Icoon telefoon Bel ons
Samen Thuis
Medewerker met cliënt (kind) aan tafel kindercentrum 't Kempske Terborg
Icoon telefoon
Contact met Zozijn

Onderzoek, advies en behandeling voor kinderen met een ontwikkelingsprobleem


Zozijn biedt veel onderzoek-, advies- en behandelmogelijkheden voor kinderen. Dit betreft vaak verschillende aspecten: lichamelijk, psychisch, gedragsmatig of sociaal. Of een combinatie daarvan. We hebben onderzoek- en adviescentra voor kinderen en jeugdigen.

Een goed advies

Een goed advies is goud waard, helemaal als het om je eigen kind gaat. Misschien heb je voldoende aan een eenvoudige opvoedtip waarmee je verder kunt. Soms is ons voorstel om meer onderzoek te doen in ons orthopedagogisch centrum of een van onze onderzoek- en adviescentra. Want soms is gedrag moeilijk te begrijpen en is een diagnose nodig om het te verklaren. En soms is er extra ondersteuning en behandeling nodig. In dat geval kan je kind een dagdeel of een aantal dagdelen op één van onze orthopedagogische centra terecht. Heb je twijfels of vragen over de ontwikkeling van je kind? Aarzel dan niet en neem contact met ons op. Een kind groeit en ontwikkelt zich namelijk snel. Daarom is het belangrijk om op tijd te zien of behandeling wenselijk is.

We bieden veel onderzoek-, advies- en behandelingsmogelijkheden en hebben daarvoor meerdere experts in huis die je helpen een liefdevolle, stabiele en stimulerende omgeving te bieden aan je kind.  

Hoe kijken we bij Zozijn Kind & Jeugd naar kinderen? 

We gaan er vanuit dat ook jonge kinderen erbij willen horen en de wereld willen begrijpen. Zij willen dingen zelf doen, nieuwe dingen ontdekken en leren beheersen, zelf het initiatief nemen en blijven proberen, ook als het niet direct lukt. Dit 'actief spelen en leren' kan alleen in een vertrouwde en veilige omgeving met volwassenen die hen hierbij ondersteunen. Een van de methodes waarmee we werken en die er op gericht is om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren is Floorplay, een interactieve spelmethode. Het individuele profiel van elk kind, en niet zijn diagnose, is bepalend in onze adviezen en behandelingen. Bij Zozijn Kind & Jeugd werken we volgens het gezinsgericht ontwikkelingsmodel. Dat betekent dat we je kind en zijn ontwikkeling steeds zien binnen het gezin. Als ouders heb je de regie en ons handelen sluit steeds aan bij de doelen die je voor je kind en gezin beoogt en versterken de kracht van je gezin. Lees het verhaal van moeder Marloes, waarin ze vertelt over haar ervaring met Onderzoek, Advies en behandeling en wat dit voor zoon Milan en hun gezin betekent.

Behandelaren in dienst van Zozijn 

 • Artsen Verstandelijk Gehandicapten
 • Gedragswetenschappers: psychologen en orthopedagogen
 • (Kinder)fysiotherapeuten, (Kinder)ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten
 • Spel- en, psychomotorische therapeuten
 • Video Interactie Begeleiders (VIB)

Samenwerkingsverbanden

Vanuit Zozijn Kind & Jeugd werken we samen met huisartsen, kinderartsen, scholen, gemeenten en/of CJG's. We hebben samenwerkingsovereenkomsten met medische dienstverleners, zoals:

 • Kinderpsychiaters
 • Kinder- revalidatieartsen
 • Deskundigen in zicht- en gehoorproblematiek
 • Deskundigen in epilepsie

Kennis- en expertiseteams

Daarnaast hebben we kennis- en expertiseteams. Zij bezitten de kennis en ervaring die ze vertalen naar een geschikte behandeling. En deze teams maken landelijke beleidsstukken geschikt voor Zozijn. De teams die Kind & Jeugd momenteel kan raadplegen:

 • Expertiseteam eten en slikken
 • Expertiseteam palliatieven zorg
 • Expertiseteam pijn
 • Expertiseteam seksualiteit
 • Kennisteam decubitus
 • Kennisteam middelengebruik
 • Kennisteam slapen
 • Kennisteam valpreventie
 • Commissie medicatieveiligheid
 • Commissie infectiepreventie
 • Commissie BIG
 • Commissie BOPZ / Wet Zorg en Dwang
 • Commissie meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Meer informatie?

Over de mogelijkheden van observatie en advies in onze orthopedagogische kindercentra van Zozijn? Graag geven we je alvast een beeld van onderzoek en advies via ons filmpje

Kind & Jeugd Onderzoek en advies

Neem contact op met één van onze centra:   

Brochure

Download de brochure 'Zorgen om uw kind' met uitgebreide informatie over onze zorg, ondersteuning en behandeling voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met een ontwikkelingsprobleem.


Locaties bij jou in de buurt