Icoon telefoon Bel ons
Samen Thuis

Medezeggenschap door cliënten & verwanten


Medezeggenschap door cliënten en verwanten is belangrijk voor Zozijn. Zozijn staat garant voor goede faciliteiten voor medezeggenschap, waardoor je kunt meepraten en meebeslissen over de koers van de organisatie. We hebben een actieve centrale cliëntenraad die regelmatig hun achterban bezoekt. En actieve verwantenraden, zowel voor geheel Zozijn, als in de drie regio's en op bijna alle locaties. 

Benieuwd naar wat medezeggenschap oplevert? Lees hier het verhaal van Hennie, de voorzitter van de centrale cliëntenraad.

Jaarverslag 2021 CCR en CVR

Waarover praat en beslis je mee?

  • geld
  • eten
  • veiligheid
  • gezondheid en hygiëne
  • vrije tijd
  • verandering in de ondersteuning
  • de klachtenregeling
  • verhuizingen of verbouwingen
  • fusie of samenwerking met andere instellingen

Hoe is de medezeggenschap georganiseerd?

De cliëntenraad en de verwantenraad overleggen met de manager. De regio- of sectorverwantenraad overlegt met de directeur van de regio of sector. De centrale cliëntenraad en de centrale verwantenraad overleggen met de bestuurder van Zozijn. Elke cliëntenraad heeft zijn eigen coach. Lees hier het verhaal van de cliëntencoaches.

Op 1 mei 2021 is de Medezeggenschapsregeling ingegaan met daarin de nieuwe afspraken over de medezeggenschap conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) 2018.

Bekijk de Medezeggenschapsregeling van Zozijn
Bekijk de versie voor cliëntenraden

Website medezeggenschap

Ga naar de website van Medezeggenschap voor meer informatie over de medezeggenschap voor cliënten en verwanten bij Zozijn.

Vragen of contact?

Bureau medezeggenschap cliënten en verwanten: