Icoon telefoon Bel ons
Samen Thuis
Cliënt in stal
Icoon telefoon
Contact met Zozijn

24-uurs voorziening voor VG complexe zorg


In Wilp ligt landgoed De Lathmer. Op het landgoed wonen bijna 400 mensen die zich thuis voelen in een beschermende leefomgeving en intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben. Onze specialistisch ondersteuners geven die met aandacht, warmte en vindingrijkheid. 

Wij geloven dat iedereen erbij wil horen en de wereld wil begrijpen. Je wilt dingen zelf doen, nieuwe dingen ontdekken en leren, en initiatief nemen. Met jou gaan we uitzoeken wat jij graag wilt en wat je daarbij in de weg staat. 

Voor mensen met intensieve vragen zijn op het autoluwe landgoed allerlei voorzieningen zoals woningen, dagcentra, een behandelcentrum, een ZMLK-school, een Cruyff Court, een zwembad, een kinderboerderij en een kasteel. Er is lucht, ruimte en natuur in overvloed. Zowel onze woningen als dagbestedingslocaties zijn levensloopbestendig. Dat wil zeggen dat je, ongeacht je leeftijd of zorgvraag, bij ons terecht kunt voor 24-uurszorg. En kunt blijven!

Eigen gedragswetenschappers en (para)medici

We hebben een eigen team van zorgprofessionals dat de bewoners goed kent. Elke bewoner heeft bijvoorbeeld een eigen gedragswetenschapper. Ook bevindt zich op het landgoed een behandelcentrum met onder andere fysio-, logo- en ergotherapeuten, een gespecialiseerde tandarts, Artsen Verstandelijk Gehandicapten, diëtisten en speltherapeuten. Allemaal toegespitst op mensen met een verstandelijke beperking. Alle kennis op één landgoed dus!

Specialist in complexe zorg

Steeds meer mensen met een intensieve zorg- of ondersteuningsvraag komen wonen op De Lathmer. 

Intensieve somatische zorg voor EMB-cliënten

Mensen met intensieve somatische zorgvragen hebben:

 • altijd een ernstige tot zeer ernstige verstandelijke beperking 
 • vaak moeite met zelfstandig voortbewegen
 • vaak zintuiglijke beperkingen en/of problemen in de prikkelverwerking
 • vaak meerdere gezondheidsproblemen tegelijkertijd, zoals epilepsie, slaapstoornissen, slik- en voedings-, orthopedische-, luchtweg-, maag/darm- en urinewegproblemen

Zozijn spreekt van 'mensen met een intensieve zorgvraag', die in de zorgsector ook worden aangeduid als mensen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB) of (ernstig) meervoudig complex gehandicapt ((E)MCG), meervoudig verstandelijk gehandicapten (MVG) en Meerzorg.

Intensieve begeleiding bij gedragsproblemen

Mensen met een deze ondersteuningsvragen kunnen regelmatig:

 • niets willen, alles afweren, protesteren, zich verzetten
 • niet reageren, zich extreem terugtrekken
 • schreeuwen, schelden, vloeken, constant roepen
 • slaan, schoppen, bijten en zichzelf slaan, krabben, bijten
 • gooien, voorwerpen kapot maken
 • veel bewegen, constant heen en weer lopen
 • ontremd liefkozen, contact afdwingen
 • herhaald dwangmatig handelen of klanken uiten
 • in paniek raken, snel overstuur raken, veel piekeren.

Zozijn spreekt van 'mensen met een intensieve ondersteuningsvraag', die in de zorgsector ook worden aangeduid als mensen met complexe zorg, intensieve begeleiding (IB), MVG/MIG (Moeilijk Verstaanbaar/Interpreteerbaar Gedrag), met gedragsproblemen, gedragsstoornissen, psychiatrische problemen en Meerzorg.

Dagbesteding

Dagbesteding is georganiseerd in grote en kleine groepen of voor één persoon. Het soort en aantal activiteiten hangt af van wat je kunt én wat je aankunt. Dat is in veel gevallen een groot verschil. Voor mensen met een intensieve ondersteuningsvraag bieden we uitdaging, gecombineerd met voorspelbaarheid en veiligheid. Op een rustige werkplek of vanuit je eigen woning. Je dagprogramma is op jou afgestemd. Ook voor mensen met meervoudige beperkingen hebben we passende dagbesteding. Deze dagbesteding is gericht op de mogelijkheden om contact te maken, te bewegen, te ontwikkelen en te beleven. Voorbeelden van activiteiten zijn snoezelen, koken en muziek maken.

Zorgprogramma's 

Wij hebben niet alleen een groen, veilig en uitnodigend landgoed met moderne, hedendaagse woningen. Ook werken wij met zorgprogramma's. Daarmee leggen we volgens een gerichte methodiek eenduidig accenten in de ondersteuning en zorg. De resultaten van deze zorgprogramma's worden wetenschappelijk onderzocht door Hogeschool Saxion. 

Geïnteresseerd in onze werkwijze? Lees hier meer over onze zorgprogramma's.