Icoon telefoon Bel ons

Informatie en maatregelen Zozijn rond corona (bijgewerkt t/m 2 juni 2020)


Zozijn werkt voor en met een kwetsbare doelgroep. We doen er alles aan om risico’s op besmetting met corona voor onze cliënten, hun verwanten, onze medewerkers en vrijwilligers zoveel mogelijk te beperken. In lijn met de vergaande maatregelen die de overheid heeft opgelegd en de RIVM-richtlijn, hebben ook wij besluiten genomen. We nemen maatregelen waardoor er zo weinig mogelijk menselijke interactie nodig is én we zorgen voor zoveel mogelijk spreiding van risico’s over de locaties.

Deze maatregelen blijven binnen Zozijn gelden, ook nu het kabinet versoepeling heeft aangekondigd. Zozijn moet immers de landelijke maatregelen vertalen naar Zozijn​​​​​​; vanuit onze brede verantwoordelijkheid moeten wij een extra slag maken.

Bezoekregeling met ontmoetingsafspraken per locatie

We hebben vanaf 20 mei een bezoekregeling met ontmoetingsafspraken, die per locatie is uitgewerkt. Per locatie, omdat er grote diversiteit is in cliënten met een gering en een groot risico op ernstige complicaties bij besmetting. Hoe een cliënt woont speelt ook mee: er zijn woningen die veel zelfstandigheid bieden aan cliënten maar ook woningen waar de samenhang en afhankelijkheid groot is. Er zijn dus verschillende uitwerkingen om recht te doen aan alle cliënten in verschillende situaties. Managers en de begeleiding hebben de verwanten geïnformeerd over de regeling die voor hen geldt. Alle locatieregelingen zijn gebaseerd op de volgende spelregels.

Spelregels bij de bezoek-/ontmoetingsregeling

 • Bezoekers en cliënten zijn gezond – hebben geen verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid.
 • Bezoekers en cliënten wassen handen, hoesten en niezen in de elleboog.
 • Bezoekers en cliënten houden 1,5 meter afstand van elkaar en van andere cliënten, bezoekers en medewerkers. Kan een bezoeker geen 1,5 meter afstand houden (bijv. als iemand in rolstoel zit), dan verstrekken wij een mondkapje en handschoenen.
 • Bezoekers en cliënten hebben geen lichamelijk contact, overhandigen niets, lopen niet hand-in-hand en knuffelen niet.
 • Bezoekers maken afspraken met de begeleiding op welke manier, wie, wanneer en hoe lang zij de cliënt zien.
 • Bezoekers houden zich aan de specifieke afspraken van de locatie.
 • Als er onverhoopt een besmetting op de woning is, trekt de manager de bezoek-/ontmoetingsregeling (tijdelijk) in.

Download de spelregels.

Wij wensen iedereen mooie ontmoetingen met elkaar toe!

Verdere versoepeling van bezoekregelingen, vrijetijds- en vakantieactiviteiten en contactberoepen

De ontmoetingsregelingen zijn grotendeels ingegaan vanaf 20 mei. We houden goed in de gaten of dit gevolgen heeft voor het aantal besmettingen. Stap voor stap zullen er meer verruimingen komen. Dat betekent: verdere versoepelingen in buitensporten, vakantie-activiteiten, logeren bij familie en contactberoepen. De medezeggenschap wordt betrokken bij deze volgende stappen. We streven ernaar deze versoepelingen per 1 juli in te laten gaan.

We merken dat we in een fase zitten waarin dilemma’s ontstaan. Omdat wij verantwoordelijkheid dragen voor woningen met meerdere cliënten, houdt Zozijn vast aan strakke richtlijnen, terwijl familie, cliënten en medewerkers verruimingen in de rest van Nederland zien. Dat kan lastig zijn, bedenk dat we met elkaar invulling geven aan die dilemma’s.

De genomen maatregelen blijven binnen Zozijn gelden, ook als het kabinet versoepeling aankondigt. Zozijn moet immers de landelijke maatregelen vertalen naar Zozijn​​​​​​.  Zo blijft onze horeca, De Gasterij in Wilp, nog gesloten, omdat een consumptie via een reserveringssysteem niet werkbaar is.

Cliënten en medewerkers met (verdenking van) corona

Op 2 juni zijn er gelukkig geen zieke cliënten. Door de versoepelingsmaatregelen in de samenleving én bij Zozijn hebben zowel medewerkers als cliënten veel meer contacten en zijn er risico’s. Daarom zijn we alert en maken we ruimschoots gebruik van de laagdrempelige testmogelijkheden.
Bij een besmetting worden de betrokken teams en verwanten zo snel mogelijk geïnformeerd, evenals de teams in de buurt. Je kunt erop vertrouwen dat er in jouw woning geen coronabesmetting is, als je niet bent geïnformeerd.
Wekelijks maakt het uitbraakteam van Zozijn een overzicht van het aantal corona-verdachte en positief geteste cliënten en medewerkers bij geheel Zozijn. Zozijn publiceert geen locaties en namen van cliënten of medewerkers.

Overzicht per 2-6-2020

Aantal cliënten in week eindigend op genoemde datum

cliën­ten met ver­den­king of be­­smet­ting
cliën­ten met vast­ge­stel­de be­smet­ting
cliën­ten met ver­den­king (niet getest)
cliën­ten her­steld van vast­ge­stel­de be­smet­ting
cliën­ten over­leden aan corona
12-510180
19-510100
26-510100
1-610000

Totaal aantal t/m week eindigend op genoemde datum (gerekend vanaf 13 maart)

cliënten ge­­volgd door Uit­­braak­­team
geteste mede­wer­kers met ver­den­king
mede­wer­kers met vast­­ge­­stel­­de be­­smet­­ting
12-5763817
19-5783817
26-5843817
1-6873817

Actuele lijst van maatregelen en besluiten (bijgewerkt t/m 2 juni 2020)

Kind & Jeugdhulp (K&J)

 • K&J met kinderen van 0-12 jaar. K&J heeft gelukkig de dienstverlening op 11 mei 2020 opgestart. K&J werkt zoals het speciaal basis-onderwijs. Er is opgestart in: Begeleiding in onderwijs, Dagbehandeling 0-12, Buitenschoolse opvang, Logeren en Gezinsondersteuning.
 • K&J met kinderen vanaf 12 jaar volgt de landelijke regeling van voortgezet onderwijs per 2 juni 2020.​​​​​​​ Donderdag 28 mei wordt vastgesteld hoe er wordt opgestart voor 12+. De betrokken ouders krijgen een persoonlijke informatiebrief.
  Logeerhuizen voor 12+
  zijn alleen open als beide ouders in cruciale beroepen werken (gaat Zozijn soepel mee om) of er urgentie is op basis van het zorgplan (complexe cliëntvragen).

(Woon)zorg en dagbesteding

 • We hebben per 20 mei een bezoekregeling met ontmoetingsafspraken die per locatie is uitgewerkt. De locatie informeert de verwanten daarover en maakt bezoek- of ontmoetingsafspraken. Zie ook de spelregels
 • Mondmaskers: Zozijn beschikt over voldoende chirurgische en FFP2- mondmaskers. Vanaf 28 april worden de mondmaskers ruimer aangeboden. Er zijn ook voldoende handschoenen, schorten, spatbrillen en desinfectiemiddelen.
 • Cliënten en medewerkers hebben zo min mogelijk sociale contacten met de buitenwereld. Alle activiteiten en evenementen van Zozijn zijn afgelast, in elk geval tot 1 september 2020. Ook het zomerfeest en de Herfstfair op De Lathmer zijn afgelast. De Gasterij in Wilp sluit de deuren tot nader order.
 • De corona-unit in Wilp in de logeerhuizen voor Kind & Jeugdhulp ‘Het Fort’ en ‘Het Schild’ is ingericht met bedden, middelen (waaronder zuurstofvoorziening), sluizen en er is een beschikbaar team samengesteld (interne medewerkers) incl. de nachtdienst. Ook de externe huisarts staat paraat. In geval van nood kan de unit per meteen gebruikt worden met tenminste 5 bedden.
 • Als er klachten van verkoudheid en koorts worden opgemerkt bij een cliënt, dan wordt er contact opgenomen met het centrale uitbraakteam van Zozijn (arts, verpleegkundige, preventiemedewerker en directeur behandeldienst). De desbetreffende locatie voert de instructie van het centrale uitbraakteam uit. Het centrale uitbraakteam komt dagelijks bij elkaar. De arts van het centrale uitbraakteam heeft contact met de GGD.
 • Testen van cliënten: Testaanvragen voor cliënten gaan altijd via het uitbraakteam. De AVG van het uitbraakteam vraagt aan, waarna er verschillende GGD’s de test afnemen. De GGD’s hebben soms verschillende werkwijzes. In uitzonderlijke situaties beschikt het uitbraakteam over een eigen, beperkte voorraad. Bij een negatieve coronatest, of een herstellende cliënt, besluit uitsluitend het uitbraakteam de start en stop van isolatie en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Dit is namelijk per cliënt en per situatie verschillend.
 • Testen op immuniteit: voor de vraag ‘heb ik nou corona gehad of niet?’ bestaat nog geen landelijk betrouwbare test. We volgen dat nauwlettend. Zodra die beschikbaar is biedt Zozijn die aan.
 • Volgens de landelijke richtlijn is een belangrijk deel van de dagbestedingsgebouwen gesloten vanaf 18 maart. We vangen cliënten op in de eigen woningen en organiseren alternatieve dagbestedingsprogramma’s in de woningen. Dit is maatwerk. Als de situatie thuis of bij de woning dwingt tot een alternatief, dan is een uitzondering hierop mogelijk. Dit geldt ook als beide ouders van een cliënt werkzaam zijn in één van de cruciale beroepen. Hiervoor is 17 maart een informatiebrief aan verwanten en aan cliënten opgesteld.
 • De komende tijd worden medewerkers van de dagbesteding ingezet binnen de woningen. Zo kunnen we de cliënten in hun woning begeleiden. De inzet is natuurlijk dat een medewerker zoveel mogelijk werkt op 1 locatie. Op basis van het verloop en daarbij behorende verwachtingen is besloten dat het wonen en de dagbesteding gecombineerd blijven tot tenminste oktober 2020. Daarmee zijn er zo min mogelijk contacten buiten de eigen woning. De diensten in de zomer zullen ook op deze wijze geroosterd worden. De dagbesteding wordt voor sommige groepen op de eigen woning georganiseerd, voor anderen in een nabijgelegen dagbestedingslocatie. Dit is afhankelijk van de zorgvragen van de cliënten en de (on)mogelijkheden van de locaties. Daarnaast nemen we (begin juni, na Pinksteren) contact op met de mensen die thuis wonen en nu geen dagbesteding ontvangen. Met hen gaan we kijken of een vorm van dagbesteding aanbieden mogelijk is. 
 • De werving van ondersteuners (algemeen) en verpleegkundigen (corona-unit) verloopt via verschillende kanalen: de website Extra handen voor de zorg, oproep, benaderen gepensioneerde Zozijn’ers en natuurlijk de reguliere werving met extra oproepen via social media. Het interne uitzendbureau ZoProf is gestart.
 • Activiteiten via externe plekken voor dagbesteding (zoals bijvoorbeeld een zorgboerderij) gaan alleen door als:
  • beide ouders in cruciale beroepen werken (gaat Zozijn soepel mee om)
  • er urgentie is op basis van het zorgplan (complexe cliëntvragen).
 • Voor vrijwilligers en voor externen gelden dezelfde richtlijnen: zij kunnen voorlopig geen contacten met cliënten hebben. Vrijwilligers hebben hierover bericht ontvangen.
 • Individuele cliënten-behandelingen gaan zo mogelijk ‘op afstand’ door.
 • Alle trainingen en opleidingen, ook die van de Zozijnschool voor cliënten, zijn tot nader order geannuleerd. 
 • De bijeenkomsten van cliënten-, verwantenraden en infobijeenkomsten zijn tot nader order geannuleerd. Sommige raden gaan weer voorzichtig, met een paar mensen, opstarten. Het stampottenbuffet op de jaarlijkse medezeggenschapsavond in september gaat niet door.
 • Zorgmedewerkers die contacten kunnen vervangen door bijvoorbeeld WhatsApp, Facetime, Skype of Teams, zetten dat in. Dit geldt met name voor ambulante medewerkers.
 • De pilot met het cliëntenportaal gaat door, met uitzondering van De Heege (vanwege de noodzakelijke contactscholing van het team).
 • Volgens de richtlijn van het kabinet vraagt Zozijn dringend aan de zorgmedewerkers om niet naar het buitenland te reizen
 • Schoonmaak: in de meeste woningen zijn extra schoonmaakrondes, zoveel mogelijk door de zelfde medewerkers per woning. En aangevuld door cliënten die als dagbesteding onder begeleiding ook schoonmaken volgens het RIVM-schoonmaakprotocol. 
 • Voor cliënten is Samen thuis ontwikkeld met leuke ideeën, bewegingsoefeningen, spelletjes, etc.
 • De landelijke richtlijn Reanimatie is aangepast: geen mond- op mondbeademing bij volwassenen. Geen borstcompressies bij een vermoeden van corona.

Ambulante ondersteuning

 • Er worden alleen noodzakelijke cliëntenbezoeken afgelegd (op basis van het zorgplan) en alleen als een cliënt geen ziekteverschijnselen heeft. 
 • Zorgmedewerkers die contacten kunnen vervangen door bijvoorbeeld WhatsApp, bellen of door beeldbellen, zetten dat in.

Cliënten (naast bovengenoemde maatregelen)

 • Cliënten hebben zo min mogelijk sociale contacten met de buitenwereld. Er zijn vragen of pedicures, kappers en podologen weer cliënten in de woningen mogen behandelen. Daarvoor is het nog te vroeg: dit is een te groot besmettingsrisico en het staat haaks op de bezoekregeling. Dus helaas: ‘mensen in de contactberoepen’ komen (nog) niet bij cliënten op de woningen.
 • We zijn ook terughoudend met bezoeken aan de kapper, pedicure etc. in de buurt door cliënten die (begeleid) zelfstandig wonen onder de vleugels van Zozijn. Het is daarbij de taak van de begeleider dat de cliënt daar ‘gedoseerd’ naartoe gaat.
 • Wij vragen ook onze cliënten om zich aan de hygiëne-richtlijnen te houden. Er zijn posters beschikbaar over hoe besmetting met het virus zoveel mogelijk voorkomen kan worden en over handen wassen. Deze posters hangen veelal in de woningen en locaties voor dagbesteding.

Verwanten en contactpersonen (naast bovengenoemde maatregelen)

 • Cliënten worden niet opgehaald door verwanten. Als een cliënt wordt meegenomen, dan blijft die bij zijn familie totdat de bezoekregeling is opgeheven, of er geldt een quarantaine afspraak.
 • Twijfel je of een bezoek verstandig is? Heb je vragen over eventuele risico’s? Neem contact op met Zozijn via: pandemie@zozijn.nl.

Voor medewerkers van Zozijn gelden aanvullende maatregelen. Deze maatregelen zijn intern gecommuniceerd.

We beseffen dat deze maatregelen voor zowel cliënten, medewerkers, verwanten en vrijwilligers grote gevolgen hebben. De situatie rond corona is uitzonderlijk en vraagt om uitzonderlijke maatregelen.

Wat kan je zelf doen om besmetting te voorkomen?

Zorg voor een goede basishygiëne:

 • was regelmatig je handen met zeep, en let vooral op de binnenkant van vingers en handpalm. Doe dit in ieder geval na ieder toiletbezoek en voordat je gaat eten;
 • schud geen handen, maar kies eventueel een andere manier van begroeting;
 • hoest of nies in je elleboog;
 • gebruik papieren zakdoekjes;
 • maak zelf contactpunten regelmatig schoon. Denk hierbij aan: deurkrukken, smartphones, toetsenborden, Ipads, kranen, trapleuningen etc.

Deze hygiëneregels gelden overigens voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.

Specifieke vragen aan Zozijn over corona kun je stellen via pandemie@zozijn.nl