Icoon telefoon Bel ons
Samen Thuis
Medewerker met oudere cliënt en koekjes bakken

Wet zorg en dwang en onze cliënten


Wat betekent dat voor jou?

Zorg moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis zijn. Maar als je een verstandelijk beperking hebt, kun je in sommige situaties soms onvoldoende inschatten wat goed voor je is. De Wet zorg en dwang geeft mogelijkheden om toch de noodzakelijke zorg te bieden. 

Maar wat is onvrijwillige zorg? Wanneer krijg je onvrijwillige zorg? En wat zijn je rechten bij onvrijwillige zorg? In de clientfolder 'De Wet zorg en dwang - Wat betekent dat voor jou' leggen we dit op een makkelijke manier uit.

Cliëntfolder De Wet Zorg en Dwang

Onvrijwillige zorg? Nee, tenzij...

Helaas is onvrijwillige zorg soms toch nodig als het de enige manier is om ‘ernstig nadeel’ te voorkomen. Lees in de brochure 'Onvrijwillige zorg? Nee, tenzij ..' wat onder 'ernstig nadeel' wordt verstaan en wanneer er sprake is van onvrijwillige zorg. In deze brochure lees je ook wat je kunt doen bij klachten of problemen rondom onvrijwillige zorg.

Brochure Onvrijwillige zorg? Nee, tenzij ...

Jaarrapportage

De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd brengt jaarlijks een rapportage uit over de Wzd in het desbetreffende jaar.

Meer weten over de Wzd?

 • Stappenplan Wzd
  Oefen alvast met de beslisboom en ontdek welke stappen je moet zetten voor je een maatregel neem die iemands vrijheid beperkt. Het stappenplan is nog niet definitief.
 • Cliëntbrochure Wet zorg en dwang
  Dit is een landelijke brochure met uitleg over de Wzd in begrijpelijke taal.
 • Alternatieven
  Vilans heeft een bundel samengesteld met alternatieven voor maatregelen die de vrijheid van cliënten beperken. De bundel gaat over alledaagse, praktische zaken: eten, drinken, bewegen in en om de woning, de manier waarop cliënten hun tijd besteden, het toedienen van medicijnen en meer.
 • Dwangindezorg.nl
  Op deze site vind je informatie en updates vanuit de overheid over de nieuwe wet.
 • Hoewerktzorgewndwang.nl
  Op deze website van (Steffie.nl) wordt vanuit het perspectief van de cliënt op een begrijpelijke en laagdrempelige manier uitgelegd hoe de Wet Zorg en dwang werkt.