Icoon telefoon Bel ons
Samen Thuis
Medewerker met oudere cliënt en koekjes bakken

Wet zorg en dwang en onze cliënten


Wat betekent dat voor jou?

Zorg moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis zijn. Maar als je een verstandelijk beperking hebt, kun je in sommige situaties soms onvoldoende inschatten wat goed voor je is. De Wet zorg en dwang geeft mogelijkheden om toch de noodzakelijke zorg te bieden. 

Maar wat is onvrijwillige zorg? Wanneer krijg je onvrijwillige zorg? En wat zijn je rechten bij onvrijwillige zorg? In de clientfolder 'De Wet zorg en dwang - Wat betekent dat voor jou' leggen we dit op een makkelijke manier uit.

Cliëntfolder De Wet Zorg en Dwang

Onvrijwillige zorg? Nee, tenzij...

Helaas is onvrijwillige zorg soms toch nodig als het de enige manier is om ‘ernstig nadeel’ te voorkomen. Lees in de brochure 'Onvrijwillige zorg? Nee, tenzij ..' wat onder 'ernstig nadeel' wordt verstaan en wanneer er sprake is van onvrijwillige zorg. In deze brochure lees je ook wat je kunt doen bij klachten of problemen rondom onvrijwillige zorg.

Brochure onvrijwillige zorg? Nee, tenzij ...

Vernieuwd beleid

Vooruitlopend op nieuwe wetgeving heeft de Zorgdirectie in mei 2023 gekozen voor een vereenvoudigde uitvoering van de Wet zorg en dwang. Hiermee wil Zozijn bereiken dat er meer aandacht is voor het werken vanuit de visie op onvrijwillige zorg en er minder administratieve lasten ervaren worden. Vanaf oktober 2023 wordt volgens dit nieuwe beleid gewerkt.

Routekaart

Bij Zozijn willen we werken aan de afbouw van onvrijwillige zorg. Het afbouwen is niet altijd eenvoudig. Daarom is het bespreken van alternatieve vormen belangrijk. De gedragswetenschapper neemt de regie (zorgverantwoordelijke) om die samen met de cliënt en/of met de mensen die dicht om de cliënt heen staan te bespreken. Hieronder staat de Wzd routekaart van Zozijn. Het alternatieve stappenplan. Met deze routekaart kan de onvrijwillige zorg op een passende manier geëvalueerd worden, met zo min mogelijk administratieve lasten. Op verzoek van een cliënt kan een clientvertrouwenspersoon aansluiten bij het gesprek.

Routekaart Wzd met arts

Jaarrapportage

De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd brengt jaarlijks een rapportage uit over de Wzd in het desbetreffende jaar.

Meer weten over de Wzd?

 • Cliëntbrochure Wet zorg en dwang
 • Dit is een landelijke brochure met uitleg over de Wzd in begrijpelijke taal.
 • Alternatieven
  Vilans heeft een bundel samengesteld met alternatieven voor maatregelen die de vrijheid van cliënten beperken. De bundel gaat over alledaagse, praktische zaken: eten, drinken, bewegen in en om de woning, de manier waarop cliënten hun tijd besteden, het toedienen van medicijnen en meer.
 • Dwangindezorg.nl
  Op deze site vind je informatie en updates vanuit de overheid over de nieuwe wet.
 • Hoewerktzorgendwang.nl
  Op deze website van (Steffie.nl) wordt vanuit het perspectief van de cliënt op een begrijpelijke en laagdrempelige manier uitgelegd hoe de Wet Zorg en dwang werkt.