Icoon telefoon Bel ons
Medewerker met cliënt (kind) aan tafel kindercentrum 't Kempske Terborg

Jaarverslaggeving & kwaliteitsrapportage


Zozijn is een maatschappelijke organisatie die werkt met publiek geld. Wij willen op transparante wijze informeren en verantwoording afleggen van ons functioneren. Ons verslag voldoet aan vereisten van alle wet- en regelgeving. We maken in het maatschappelijk verslag inzichtelijk waaraan het zorggeld wordt besteed en met welke resultaten. Vanzelfsprekend begint ons maatschappelijk verslag met onderwerpen die belangrijk zijn voor cliënten, zoals het tevredenheid, vrijetijdsactiviteiten, medezeggenschap, verhuizingen, leren zelfstandig(er) te worden.

De jaarrekening is ter advies voorgelegd aan de Centrale cliëntenraad en de Centrale verwantenraad.

Kwaliteitskader van de gehandicaptenzorg

Zozijn werkt volgens het Kwaliteitskader van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

Dit kader is opgebouwd uit vier bouwstenen.

  • Zorgproces rond de individuele cliënt
  • Onderzoek naar cliëntervaringen. Bekijk de resultaten. 
  • Zelfreflectie in teams
  • Kwaliteitsrapport en visitatie

Kwaliteitsrapport

Sinds 2018 stellen we ook een kwaliteitsrapport op.  

Lees het Kwaliteitsrapport Zozijn 2020 of lees de cliëntversie van het Kwaliteitsrapport.

HKZ gecertificeerd

Bij Zozijn wordt methodisch gewerkt, volgens heldere afspraken die te vinden zijn in ons Kwaliteitshandboek. We werken met een kwaliteitssysteem om onze werkprocessen te beheersen en zo nodig te verbeteren. Op alle niveaus in de organisatie voeren we risico-inventarisaties uit, analyseren we klachten, incidenten en calamiteiten en gebruiken de resultaten voor verbetering. 

Zozijn heeft een HKZ-certificaat wat betekent dat het kwaliteitssysteem jaarlijks door een extern bureau wordt getoetst.

hkz-iso-9001-300x300.jpg