Icoon telefoon Bel ons
Coronavirus rood

Informatie en maatregelen Zozijn rond corona (bijgewerkt t/m 15 september 2020)


Zozijn werkt voor en met een kwetsbare doelgroep. We doen er alles aan om risico’s op besmetting met corona voor onze cliënten, hun verwanten, onze medewerkers en vrijwilligers zoveel mogelijk te beperken. 

Na maanden is er helaas een besmette medewerker die werkt op een school in regio De Achterhoek. We hebben gelukkig geen cliënten met corona. Toch is het heel dynamisch, omdat iedereen met lichte verkoudheidsklachten getest moet worden. Cliënten gaan in isolatie totdat hun uitslag bekend is. Uitsluitend het uitbraakteam bepaalt of een woning in quarantaine gaat.

Snel testen met een vlotte uitslag wordt echter steeds belangrijker.

De eigen testers van Zozijn werken bij de cliëntentests samen met LabMicTA, het Gelre-lab en de GGD’s. In de regel krijgen we van hen een snelle uitslag.

Voor medewerkerstests onderzoeken we of Zozijn op korte termijn ook zelf sneller kan gaan testen. Een medewerkers met koorts en benauwdheid laat zich altijd testen en blijft thuis totdat de uitslag bekend is. Ook een medewerker met milde verkoudheidsklachten laat zich altijd testen; vanwege de zorgcontinuïteit kan de manager deze medewerker inzetten. De medewerker moet tijdens het werk altijd een mondmasker dragen en handschoenen aanhebben bij persoonlijke verzorging en lichamelijk onderzoek.

Cliënten en medewerkers met (verdenking van) corona

Bij een besmetting worden de betrokken teams en verwanten zo snel mogelijk geïnformeerd, evenals de teams in de buurt. Je kunt erop vertrouwen dat er in jouw woning geen coronabesmetting is, als je niet bent geïnformeerd.

Wekelijks maakt het uitbraakteam van Zozijn een overzicht van het aantal corona-verdachte en positief geteste cliënten en positief geteste medewerkers bij geheel Zozijn. Zozijn publiceert geen locaties en namen van cliënten.

Overzicht per 15-9-2020

Aantal cliënten in week eindigend op genoemde datum

cliën­ten met ver­den­king van be­­smet­ting
cliën­ten met vast­ge­stel­de be­smet­ting
cliën­ten met ver­den­king (getest)
cliën­ten her­steld van vast­ge­stel­de be­smet­ting
cliën­ten over­leden aan corona
18-0890900
25-082402000
01-09110700
08-0950500
15-091601500

Totaal aantal t/m week eindigend op genoemde datum (gerekend vanaf 13 maart)

cliënten ge­­volgd door Uit­­braak­­team
medewerkers met vastgestelde besmetting
18-0814918
25-0817318
01-0918418
08-0918918
15-0920519

Actuele lijst van maatregelen en besluiten (bijgewerkt t/m 15 september 2020)

(Woon)zorg en dagbesteding

 • Vakantie in een code-oranje of rood land? Cliënten die uit een oranje of rood gekleurd land terugkomen van vakantie moeten 10 dagen in thuis-quarantaine, voordat ze kunnen terugkomen bij Zozijn. Dit geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar.
 • Zodra er klachten van verkoudheid en koorts worden opgemerkt bij een cliënt, dan wordt er contact opgenomen met het centrale uitbraakteam van Zozijn (arts, verpleegkundige, preventiemedewerker en directeur behandeldienst). De desbetreffende locatie voert de instructie van het centrale uitbraakteam uit. Het centrale uitbraakteam komt frequent bij elkaar. De arts van het centrale uitbraakteam heeft contact met de GGD. Het uitbraakteam volgt de GGD die soms een advies geeft dat niet geheel aansluit op landelijke informatie; Dat kan wat verwarrend zijn, maar is wél afgestemd op de lokale situatie.
 • Testen van cliënten: Testaanvragen voor cliënten gaan altijd via het uitbraakteam. De AVG van het uitbraakteam vraagt aan, waarna er verschillende GGD’s de test afnemen. Het uitbraakteam beschikt zo nodig over een eigen testteam. Ook bij een negatieve coronatest, of een herstellende cliënt, besluit uitsluitend het uitbraakteam de start en stop van isolatie en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Dit is namelijk per cliënt en per situatie verschillend. 
 • Testen op immuniteit: voor de vraag ‘heb ik nou corona gehad of niet?’ bestaat nog geen landelijk betrouwbare test. We volgen dat nauwlettend. Zodra die beschikbaar is biedt Zozijn die aan.
 • We hebben vanaf 20 mei een bezoekregeling met ontmoetingsafspraken, die per locatie is uitgewerkt. De locatie informeert de verwanten daarover en maakt bezoek- of ontmoetingsafspraken. Alle locatieregelingen zijn gebaseerd op de volgende spelregels:
  • Bezoekers en cliënten zijn gezond – hebben geen verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid.
  • Bezoekers en cliënten wassen handen, hoesten en niezen in de elleboog.
  • Bezoekers en cliënten houden 1,5 meter afstand van elkaar en van andere cliënten, bezoekers en medewerkers. 
  • Bezoekers en cliënten hebben geen lichamelijk contact, overhandigen niets, lopen niet hand-in-hand en knuffelen niet.
  • Bezoekers maken afspraken met de begeleiding op welke manier, wie, wanneer en hoe lang zij de cliënt zien.
  • Bezoekers houden zich aan de specifieke afspraken van de locatie.
  • Als er onverhoopt een besmetting op de woning is, trekt de manager de bezoek-/ontmoetingsregeling (tijdelijk) in. Download de spelregels.
 • De dagbesteding voor de thuiswonende en zelfstandig wonende cliënten is vanaf juni stapsgewijs hervat. De dagbesteding wordt voor sommige groepen op de eigen woning georganiseerd, voor anderen in een nabijgelegen dagbestedingslocatie, maar altijd met dezelfde groep. Dit is afhankelijk van de zorgvragen van de cliënten en de (on)mogelijkheden van de locaties.
  Zolang er besmettingsgevaar is met alle gevolgen daarvan blijven het wonen en de dagbesteding vooralsnog tot nader order gecombineerd, met name bij de dagbesteding in Wilp, Raalte en twee locaties in Duiven. Als de situatie in de woning dwingt tot een alternatief, dan is een uitzondering hierop mogelijk. De diensten zullen ook op deze wijze geroosterd worden. De komende periode zal verder gekeken worden op welke wijze we tot het best haalbare en wenselijke aanbod kunnen komen.
 • Activiteiten via externe plekken voor dagbesteding (zoals bijvoorbeeld een zorgboerderij en restaurants) worden in overleg met de cliënt ook opgestart. Met cliënten die buiten Zozijn dagbesteding volgen zijn individuele afspraken gemaakt. Daarbij monitort Zozijn zorgvuldig of de aangeboden dagbesteding voldoet aan de landelijke richtlijnen.
  Met vragen over dagbesteding kun je altijd terecht bij de begeleiding of manager.
 • Individuele cliënt-behandelingen gaan door, zo nodig op afstand.
 • Activiteiten en evenementen van Zozijn kunnen worden georganiseerd in aangepaste vorm en altijd volgens de richtlijnen.
 • Cliënten die met openbaar vervoer reizen, zijn verplicht een mondmasker te dragen. Zozijn kan niet-medische, wasbare of zelfgemaakte mondmaskers verstrekken (voor rekening van Zozijn). 
 • Zozijn volgt de landelijke regel voor taxivervoer. Cliënten kunnen weer reizen met de taxi met maximaal 8 personen. Alleen 18-plussers moeten een mondkapje dragen.
 • Mondmaskers: Zozijn beschikt over voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • De corona-unit in Wilp is ingericht in één van de logeerhuizen van Kind- & Jeugdhulp met bedden, middelen (waaronder zuurstofvoorziening), sluizen en er is een beschikbaar team samengesteld (interne medewerkers) incl. de nachtdienst. Ook de externe huisarts staat paraat. In geval van nood kan de unit per meteen gebruikt worden met 10 bedden. Het tweede logeerhuis ernaast is weer in gebruik voor het logeren voor kinderen.
 • Vrijwilligers zijn gelukkig weer welkom. Per cliënt kunnen afspraken gemaakt worden met hun vrijwilliger. De woning of een Zozijn-coördinator neemt contact op met de vrijwilliger. De vrijwilligers hebben hierover een brief van de coördinator vrijwilligerswerk ontvangen.
 • Trainingen en opleidingen starten per 1 september 2020 weer op.
 • De bijeenkomsten van cliënten-, verwantenraden en infobijeenkomsten zijn gedeeltelijk geannuleerd. Sommige raden zijn weer aan het opstarten. Het stampottenbuffet op de jaarlijkse medezeggenschapsavond in september gaat niet door.
 • Zorgmedewerkers die contacten kunnen vervangen door bijvoorbeeld WhatsApp, Facetime, Skype of Teams, zetten dat in. Dit geldt met name voor ambulante medewerkers.
 • Schoonmaak: in de meeste woningen zijn extra schoonmaakrondes, zoveel mogelijk door de zelfde medewerkers per woning. En aangevuld door cliënten die als dagbesteding onder begeleiding ook schoonmaken volgens het RIVM-schoonmaakprotocol. 
 • Ventilatie en airco’s: er geldt een instructie voor het gebruik van mechanische ventilatie, staande (tafel)ventilatoren, mobiele en vaste airco’s.
 • Voor cliënten is Samen thuis ontwikkeld met leuke ideeën, bewegingsoefeningen, spelletjes, etc.
 • De landelijke richtlijn Reanimatie is aangepast. Zie Reanimatie tijdens COVID-19.
  In het kort:
  - Geen COVID? Dan mond-op-mondbeademing bij volwassenen en borstcompressies.
  - Wel/verdacht COVID? Dan geen mond-op-mondbeademing, gebruik PBM en wel borstcompressies.
 • De Gasterij in Wilp sluit de deuren tot nader order.
 • De werving van ondersteuners (algemeen) en verpleegkundigen (corona-unit) verloopt via verschillende kanalen: de website Extra handen voor de zorg, oproep, benaderen gepensioneerde Zozijn’ers en natuurlijk de reguliere werving met extra oproepen via social media. Het interne uitzendbureau ZoProf is gestart.

Ambulante ondersteuning

 • Vakantie in een code-oranje of rood land? Cliënten met ambulante ondersteuning die uit een oranje of rood gekleurd land terugkomen van vakantie moeten 10 dagen in thuis-quarantaine, voordat ze ondersteuning krijgen van Zozijn. Dit geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar.
 • De ambulante dienstverlening bij cliënten thuis wordt weer hervat volgens de beleidslijn: ‘ja, mits’. Daarbij staat mits voor contact met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen en cliënten en medewerkers zonder ziekteverschijnselen.

Kind & Jeugdhulp (K&J)

 • K&J met kinderen van 0-12 jaar
  K&J heeft de dienstverlening in mei 2020 opgestart. K&J werkt volgens de richtlijnen die gesteld zijn voor het speciaal-basisonderwijs. Er is opgestart in: Begeleiding in onderwijs, Dagbehandeling 0-12, Buitenschoolse opvang, Logeren en Gezinsondersteuning.
 • K&J met kinderen vanaf 12 jaar
  Tot 2 juni werd bij toepassing van de 1,5 meter afstand onderscheid gemaakt tussen kinderen t/m 12 jaar en jongeren van 13 jaar en ouder. De overheid heeft deze regel verruimd: voor jongeren van 13 t/m 18 jaar die jeugdhulp ontvangen, is de strikte eis van 1,5 meter afstand tussen jongeren onderling minder van toepassing. De beschikbare ruimten bepalen mede hoe we invulling aan onze dienstverlening kunnen geven. Dit kan betekenen dat we op een bepaalde locatie niet genoeg ruimte hebben om alle jongeren dezelfde hoeveelheid ondersteuning te bieden als voorheen.

Cliënten (naast bovengenoemde maatregelen)

 • Pedicures, kappers en podologen kunnen de cliënten nog niet in de woningen. We zijn ook terughoudend met bezoeken aan de kapper, pedicure etc. in de buurt door cliënten die (begeleid) zelfstandig wonen onder de vleugels van Zozijn. Het is daarbij de taak van de begeleider dat de cliënt daar ‘gedoseerd’ naartoe gaat.
 • Wij vragen ook onze cliënten om zich aan de hygiëne-richtlijnen te houden. Er zijn posters beschikbaar over hoe besmetting met het virus zoveel mogelijk voorkomen kan worden en over handen wassen. Deze posters hangen veelal in de woningen en locaties voor dagbesteding.

Verwanten en contactpersonen (naast bovengenoemde maatregelen)

 • Twijfel je of een bezoek verstandig is? Heb je vragen over eventuele risico’s? Neem contact op met Zozijn via: pandemie@zozijn.nl.

Voor medewerkers van Zozijn gelden aanvullende maatregelen. Deze maatregelen zijn intern gecommuniceerd.

We beseffen dat deze maatregelen voor zowel cliënten, medewerkers, verwanten en vrijwilligers grote gevolgen hebben. De situatie rond corona is uitzonderlijk en vraagt om uitzonderlijke maatregelen.

Wat kan je zelf doen om besmetting te voorkomen?

Zorg voor een goede basishygiëne:

 • was regelmatig je handen met zeep, en let vooral op de binnenkant van vingers en handpalm. Doe dit in ieder geval na ieder toiletbezoek en voordat je gaat eten;
 • schud geen handen, maar kies eventueel een andere manier van begroeting;
 • hoest of nies in je elleboog;
 • gebruik papieren zakdoekjes;
 • maak zelf contactpunten regelmatig schoon. Denk hierbij aan: deurkrukken, smartphones, toetsenborden, Ipads, kranen, trapleuningen etc.

Deze hygiëneregels gelden overigens voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.

Specifieke vragen aan Zozijn over corona kun je stellen via pandemie@zozijn.nl