Icoon telefoon Bel ons

Wet zorg en dwang en onze cliënten


Onvrijwillige zorg? Nee, tenzij...

Zozijn wil cliënten tot bloei laten komen. Onvrijwillige zorg hoort daar niet bij. Helaas is onvrijwillige zorg soms toch nodig als het de enige manier is om ‘ernstig nadeel’ te voorkomen. Lees in deze brochure wat onder 'ernstig nadeel' wordt verstaan en wanneer er sprake is van onvrijwillige zorg. In deze brochure lees je ook wat je kunt doen bij klachten of problemen rondom onvrijwillige zorg.

Brochure Onvrijwillige zorg? Nee, tenzij ...

Over de Wet zorg en dwang (Wzd)

Speciale uitgave Wet zorg en dwang

Op 1 januari 2020 gaat de Wet zorg en dwang in (Wzd). De nieuwe wet gaat over vrijheidsbeperkende maatregelen en onvrijwillige zorg. Zozijn ondersteunt en begeleidt veel cliënten die onder de nieuwe wet vallen. We vinden het belangrijk om goed uit te leggen hoe de wet hen raakt. En wat jij er als medewerker, vrijwilliger of verwant gaat merken. We hebben daarom een speciale uitgave Wzd die je hier kunt downloaden.

Meer weten over de Wzd?

Stappenplan Wzd
Oefen alvast met de beslisboom en ontdek welke stappen je moet zetten voor je een maatregel neem die iemands vrijheid beperkt. Het stappenplan is nog niet definitief.

Cliëntbrochure Wet zorg en dwang
Er is al een landelijke brochure met uitleg over de Wzd in begrijpelijke taal. Zozijn werkt aan een eigen variant.

Alternatieven
Vilans heeft een bundel samengesteld met alternatieven voor maatregelen die de vrijheid van cliënten beperken. De bundel gaat over alledaagse, praktische zaken: eten, drinken, bewegen in en om de woning, de manier waarop cliënten hun tijd besteden, het toedienen van medicijnen en meer.

Dwangindezorg.nl
Op deze site vind je informatie en updates vanuit de overheid over de nieuwe wet