Icoon telefoon Bel ons
Samen Thuis
Pluisjes van paardenbloem
Icoon telefoon
Contact met Zozijn

Palliatieve zorg


Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Palliatieve zorg is zorg voor mensen met een beperkte levensverwachting en is gericht op kwaliteit van leven. Deze zorg wordt gestart wanneer er sprake is van een ernstige ziekte of een algehele achteruitgang wordt waargenomen

Palliatieve zorg en het bestaansrecht van Zozijn

Het bieden van palliatieve zorg aan cliënten en het kunnen en mogen sterven op de plek van voorkeur sluit naadloos aan bij de uitgangspunten van Zozijn. Zozijn ziet het als opdracht om mensen tot bloei te laten komen. Wij zorgen voor een positief klimaat, waarin liefdevolle en professionele zorg en ondersteuning wordt geboden aan iedereen die aan ons is toevertrouwd. Alles draait om de cliënt en zijn verwant, met zijn eigenheid, zijn leven en zijn regie. Wij sluiten aan bij wat een cliënt van ons vraagt, vanuit een gelijkwaardige dialoog en een gelijkwaardig belang. Zozijn ziet het ook als een opdracht dat de cliënt in staat gesteld moet worden om zijn leven in waardigheid en eigenheid te voltooien bij voorkeur in zijn vertrouwde omgeving. Zozijn wil haar cliënten op een professionele wijze en met liefdevolle zorg in de laatste levensfase ondersteunen. De medewerkers van Zozijn sluiten hiervoor aan bij de vragen en keuzes die de cliënt en/of zijn of haar vertegenwoordiger in deze fase hebben.

Zorgconsulenten palliatieve zorg

Om als medewerkers deze zorg goed te kunnen verlenen kunnen zij een beroep doen op de zorgconsulenten palliatieve zorg. Deze consulenten met ruime kennis en ervaring en kunnen zowel cliënten, medewerkers als verwanten adviseren, ondersteunen en coachen gedurende dit proces. Zij doen dit bij individuele cliënt casuïstiek, maar geven ook voorlichting en scholing aan teams. Zij kijken en denken mee in het zorg- en begeleidingsproces, attenderen op inzet van overige disciplines of zijn gewoon soms even een luisterend oor als nodig is. Ook kan er waar nodig en gewenst gebruik gemaakt worden van vrijwilligers specifiek verbonden aan de palliatieve zorg van Zozijn.

De zorgconsulenten maken in hun werk gebruik van hulpmiddelen, zoals de door hen ontwikkelde werkmap, het wensboek, protocollen, de scholingsmodule, een waak- of verdriet koffer. De zorgconsulenten zijn een belangrijke waardevolle aanvulling in de zorg die Zozijn medewerkers aan hun cliënten biedt.

Lees ook de folder Palliatieve zorg.