Icoon telefoon Bel ons
Samen Thuis

Kennis- en expertiseteams


Zozijn wil de best mogelijke zorg geven aan cliënten. Goede zorg is altijd persoonlijk gericht op de cliënt.

Om goede zorg te kunnen geven is het belangrijk dat medewerkers de juiste kennis hebben. Zozijn zorgt ervoor dat medewerkers de juiste kennis hebben en deze kennis ook in praktijk kunnen gebruiken.

Om dat te bereiken heeft Zozijn een aantal commissies en kennisteams ingericht.

BIG Commissie

BIG staat voor: Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De Wet BIG geeft regels voor beroepen in de gezondheidszorg en beschermt cliënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. In het BIG-register zijn medewerkers geregistreerd die werken als bijvoorbeeld artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen en verpleegkundigen opgenomen. Alleen wie in het register is ingeschreven mag ook dit beroep uitvoeren. Zorgverleners in het BIG-register moeten iedere vijf jaar aantonen dat ze voldoen aan de eisen die gelden voor hun beroep. Binnen Zozijn houden wij zorgvuldig bij welke medewerkers geregistreerd zijn We ondersteunen medewerkers bij het opnieuw behalen van een bekwaamheidsverklaring.

Infectiepreventie

De infectiecommissie is een team dat de Zozijn adviseert over het infectiepreventiebeleid. De commissie is verantwoordelijk voor een visie op het infectiepreventiebeleid.

Geneesmiddelencommissie

De Geneesmiddelencommissie is een vaste beleidscommissie die de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert met betrekking tot de ontwikkeling en uitvoering van het medicatiebeleid van de organisatie. De insteek van de commissie is het ondersteunen van een veilig en efficiënt medicatiebeleid.

Kennisteams

Zozijn heeft een aantal kennisteams. Een kennisteam verdiept zich steeds in nieuwe inzichten op een onderwerp en die kennis die wordt weer verspreid naar medewerkers. Als medewerkers meer willen weten over een situatie met een cliënt, dan kunnen ze een kennisteam vragen om mee te denken. 

Zozijn heeft kennisteams op de volgende gebieden:

  • Decubitus
  • Alcohol en drugs
  • Suïcidaal gedrag
  • Seksualiteit, intimiteit en relaties
  • Eten en slikken
  • Palliatieve zorg
  • Slaap- en nachtzorg