Icoon telefoon Bel ons
Samen Thuis
Medewerkers met cliënt (kind) aan tafel Kindercentrum De Speeldoo

Hoe kijken we naar elkaar?


Zozijn ziet het als opdracht om mensen tot bloei te laten komen. Wij zorgen voor een warme en leerrijke omgeving, waarin liefdevolle en professionele zorg en ondersteuning wordt geboden aan iedereen die aan ons is toevertrouwd. Alles draait om jou en je familie, jouw leven en zelfstandigheid. Wij sluiten aan bij wat jij belangrijk vindt, vanuit een gelijkwaardige dialoog en een gelijkwaardig belang. Daarbij werken alle medewerkers samen.

In dialoog zijn met elkaar: dat is de grondhouding bij Zozijn

Liefdevolle en professionele zorg en ondersteuning kunnen we alleen bieden vanuit een dialoog. Dialoog is samenspraak: met een open houding naar elkaar luisteren en met elkaar van gedachten wisselen. Wij sluiten aan bij het denken en voelen van de ander: cliënt, verwant, vrijwilliger, collega, leidinggevende of een relatie van Zozijn.

In die dialoog zijn we gelijkwaardig. We hebben allemaal onze talenten en beperkingen, alleen zijn er soms beperkingen waardoor je geen (geheel) zelfstandig leven kan leiden. Daarbij heb je ondersteuning nodig en die geven wij je graag.

Iedereen heeft zijn eigen ervaringen en toekomstdromen

Wij vinden ieder mens uniek met zijn eigen unieke geschiedenis, leefsituatie en toekomstdromen. Daarom kunnen we mensen niet in hokjes indelen, en verdiepen we ons erin wat iemand allemaal heeft meegemaakt in zijn leven en wat hij graag zou willen.

Waarom doet iemand wat hij doet?

En misschien wel het allerbelangrijkste: we zoeken naar de beweegredenen achter wat iemand zegt en doet. In alles wat je doet, laat je iets zien, vertel je iets en onze medewerkers proberen dat in samenhang te begrijpen. Het is maar al te vaak zo dat er een enorme angst schuil gaat achter iemand die slaat of scheldt. Wij ondersteunen je om die angst te verminderen.

Iedereen heeft oprechte bedoelingen

We gaat ervan uit dat iemand echt bedoelt wat hij zegt en wat hij doet. Soms lijkt het alsof iemand niet (helemaal) meent wat hij zegt. Eigenlijk geeft hij dan een onderliggende boodschap. Wij gaan altijd op zoek naar de bedoeling van de ander. Zo kom je weer met elkaar in dialoog.

Elkaar uitleggen wat je doet

Wij willen altijd uitleggen waarom we doen wat je doen - of juist niet doen- en hoe we dat doen. En we nodigen de ander uit om zijn uitleg te geven. Het samen vormgeven aan een dialoog is niet altijd gemakkelijk. Soms vraagt het van beiden uithoudingsvermogen en moed.

Het past niet in onze grondhouding dat iemand leert door hem te bestraffen.

Goede zorg en ondersteuning voor jou

Allereerst willen we je goed (leren) kennen. Met jou en/of je familie bespreken we belangrijke ervaringen uit het verleden, en wat de risico's, wensen en behoeften voor de toekomst zijn. Deze informatie leggen we vast in het zorgplan en we bespreken de voortgang regelmatig. In de dagelijkse praktijk sluiten we aan bij wat voor jou belangrijk is, vanuit een gelijkwaardige dialoog.

Voor diagnostiek en behandeling hebben we ruime expertise in huis, juist ook voor mensen met complexe ondersteunings- of zorgvragen. 

Onze medewerkers gebruiken zelf ontwikkelde methodiek-zorgprogramma's om stap voor stap de cliënt goed te leren kennen en om de best mogelijke ondersteuning en behandeling te bieden. Hogeschool Saxion doet wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van deze zorgprogramma's.

Zorgprogramma's

Zozijn heeft zelf methodiek- en handboek-zorgprogramma's ontwikkeld. Dit zijn hulpmiddelen voor medewerkers bij de ondersteuning van:

  • mensen met een intensieve begeleidingsvraag  (methodiek Terts)
  • mensen met een intensieve zorgvraag (methodiek Kwint)
  • ouder wordende cliënten
  • mensen met een licht verstandelijke beperking
  • mensen met een niet-aangeboren hersenletsel
  • kinderen en jeugdigen

Lees hier meer over onze zorgprogramma's.