Icoon telefoon Bel ons
  • Icoon telefoon 088 - 5753000
  • Icoon envelop [javascript protected email address]

Onderwijs voor kinderen met een beperking


Elk kind kan zich bij Zozijn een leven lang ontwikkelen en blijven leren. Met een lichte of een ernstige beperking: ontwikkelen en leren faciliteren en stimuleren we. Door het geven van bijvoorbeeld extra ondersteuning of behandeling. 

Dagbehandeling 

Je kind kan een dagdeel of een aantal dagdelen terecht bij een orthopedagogisch centrum van Zozijn. Sommige kinderen bezoeken het centrum in combinatie met de reguliere opvang of peuterspeelzaal in de buurt of gezinsondersteuning thuis. Het orthopedagogisch centrum biedt je kind een veilige basis om zich te ontwikkelen. Een coördinerend pedagogisch ondersteuner en een orthopedagoog en /of psycholoog maken in overleg met jou als ouder/verzorger een zorgplan dat specifiek gericht is op je kind. In dat plan wordt vastgelegd op welke wijze de ontwikkeling van je kind gestimuleerd wordt en welke ondersteuning en behandeling daarvoor nodig is. Het plan wordt regelmatig met jou als ouder besproken en indien nodig aangepast.

Begeleiding op school

Kinderen willen het liefst in hun eigen omgeving naar school.
Ieder kind heeft recht op onderwijs. Dat is ons uitgangspunt. Heeft je kind net iets meer ondersteuning of verzorging nodig? Bijvoorbeeld bij het eten en drinken, het aan- en uitkleden, lichamelijke verzorging, het oefenen van allerlei dagelijkse handelingen of de omgang met anderen? Zozijn kan hierbij helpen door de inzet van pedagogisch ondersteuners die op vaste tijden op school zijn. Niet alleen bij het reguliere (basis)onderwijs, maar ook bij het speciaal onderwijs. 

Daniël de Brouwerschool 

De Daniël de Brouwerschool biedt speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen van 4 tot 20 jaar. De school stelt zich tot doel om ieder kind tot volle ontplooiing te laten komen. De school staat op het landgoed De Lathmer in Wilp en behoort tot de Stichting Zozijn. De Daniël de Brouwerschool is een streekschool: kinderen uit de hele regio gaan naar deze school. Kijk hier voor meer informatie.


Locaties bij jou in de buurt