Icoon telefoon Bel ons
Samen Thuis

Zorgtechnologie en innovatie


De samenleving digitaliseert en deze ontwikkeling neemt alleen maar toe. Dit biedt kansen voor het bieden van betere en veiliger zorg. Daarnaast zorgt het ook:

  • voor meer zelfstandigheid en eigen regie bij cliënten
  • voor een oplossing bij de steeds complexere zorgvraag
  • voor verlaging van de werkdruk bij zorgpersoneel
  • voor vernieuwing in het werk.

Dit laatste maakt het werk ook interessanter voor nieuwe zorgmedewerkers en zorgt voor een kans in de aanpak van de krappe arbeidsmarkt in de zorg. 

Binnen Zozijn vinden we het daarom belangrijk om gebruik te maken van innovaties en zorgtechnologie. Hoe doen we dit?

Sinds 2018 heeft Zozijn een Zorglab dat zich richt op zoeken, testen en delen van zorgtechnologie en innovaties met cliënten, hun verwanten en medewerkers. Op die manier wil Zozijn er voor zorgen dat zoveel mogelijk cliënten en medewerkers voordeel hebben van deze innovaties.

Apart programma zorgtechnologie en digitale vaardigheden

Een digitale samenleving vraagt ook om digitale vaardigheid bij zowel medewerkers als cliënten. Om iemand digitaal vakbekwaam te maken en te houden én om goed werkende technologieën en zinnige digitale hulpmiddelen te gaan gebruiken, is een integrale aanpak nodig. Zozijn heeft hiervoor een Programma Zorgtechnologie en Digitale vaardigheden ontwikkeld. In dit programma werken het Zorglab, de Zozijn School, afdeling ICT en de unit opleiden van Zozijn op verschillende manieren samen.

Bij verschillende onderdelen binnen en buiten de organisatie werken we aan het verbeteren van de zorg en ondersteuning met behulp van technologie.

  • Zozijn is aangesloten bij de Technologie & Zorg Academie (TZA) Achterhoek. De TZA biedt (zorg)professionals, producenten en studenten een platform rond innovaties in de zorg, gericht op behoud van zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de thuissituatie. Denk aan e-health, domotica en zorg op afstand. Bij de TZA kun je oefenen, testen en leren werken met zorgtechnologie.
  • We werken met diverse zorgorganisaties samen in het project ‘Weten wat werkt’.
  • We hebben binnen de Innovatie Impuls Gehandicaptenzorg gewerkt aan het thema Lekker slapen. Deze innovatie impuls heeft als doel om het voor cliënten en medewerkers makkelijker te maken om technologie toe te passen voor een goede nachtzorg.
  • Project slim incontinentiemateriaal (2022)

Jaarlijks reiken we binnen Zozijn de Vindingrijkheidprijs uit. 'Dat moet toch anders kunnen?ˈ: vanuit die gedachte ontstaan vaak mooie innovaties, klein en groot.