Icoon telefoon Bel ons
Samen Thuis
Icoon telefoon
Contact met Zozijn

Onderzoek, advies en behandeling voor mensen met een verstandelijke beperking


We bieden veel onderzoek-, advies- en behandelingsmogelijkheden en hebben daarvoor meerdere experts in huis.

Behandelaren in dienst van Zozijn

 • Artsen Verstandelijk Gehandicapten
 • Gedragswetenschappers: psychologen en orthopedagogen
 • Fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten
 • Spel- en psychomotorisch therapeuten
 • Video Interactie Begeleiders (VIB)

Samenwerkingsverbanden

We samen met huisartsen, kinderartsen en orthopedisch schoenmakers. We hebben samenwerkingsovereenkomsten met (medische) dienstverleners, zoals:

 • Huisartsen
 • Tandartsen
 • Apotheken
 • Laboratoria
 • Psychiaters en psychologen
 • Revalidatieartsen
 • Klinisch genetici (erfelijkheidsartsen)
 • Deskundigen in zicht- en gehoorproblematiek
 • Deskundigen met betrekking tot epilepsie

Kennis- en expertiseteams

Daarnaast hebben we kennis- en expertiseteams. Zij bezitten de kennis en ervaring die ze vertalen naar een geschikte behandeling. En deze teams maken landelijke beleidsstukken geschikt voor Zozijn. De teams die momenteel bij ons actief zijn:

 • Expertiseteam eten en slikken
 • Expertiseteam palliatieve zorg
 • Expertiseteam pijn
 • Expertiseteam seksualiteit
 • Expertiseteam Diagnostiek en Adviescentrum
 • Kennisteam decubitus
 • Kennisteam middelengebruik
 • Kennisteam slapen
 • Kennisteam valpreventie
 • Commissie medicatieveiligheid
 • Commissie infectiepreventie
 • Commissie BIG
 • Commissie BOPZ / Wet Zorg en Dwang
 • Commissie meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Meer informatie?

Over onderzoek, advies en behandeling bij Zozijn? Neem contact met ons op!