Icoon telefoon Bel ons
Samen Thuis

Organisatie, bestuur & governance


Onze visie komt tot uiting in de manier waarop Zozijn is georganiseerd. De cliënt staat daarin centraal. Medezeggenschap van cliënten, verwanten en medewerkers is belangrijk. Iedereen heeft een eigen coördinerend ondersteuner. Wij werken met zorgteams onder leiding van een manager. Hierdoor kunnen de medewerkers hun aandacht richten op jou, in plaats van op allerlei regeltaken. Bekijk het organogram

Bestuur en directie

Raad van bestuur

De Raad van bestuur (bestuur) van Zozijn bestaat uit twee personen: 

 • Peter Vriesema, voorzitter raad van bestuur
 • Marcel Wijnands, lid raad van bestuur

Beide bestuurders vallen onder de WNT (zie ook Jaarrekening Zozijn 2022).

Peter Vriesema is bestuurder met de portefeuille zorg. Hij bestuurt Zozijn sinds november 2007. Hij is gepromoveerd orthopedagoog en heeft in verschillende organisaties voor mensen met een beperking gewerkt. Zozijn heeft een geaccrediteerde bestuurder. De her-accreditatie is toegekend aan Peter Vriesema tot augustus 2026 door de Vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg (NVZD). 

Peter Vriesema, bestuurder

Marcel Wijnands is bestuurder met de portefeuille bedrijfsvoering. Hij doet dit sinds mei 2022. Hij heeft twee masters (Controlling en Health Administration) en heeft vanuit de accountantsfunctie gewerkt voor verschillende zorgorganisaties. Van april 2007 tot mei 2022 was hij werkzaam bij Zozijn als directeur Financiën, Control & Inkoop.

Marcel Wijnands, bestuurder

Directie

De directie van Zozijn bestaat uit 9 personen. 

Maak kennis met de leden van directie.

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en komt tenminste vijf keer per jaar bijeen. De leden zijn:

 • Dhr. drs. A. (Adriaan) Jansen, voorzitter
 • Mw. J.H.L. (Jeanneke) van Meulebrouck, lid College van Bestuur Zaam, interconfessioneel voortgezet onderwijs
 • Mw. prof. dr. C. (Corine) de Ruiter, hoogleraar Forensische Psychologie, Universiteit Maastricht
 • Dhr. drs. M.G. (Marco) Seldentuis, strategisch adviseur, Woonzorg Flevoland
 • Dhr. dr. R. (Ronald) Spanjers, Raad van Bestuur, Roessingh concern (Centrum voor revalidatie)

De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht over de onderwerpen die zijn opgenomen in Toezichtskader Zozijn, met een jaarlijks werkplan.

Governance

Zozijn heeft het bestuur en toezicht (de governance) zorgvuldig en professioneel georganiseerd. We gaan daarbij uit van:

 1. De transparantie-eisen van de WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen)
  Zorginstellingen die zorg willen aanbieden die op grond van de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg voor vergoeding in aanmerking komt, moeten aan bepaalde eisen voldoen. In de Wet Toelating Zorginstellingen zijn deze eisen vastgelegd.
 2. De Governancecode Zorg 2017
  1. Goede zorg
  2. Waarden en normen
  3. Invloed belanghebbenden
  4. Inrichting gouvernance
  5. Goed bestuurd
  6. Verantwoord toezicht
  7. Continue ontwikkeling

   Deze code zet de verandering in naar organisaties aanspreken, waarbij veel aandacht is voor gedrag, waarden en normen, medezeggenschap en dialoog, in plaats van het afvinken van standaard-lijsten. Cliënten staan centraal in de code. Bekijk de Governancecode Zorg.