Icoon telefoon Bel ons
Samen Thuis
MVO rapportage Duurzaam Zozijn

Duurzaam ondernemen


Als kapstok voor onze duurzame strategie gebruiken we de wereldwijd geaccepteerde richtlijn voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties: ISO 26000. In onze MVO-rapportage ‘Duurzaam Zozijn’ schetsen we hoe Zozijn in de breedte naar duurzame strategie kijkt: van cliëntenzorg tot het milieu. En van duurzaam personeelsbeleid naar hoe we samenwerken met de lokale gemeenschap. Wij willen duurzaamheid in het DNA van onze organisatie brengen. In deze rapportage doen wij verslag van de stand van zaken op het gebied van duurzaamheid.

Met de implementatie van kernthema’s van de ISO 26000 richtlijn, werken wij tegelijkertijd ook aan onderstaande ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties:

 • Doel 3: Goede gezondheid en welzijn (van cliënten en medewerkers)
 • Doel 4: Kwaliteitsonderwijs (levenslang leren voor iedereen)
 • Doel 7: Betaalbare en duurzame energie (vormen van hernieuwbare energie)
 • Doel 13: Klimaatactie: Zozijn neemt duurzaamheid als uitgangspunt van haar strategie
 • Doel 17: Partnerschappen om doelstellingen te bereiken (de rol van Zozijn in de zorgketen)

Duurzame doelstellingen die wij de afgelopen jaren hebben gerealiseerd zijn:

 • De visie op de begeleiding van cliënten met een verstandelijke beperking beschreven in onze eigen zorgprogramma’s Kwint en Terts;
 • Deze visie op zorg hebben we vertaald in de architectuur van de omgeving en de gebouwen (prikkelarm, groen, ruime zichtlijnen en moderne, duurzame gebouwen met veel natuurlijk daglicht);
 • In 2022 zijn wij gecertificeerd voor de Milieuthermometer Zorg op niveau Brons voor het Servicekantoor en één pilotlocatie;
 • De besparing van 427 ton CO2 uitstoot in 2022, vergeleken met 2021.

Voor de komende jaren zijn de speerpunten:

 • De verdere stapsgewijze implementatie van het milieucertificaat Milieuthermometer Zorg (MTZ );
 • Betrekken van de cliënten bij verduurzaming (vooral milieu) door workshops voor cliënten;
 • De uitrol van de TripppleCare aanpak, die is gebaseerd op o.a. de richtlijn NEN-ISO 26000.

De onderbouwing zoals genoemd in de Zelfverklaring NEN-ISO 26000 staat in onze MVO-rapportage 'Duurzaam Zozijn'.

Op 4 juli 2020 was Zozijn te zien in het programma 'Doe Maar Duurzaam' van RTLZ:

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube.com/embed/AQ3YdnD5BXk