact met Zozijn

De Leest: woning voor mensen met NAH en een intensieve zorgvraag


In februari 2021 heeft Op Pad een nieuwe woning in gebruik genomen: woning De Leest in de wijk Leesten in Zutphen. Het is de eerste woning van Op Pad waar ook verpleging wordt geboden. De mensen die hier wonen, hebben door hun niet-aangeboren hersenletsel een intensieve zorgvraag. "Op De Leest bieden we 24 uurs zorg. Dus ook in de nacht. Dat betreft dan geen slaapdienst, maar een dienstdoende ondersteuner die continu wakker is. Naast het bieden van verpleging onderscheidt De Leest zich ook hierin van de andere woningen van Op Pad", vertellen persoonlijk begeleider Lisanne Hilferink en verpleegkundige Masja Meijer.

De-Leest-buitenaanzicht.jpg

Begeleiders en verpleegkundigen

Het team van De Leest bestaat uit huishoudelijk medewerkers, woonondersteuners, ondersteuners dagbesteding, persoonlijk begeleiders en (leerling-)verpleegkundigen. Daardoor krijgen de bewoners zowel begeleiding als verpleging van één team.
De woning biedt enkele appartementen en meerdere zit/slaapkamers, met bij elkaar ruimte voor twintig bewoners. Er zijn twee etages en iedere etage heeft zijn eigen, ruime gemeenschappelijke woonkamer. Daar vindt ook de dagbesteding plaats en er wordt samen gekookt en gegeten.
De bewoners van De Leest hebben een intensieve zorgvraag. Een aantal van hen kan door hun lichamelijke beperking moeilijk buiten de woning activiteiten ondernemen. Daarom is voor deze woning gekozen voor zogeheten belevingsgerichte zorg. Dat betekent dat er samen gekookt wordt en dat er zeven dagen per week, van 's ochtends acht uur tot 's avonds tien uur, dagbesteding wordt geboden.

ADL en verpleging

De bewoners van De Leest hebben vrij veel zorg nodig, vertelt verpleegkundige Masja. "De zorg omvat ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) en verpleging. Denk bij aan ADL aan hulp bij wassen, aankleden, toiletgang, en eten en drinken. Bij verpleging kun je denken aan het aanbrengen van een katheter, sondevoeding, voeding via een PEG (rechtstreeks in de maag), medicatieverstrekking en dergelijke."
Op De Leest werken drie verpleegkundigen en zeven leerling-verpleegkundigen. "Voor bepaalde verpleegkundige handelingen mogen wij de ondersteuners scholen om deze uit te voeren. Verder hebben wij goede afspraken met Sensire thuiszorg. Zij zijn onze achterwacht voor het geval er geen verpleegkundigen aanwezig zijn en een bepaalde handeling door een verpleegkundige moet worden gedaan."

220222-CKF0283_small.jpg

Mensen met NAH niet op hun plek in verpleeghuis

Veel mensen met NAH en een intensieve zorgvraag wonen in een verpleeghuis. "Daar krijgen ze ongetwijfeld goede zorg", zegt Lisanne. "Maar daar wonen toch vooral ouderen. Dat zijn mensen in een heel andere levensfase, met een andere hulpvraag dan jonge mensen met NAH. Daardoor voelen veel mensen met NAH zich niet op hun plek in een verpleeghuis. Ook hebben mensen met niet-aangeboren hersenletsel vaak lichamelijke en cognitieve problemen die vragen om specifieke begeleiding, die in een verpleeghuis doorgaans niet geboden wordt."

Een plek voor levensloopbestendig wonen

Met een woning als De Leest biedt Op Pad mensen met NAH en een intensieve zorgvraag levensloopbestendig wonen. "Een plek waar ze zich thuis en prettig voelen", zegt Lisanne, die hiervoor als persoonlijk begeleider werkte op de woning van Op Pad in Heeten. "De bewoners van onze locatie in Heeten hebben een grotere mate van zelfstandigheid. Zo is een aantal van hen is in staat om bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen en neemt daar ook zelf het initiatief toe. Dat geldt niet voor de bewoners van De Leest. Zij zijn veel meer afhankelijk van hun begeleiders voor het vinden van een prettige daginvulling. Daarbij proberen wij als begeleiders zo goed mogelijk bij hun behoeften aan te sluiten. En, waar dit kan, hen zoveel mogelijk zelf de regie te geven en hen zelf keuzes te laten maken."

Rust en zo weinig mogelijk prikkels

Lisanne en Masja doen met veel plezier hun werk. "Voor de mensen die hier wonen, zijn rust en zo weinig mogelijk prikkels belangrijk. Vaak is hun informatieverwerking als gevolg van het hersenletsel trager. Daar houden we rekening mee, door goed contact te maken en de tijd te nemen voor de dingen die je zegt en die je doet." Lisanne en Masja zien dat de mensen zich thuis voelen op De Leest. "Zo zei een nieuwe bewoner tegen ons: 'ik voel me hier fijn, want ik word hier gehoord'. En dat is belangrijk, voor ieder mens."

Lees hier het interview met bewoner Johanneke Mengerink, die hiervoor in een verpleeghuis woonde. "Toen ik van De Leest hoorde, dacht ik meteen: daar wil ik wonen. Daar heb ik geen moment spijt van gehad, want ik heb het hier echt naar mijn zin."

Kijk voor meer informatie over wooncentrum De Leest op: Op Pad - De Leest - wonen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)


Locaties bij jou in de buurt