Icoon telefoon Bel ons
Coronavirus rood

Informatie en maatregelen Zozijn rond corona (bijgewerkt t/m 28 juli 2020)


Zozijn werkt voor en met een kwetsbare doelgroep. We doen er alles aan om risico’s op besmetting met corona voor onze cliënten, hun verwanten, onze medewerkers en vrijwilligers zoveel mogelijk te beperken. 

Cliënten en medewerkers met (verdenking van) corona

Bij een besmetting worden de betrokken teams en verwanten zo snel mogelijk geïnformeerd, evenals de teams in de buurt. Je kunt erop vertrouwen dat er in jouw woning geen coronabesmetting is, als je niet bent geïnformeerd.

Wekelijks maakt het uitbraakteam van Zozijn een overzicht van het aantal corona-verdachte en positief geteste cliënten en medewerkers bij geheel Zozijn. Zozijn publiceert geen locaties en namen van cliënten of medewerkers.

Overzicht per 27-7-2020

Aantal cliënten in week eindigend op genoemde datum

cliën­ten met ver­den­king van  be­­smet­ting
cliën­ten met vast­ge­stel­de be­smet­ting
cliën­ten met ver­den­king (niet getest)
cliën­ten her­steld van vast­ge­stel­de be­smet­ting
cliën­ten over­leden aan corona
30-0640200
06-0710000
13-0770500
20-770400
27-7100600

Totaal aantal t/m week eindigend op genoemde datum (gerekend vanaf 13 maart)

cliënten ge­­volgd door Uit­­braak­­team
mede­wer­kers met vast­­ge­­stel­­de be­­smet­­ting
30-0610117
06-0710117
13-0710617
20-0711617
27-712517

Actuele lijst van maatregelen en besluiten (bijgewerkt t/m 28 juli 2020)

(Woon)zorg en dagbesteding

 • We hebben vanaf 20 mei een bezoekregeling met ontmoetingsafspraken, die per locatie is uitgewerkt. De locatie informeert de verwanten daarover en maakt bezoek- of ontmoetingsafspraken. Alle locatieregelingen zijn gebaseerd op de volgende spelregels:
  • Bezoekers en cliënten zijn gezond – hebben geen verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid.
  • Bezoekers en cliënten wassen handen, hoesten en niezen in de elleboog.
  • Bezoekers en cliënten houden 1,5 meter afstand van elkaar en van andere cliënten, bezoekers en medewerkers. 
  • Bezoekers en cliënten hebben geen lichamelijk contact, overhandigen niets, lopen niet hand-in-hand en knuffelen niet.
  • Bezoekers maken afspraken met de begeleiding op welke manier, wie, wanneer en hoe lang zij de cliënt zien.
  • Bezoekers houden zich aan de specifieke afspraken van de locatie.
  • Als er onverhoopt een besmetting op de woning is, trekt de manager de bezoek-/ontmoetingsregeling (tijdelijk) in. Download de spelregels.
 • Mondmaskers: Zozijn beschikt over voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Alle activiteiten en evenementen van Zozijn zijn afgelast, in elk geval tot 1 september 2020. Ook het zomerfeest en de Herfstfair op De Lathmer zijn afgelast. De Gasterij in Wilp sluit de deuren tot nader order.
 • Cliënten die met openbaar vervoer reizen, zijn verplicht een mondmasker te dragen. Zozijn kan niet-medische, wasbare of zelfgemaakte mondmaskers verstrekken (voor rekening van Zozijn). 
 • Zozijn volgt de landelijke versoepeling voor taxivervoer. Cliënten kunnen weer reizen met de taxi met maximaal 8 personen. Alleen 18-plussers moeten een mondkapje dragen.
 • De corona-unit in Wilp is ingericht in één van de logeerhuizen van Kind- & Jeugdhulp met bedden, middelen (waaronder zuurstofvoorziening), sluizen en er is een beschikbaar team samengesteld (interne medewerkers) incl. de nachtdienst. Ook de externe huisarts staat paraat. In geval van nood kan de unit per meteen gebruikt worden met 10 bedden. Het tweede logeerhuis ernaast is weer in gebruik voor het logeren voor kinderen.
 • Als er klachten van verkoudheid en koorts worden opgemerkt bij een cliënt, dan wordt er contact opgenomen met het centrale uitbraakteam van Zozijn (arts, verpleegkundige, preventiemedewerker en directeur behandeldienst). De desbetreffende locatie voert de instructie van het centrale uitbraakteam uit. Het centrale uitbraakteam komt dagelijks bij elkaar. De arts van het centrale uitbraakteam heeft contact met de GGD.
 • Testen van cliënten: Testaanvragen voor cliënten gaan altijd via het uitbraakteam. De AVG van het uitbraakteam vraagt aan, waarna er verschillende GGD’s de test afnemen. De GGD’s hebben soms verschillende werkwijzes. Het uitbraakteam beschikt over een eigen, beperkte voorraad. Ook bij een negatieve coronatest, of een herstellende cliënt, besluit uitsluitend het uitbraakteam de start en stop van isolatie en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Dit is namelijk per cliënt en per situatie verschillend.
 • Testen op immuniteit: voor de vraag ‘heb ik nou corona gehad of niet?’ bestaat nog geen landelijk betrouwbare test. We volgen dat nauwlettend. Zodra die beschikbaar is biedt Zozijn die aan.
 • De dagbesteding wordt voor sommige groepen op de eigen woning georganiseerd, voor anderen in een nabijgelegen dagbestedingslocatie, maar altijd met dezelfde groep. Dit is afhankelijk van de zorgvragen van de cliënten en de (on)mogelijkheden van de locaties.
 • De dagbesteding voor de thuiswonende en zelfstandig wonende cliënten wordt vanaf juni stapsgewijs -voor enkele dagdelen- hervat.
 • De werving van ondersteuners (algemeen) en verpleegkundigen (corona-unit) verloopt via verschillende kanalen: de website Extra handen voor de zorg, oproep, benaderen gepensioneerde Zozijn’ers en natuurlijk de reguliere werving met extra oproepen via social media. Het interne uitzendbureau ZoProf is gestart.
 • Activiteiten via externe plekken voor dagbesteding (zoals bijvoorbeeld een zorgboerderij) gaan alleen door als:
  • beide ouders in cruciale beroepen werken (gaat Zozijn soepel mee om)
  • er urgentie is op basis van het zorgplan (complexe cliëntvragen).
 • Vrijwilligers zijn gelukkig weer welkom! Vanaf 26 juni kunnen er per cliënt afspraken gemaakt worden over hun vrijwilliger. De woning of een Zozijn-coördinator neemt contact op met de vrijwilliger. De vrijwilligers ontvangen hierover een brief van de coördinator vrijwilligerswerk.
 • Individuele cliënt-behandelingen gaan zo mogelijk ‘op afstand’ door.
 • Trainingen en opleidingen starten per 1 september weer op.
 • De bijeenkomsten van cliënten-, verwantenraden en infobijeenkomsten zijn gedeeltelijk geannuleerd. Sommige raden zijn weer aan het opstarten. Het stampottenbuffet op de jaarlijkse medezeggenschapsavond in september gaat niet door.
 • Zorgmedewerkers die contacten kunnen vervangen door bijvoorbeeld WhatsApp, Facetime, Skype of Teams, zetten dat in. Dit geldt met name voor ambulante medewerkers.
 • De pilot met het cliëntenportaal is afgerond. Naar verwachting wordt het cliëntenportaal na de zomer Zozijn-breed ingevoerd.
 • Schoonmaak: in de meeste woningen zijn extra schoonmaakrondes, zoveel mogelijk door de zelfde medewerkers per woning. En aangevuld door cliënten die als dagbesteding onder begeleiding ook schoonmaken volgens het RIVM-schoonmaakprotocol. 
 • Voor cliënten is Samen thuis ontwikkeld met leuke ideeën, bewegingsoefeningen, spelletjes, etc.
 • De landelijke richtlijn Reanimatie is aangepast: 

Ambulante ondersteuning

 • De ambulante dienstverlening bij cliënten thuis wordt weer hervat volgens de beleidslijn: ‘ja, mits’. Daarbij staat mits voor contact met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen en cliënten en medewerkers zonder ziekteverschijnselen.

Kind & Jeugdhulp (K&J)

 • K&J met kinderen van 0-12 jaar
  K&J heeft de dienstverlening op 11 mei 2020 opgestart. K&J werkt volgens de richtlijnen die gesteld zijn voor het speciaal-basisonderwijs. Er is opgestart in: Begeleiding in onderwijs, Dagbehandeling 0-12, Buitenschoolse opvang, Logeren en Gezinsondersteuning
 • K&J met kinderen vanaf 12 jaar
  Tot 2 juni werd bij toepassing van de 1,5 meter afstand onderscheid gemaakt tussen kinderen t/m 12 jaar en jongeren van 13 jaar en ouder. De overheid heeft deze regel verruimd: voor jongeren van 13 t/m 18 jaar die jeugdhulp ontvangen, is de strikte eis van 1,5 meter afstand tussen jongeren onderling minder van toepassing. De beschikbare ruimten bepalen mede hoe we invulling aan onze dienstverlening kunnen geven. Dit kan betekenen dat we op een bepaalde locatie niet genoeg ruimte hebben om alle jongeren dezelfde hoeveelheid ondersteuning te bieden als voorheen.

Cliënten (naast bovengenoemde maatregelen)

 • Pedicures, kappers en podologen kunnen de cliënten nog niet in de woningen mogen. We zijn ook terughoudend met bezoeken aan de kapper, pedicure etc. in de buurt door cliënten die (begeleid) zelfstandig wonen onder de vleugels van Zozijn. Het is daarbij de taak van de begeleider dat de cliënt daar ‘gedoseerd’ naartoe gaat.
 • Wij vragen ook onze cliënten om zich aan de hygiëne-richtlijnen te houden. Er zijn posters beschikbaar over hoe besmetting met het virus zoveel mogelijk voorkomen kan worden en over handen wassen. Deze posters hangen veelal in de woningen en locaties voor dagbesteding.

Verwanten en contactpersonen (naast bovengenoemde maatregelen)

 • Cliënten worden niet opgehaald door verwanten. Als een cliënt wordt meegenomen, dan blijft die bij zijn familie totdat de bezoekregeling is opgeheven, of er geldt een quarantaine-afspraak.
 • Twijfel je of een bezoek verstandig is? Heb je vragen over eventuele risico’s? Neem contact op met Zozijn via: pandemie@zozijn.nl.

Voor medewerkers van Zozijn gelden aanvullende maatregelen. Deze maatregelen zijn intern gecommuniceerd.

We beseffen dat deze maatregelen voor zowel cliënten, medewerkers, verwanten en vrijwilligers grote gevolgen hebben. De situatie rond corona is uitzonderlijk en vraagt om uitzonderlijke maatregelen.

Wat kan je zelf doen om besmetting te voorkomen?

Zorg voor een goede basishygiëne:

 • was regelmatig je handen met zeep, en let vooral op de binnenkant van vingers en handpalm. Doe dit in ieder geval na ieder toiletbezoek en voordat je gaat eten;
 • schud geen handen, maar kies eventueel een andere manier van begroeting;
 • hoest of nies in je elleboog;
 • gebruik papieren zakdoekjes;
 • maak zelf contactpunten regelmatig schoon. Denk hierbij aan: deurkrukken, smartphones, toetsenborden, Ipads, kranen, trapleuningen etc.

Deze hygiëneregels gelden overigens voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.

Specifieke vragen aan Zozijn over corona kun je stellen via pandemie@zozijn.nl