Icoon telefoon Bel ons
Samen Thuis
Gezinshuis
Icoon telefoon
Contact met Zozijn

Wonen in een gezinshuis


Voor sommige kinderen bij Zozijn is opgroeien in hun eigen thuis niet mogelijk. Voor deze kinderen (of jeugdigen of, soms opgegroeid tot volwassenen) zijn wij op zoek naar gezinshuizen. Zo kan een kind voor langere tijd in een gezinshuis wonen. Het woont dan met een aantal anderen bij gezinshuisouders in huis. Dat is een hele prettige en veilige plek om te wonen. Het gezinshuis biedt gastkinderen die warmte, veiligheid en zorg die nodig is voor optimale ontwikkeling. In een gezinshuis vinden de kinderen de zorgzaamheid en geborgenheid die zo belangrijk zijn voor hun groei. Dat vormt een goede basis voor ze om mee te doen in de maatschappij.

Het liefst geven we deze kinderen een liefdevolle woonplek in een gezinshuis. Helaas heeft Zozijn niet genoeg gezinshuizen om alle kinderen op te vangen die zo'n plek nodig hebben en verdienen. Voor deze kinderen (of jeugdigen) zijn wij op zoek naar gezinnen die bereid zijn hen een veilig en geborgen tweede thuis te bieden en hen liefdevolle en professionele zorg te geven.

Samen gaan wij op zoek naar gezinshuisouders bij wie een kind zich thuis kan voelen. En samen met het biologische gezin van het kind en zijn/haar netwerk geeft het gezinshuis de juiste ondersteuning. Familie en bekenden zijn van harte welkom in de gezinshuizen van Zozijn.

Wonen in een gezinshuis betekent wonen op een veilige en stabiele plek. Een eigen thuis in een bestaand gezin en met anderen.

Wat is een gezinshuis?

Een gezinshuis is een kleinschalige woonvorm waarin gezinshuisouders in de eigen privésituatie opvang en professionele hulp bieden aan kinderen/jeugdigen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. De gezinshuisouders proberen zoveel mogelijk het klimaat van een gezinssituatie te creëren. De continuïteit van het gezinsleven en de aandacht en steun van de gezinshuisouders kunnen de kinderen de hulp geven die zij nodig hebben voor hun verdere ontwikkeling. Je kunt als gezinshuisouder(s) in je eigen huis of in een gehuurde accommodatie van Zozijn wonen.

Een gezinshuis bij Zozijn is een kleinschalige woonvorm waarin gezinshuisouders in de eigen privésituatie opvang en professionele hulp bieden aan kinderen/jeugdigen met een verstandelijke beperking die (tijdelijk) niet bij hun biologische ouders kunnen wonen. De gezinshuisouders vangen deze kinderen in hun eigen gezin op, waar ze vaak samen opgroeien met eigen kinderen. Minimaal één van de gezinshuisouders heeft een zorg De continuïteit van het gezinsleven en de aandacht en steun van de gezinshuisouders kunnen de kinderen de hulp geven die zij nodig hebben voor hun verdere ontwikkeling. Je kunt als gezinshuisouder(s) in je eigen huis of in een gehuurde accommodatie van Zozijn wonen.

Wonen in een gezinshuis betekent wonen op een veilige en stabiele plek. Een eigen thuis in een bestaand gezin en met anderen.

Een gezinshuis is een huis in een stad of dorp, in een woonwijk of buitenaf, waar kinderen/jeugdigen kunnen wonen. In het gezinshuis vormt het gezinsleven een belangrijk uitgangspunt. Het kind draait mee in het ritme en leefregels van je gezin en doet mee aan gezamenlijke gezinsactiviteiten. Daarnaast gaat het kind gewoon naar school, sport of hobbyclub en spreekt af met vrienden, bezoekt de dagbesteding of werkt (vaak onder begeleiding).

Gezinshuis als thuis

Het gezinshuis is in de eerste plaats het thuis voor de kinderen die er wonen. Het gezinshuis ademt een warme, huiselijke sfeer, waarin een ieder zich welkom en veilig voelt. Het gezinshuis is een fijne plek om te zijn: met aandacht ingericht, opgeruimd en schoon. Iedereen heeft een eigen kamer, bed en kast en zijn of haar privacy wordt gerespecteerd. Het gewone gezinsleven staat in het gezinshuis centraal: er zijn zo min mogelijk factoren die het gewone gezinsleven inperken. Kinderen gaan naar school, nemen vriendjes en vriendinnetjes mee naar huis en beoefenen een hobby. Volwassen kinderen gaan naar dagbesteding en kunnen anderen ook thuis ontmoeten.

Wat is de rol van een gezinshuisouder?

Als gezinshuis bied je een positief en ondersteunend leefklimaat voor de kinderen en/of jeugdigen. In een dergelijk leefklimaat draagt de kwaliteit van de sociale en fysieke omgeving bij aan de fysieke en geestelijke gezondheid van alle kinderen. Met andere woorden; de ervaring van de omgeving beïnvloedt motivatie, gevoed door een gevoel van verbondenheid (ertoe doen, erbij horen, gezien worden), autonomie (inspraak en bewegingsruimte) en competentie.  

In de begeleiding van kinderen zijn ‘veiligheid en vertrouwen’ en ‘positief opvoedingsklimaat’ een belangrijk thema; om de ontwikkeling die kinderen doormaken te ondersteunen en te stimuleren.

Ontwikkeling tot volwassenheid

In de begeleiding van jeugdigen die zich ontwikkelen tot volwassenen speelt het thema “loslaten” een grote rol.  Een kenmerk van volwassenheid is dat je voldoende bagage in de opvoeding meekrijgt om in meer of mindere mate, afhankelijk van je mogelijkheden, zelfstandig kunt leven. Het streven is om naar een eigen niveau van zelfstandigheid toe te werken. In afstemming met enerzijds de vraag en behoefte van de jeugdige en anderzijds de behoefte en competenties van gezinshuisouder(s) wordt bekeken of de 18-plusser naar een andere woonplek gaat of dat hij/zij binnen het huidige gezinshuis blijft wonen. In dit laatste geval betekent dat wel dat het gezinshuis beschikbaar is voor volwassenen. Voor volwassenen die in een gezinshuis wonen, kunnen we vaststellen dat wonen in een gezinscontext beter aansluit dan al dan niet begeleid wonen of wonen in een woongroep.

Gezinshuis in verbinding

De biologische ouder(s) zijn en blijven ouder(s) en zijn belangrijk in het leven van een kind. Zij en andere belangrijke personen voor de jeugdige zijn welkom in het gezinshuis. Gezinshuisouder(s) zetten zich actief in voor het behoud en het verbeteren van het sociale netwerk van het. Belangrijke personen krijgen letterlijk en figuurlijk een plek in het gezinshuis, door bijvoorbeeld foto’s, regelmatig overleg over hoe het met het kind gaat, en aanwezigheid bij verjaardagen en andere belangrijke momenten. Daarnaast heeft het gezinshuis zelf een sociaal netwerk en is er goed contact met de gemeenschap: school, buren, buurt, kerk/moskee, verenigingen.

Hoe word je gezinshuisouder?

In loondienst of als zelfstandig ondernemer

Bij Zozijn kennen we twee varianten op je rol van gezinshuisouder. Bij de eerste variant is sprake van loondienst van de gezinshuisouder. Bij de andere variant waarbij je werkt als zelfstandig ondernemer, is er sprake van particuliere onderaanneming.

Gezinshuishuisouder(s) als zelfstandige ondernemer 

Een gezinshuisouder woont 24 uur per dag in hetzelfde huis als de cliënt (het kind/jeugdige of volwassene). De gezinshuisouder heeft binnen het kader van onderaanneming zelf regie en verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken. Deze vorm doet een krachtig appèl op zowel je vakmanschap als ondernemerschap van jou als gezinshuisouder. Als gezinshuisouder ben je persoonlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg. 

Het is van fundamenteel belang dat er een goede begeleidingsstructuur rondom gezinshuisouder(s) is. De gezinshuisouder(s) (als opdrachtnemer) kan/kunnen hiervoor een appèl doen op teamcoaches, gedragswetenschappers en managers van Zozijn.  
De ondersteuning aan gezinshuisouder(s) kan op maat en interactief geboden worden. Het moet de gezinshuisouder(s) ondersteunen om de opgenomen cliënten de begeleiding en hulp te bieden die nodig is.

Antoinette, Gea en Bianca vertellen graag over hun ervaringen als gezinshuisouder

Meer weten?

Over gezinshuisouder worden? Neem contact met ons op. We gaan graag met je in gesprek! Bekijk ook het gezinshuis van Bianca: 

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube.com/embed/xfrhEy6kubI