Icoon telefoon Bel ons
Samen Thuis
Medewerker met cliënt (kind) aan tafel kindercentrum 't Kempske Terborg

Jaarverslaggeving & kwaliteitsrapportage


Zozijn is een maatschappelijke organisatie die werkt met publiek geld. Wij willen op transparante wijze informeren en verantwoording afleggen van ons functioneren. Ons verslag voldoet aan vereisten van alle wet- en regelgeving. We vertellen in het maatschappelijk verslag waaraan het zorggeld wordt besteed en met welke resultaten. Vanzelfsprekend begint ons maatschappelijk verslag met onderwerpen die belangrijk zijn voor cliënten. Dat zijn o.a. tevredenheid, vrijetijdsactiviteiten, medezeggenschap, verhuizingen, leren zelfstandig(er) te worden.

De jaarrekening is ter advies voorgelegd aan de Centrale cliëntenraad en de Centrale verwantenraad.

Kwaliteitskader van de gehandicaptenzorg

Zozijn werkt volgens het Kwaliteitskader van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

Dit kader is opgebouwd uit vier bouwstenen.

  • Zorgproces rond de individuele cliënt
  • Onderzoek naar cliëntervaringen. Bekijk de resultaten
  • Zelfreflectie in teams
  • Kwaliteitsrapport en visitatie

Kwaliteitsrapport

Sinds 2018 stellen we ook een kwaliteitsrapport op.  

Lees het Kwaliteitsrapport Zozijn 2021 of lees de cliëntversie van het Kwaliteitsrapport (2021).

HKZ gecertificeerd

Bij Zozijn werken we methodisch, volgens heldere afspraken. Deze afspraken staan in ons Kwaliteitshandboek. We werken met een kwaliteitssysteem om onze werkprocessen te beheersen en zo nodig te verbeteren. Op alle niveaus in de organisatie voeren we risico-inventarisaties uit. Daarnaast analyseren we klachten, incidenten en calamiteiten. We gebruiken de resultaten voor verbetering. 

Zozijn heeft een HKZ-certificaat. Dat betekent dat het kwaliteitssysteem jaarlijks door een extern bureau wordt getoetst.

hkz-iso-9001-300x300.jpg