Icoon telefoon Bel ons
Samen Thuis
Medewerker met kind
Icoon telefoon
Contact met Zozijn

Dagbehandeling voor kinderen


Je kind kan een dagdeel of een aantal dagdelen terecht bij een orthopedagogisch centrum van Zozijn. Sommige kinderen bezoeken het centrum in combinatie met de reguliere opvang of peuterspeelzaal in de buurt of gezinsondersteuning thuis.

Orthopedagogisch centrum

Het orthopedagogisch centrum biedt je kind een veilige basis om zich te ontwikkelen. Bij het centrum heb je als ouder/verzorger een grote betrokkenheid. Samen met jou als ouder/verzorger maken een coördinerend pedagogisch ondersteuner, een orthopedagoog en/of psycholoog een zorgplan dat specifiek gericht is op jouw kind. In dat plan wordt vastgelegd op welke wijze de ontwikkeling van je kind gestimuleerd wordt en welke ondersteuning en behandeling daarvoor nodig is. Het plan wordt regelmatig met jou als ouder besproken en indien nodig aangepast. 


Locaties bij jou in de buurt